logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Nová tarifní soustava - úspory elektřiny se nevyplatí

Vyšší paušály za distribuci elektřiny a nižší cena skutečně spotřebované energie. Zákazníci by si měli spočítat v Kalkulátoru jističů optimální velikost jističe, ale změnou dodavatele mnohdy mohou jednorázově ušetřit více, upozornil v reportáži ČT Ing. Jan Schindler, analytik Kalkulátoru TZB-info.

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

  • ERÚ chce od příštího roku zvýšit paušály za distribuci elektřiny, zatímco cena skutečně spotřebované energie má klesnout.
  • Úřad představil návrh minulý týden.
  • Lidé si teď mohou na webu ERÚ sami propočítat, jak by se jejich faktura změnila. Zatím jich to vyzkoušelo šest tisíc.

"Pokud by měla být jakákoliv sociální skupina poškozena, tak ten projekt prostě nespustíme do té doby, než by případné nerovnosti byly odstraněny. V tuto chvíli je to matematický model, který ukazuje, jaké náklady kdo vyvolává svým působením v té síti,“ zdůrazňuje mluvčí Energetického regulačního úřadu Jiří Chvojka.
Ministerstvo průmyslu přípravu nových tarifů sleduje, ale zasahovat do ní kvůli nezávislosti ERÚ nemůže. Změna je ale podle MPO nutná, protože roste počet těch, kteří do sítě dodávají decentralizovaně, a tak je provozování té sítě daleko dražší, než by bylo při omezeném počtu zdrojů.
Nejvíce by změna dopadla na nejmenší domácnosti a na ty, co šetří, vyčítají návrhu někteří odborníci.
„Dva roky to regulační úřad projednával s distributory elektřiny a s největšími spotřebiteli, a nyní chce za šest měsíců po těch malých spotřebitelích, domácnostech, aby mu sdělili názor.“ řekl k tématu v tomtéž pořadu Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů.„Povede to k tomu, že se přestane vyplácet elektřinou šetřit,“ doplnil jej v reportáži ČT energetický expert, Hnutí DUHA Martin Mikeska.

Je současný systém nespravedlivý?

"To nelze říci paušálně. K těm, kteří mají rezervovaný příkon odpovídající spotřebě je spravedlivý. Nespravedlivý je vůči těm, kteří s nemohou bránit, například staří lidé, kteří mají malou spotřebu a velké jističe", řekl v reportáži Ing. Jan Schindler, analytik Kalkulátoru cen energií TZB-info a pokračoval:
„Obávám se, že vždy bude někdo poškozen, udělat ideální stav nebude možné. Často se ale zmiňuje energetická chudoba. A myslím si, že nyní je čas, aby s tím ERÚ něco dělal. Například, že by starým lidem, co mají velký jistič a malou spotřebu, vyměnil jističe zadarmo.“

Silová elektřina tvoří cca 50%, vyplatí se tedy elektřinou šetřit? A může se lišit cena od jednotlivých dodavatelů?

"Kalkulátor jističů je zveřejněn na ERÚ, kde si zákazníci mohou spočítat optimální velikost jističe. Lidé se především budou muset rozhodnout, jaké spotřebiče budu mít. Ale někdy to bude obtížné. Například dům na vesnici, kde lidé mají sice malou spotřebu, ale cirkulárkou si připravují dřevo na zimu, tak ti se musí rozhodovat co dělat, zda dřevo nebo nižší jistič. U domácností, které mají velké jističe s malou spotřebou se zvažování změny jističe vyplatí.
Pokud spotřebiče vyjdou tak, že je možný menší jistič a ke změně jističe nedojde, pak se za stávajícího stavu šetřit elektřinou nevyplatí"
, potvrdil Ing. Jan Schindler a k případné změně dodavatele dodal:
"Jelikož většina odběratelů má dominantního dodavatele, změnou dodavatele by ušetřila více než změnou jističe. Ačkoliv takováto úspora samozřejmě na rozdíl od změny jističe není natrvalo."

Snižovat spotřebu se nevyplatí

Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., odborník na energetiku a úspory energie k nové tarifní struktuře dodává:

Na nové tarifní soustavě prodělají všichni, kdo mají v současnosti sazbu D01d, což je 14 % celkového počtu odběrných míst (mezi odběrateli, kteří mají jednotarifní sazbu, jde o 20 %). Průměrná spotřeba v této sazbě se pohybuje kolem 500 kWh, sazba je výhodná při spotřebě do cca 700 kWh ročně. Odběratelům s jističem 1x25 A a spotřebou 500 kWh se cena elektřiny zvýší až o 50 %. Při spotřebě 300 kWh ročně se cena zvýší až o 100 %.

Může se stát, že garáže a podobná místa s občasnou malou spotřebou se úplně odpojí od sítě, protože vyjde výrazně levněji koupit nářadí s akumulátorem a svítit LED svítidly napájenými z akumulátoru auta. Podobně to může dopadnout s chatami, které jsou obývány v létě - pořízení malé fotovoltaiky zde bude levnější, než připojení k síti.

Vyšší platby ale zaznamená i průměrná domácnost, která provozuje elektrický sporák (6 kW), automatickou pračku (2 kW), rychlovarnou konvici (2 kW), vysavač (1 kW) a další běžné spotřebiče. Roční spotřebu mají 1800 kWh (průměr v sazbě D02d, medián je pravděpodobně nižší). Dovolí takové domácnosti distributor nižší jistič, než 3x25 A? Pravděpodobně ne. Roční náklady se zvýší o 1600 Kč.

Uživatelé s vlastním zdrojem pro lokální spotřebu (mikrokogenerační jednotka, fotovoltaika, ale i kolektory pro ohřev teplé vody) taktéž prodělají. Pokud domácí zdroj dodává do sítě jen malou část produkce, jeho vliv na fixní náklady je nulový, přesto bude provozovatel takového zdroje penalizován hned dvěma způsoby. Jednak se výrazně sníží variabilní část ceny elektřiny, kterou odebírá ze sítě, což prodlouží návratnost zdroje i na více než dvojnásobek oproti stavu, kdy se provozovatel o investici do takového zdroje rozhodoval. Vedle toho bude provozovatel zdroje elektřiny platit ročně kolem 800 Kč jen za to, že takový zdroj provozuje (platba za odběrné místo).

Dalším efektem nové tarifní soustavy bude, že se elektřina stane nejvýhodnějším zdrojem vytápění. Přestože by se zvýšení spotřeby elektřiny týkalo jen zimního období, mohlo by se podobně jako v 90. letech stát argumentem pro výstavbu nových jaderných bloků nebo další prolomení těžebních limitů.

Podle informací ERÚ na nové tarifní struktuře výrazně vydělají velké firmy s vícesměnným provozem. Naopak malé firmy s jednosměnným provozem mohou prodělat. Je přitom nesmysl předpokládat, že se setká spotřeba takové firmy se spotřebou domácností jejích zaměstnanců. Podobné to je u úřadů a dalších zaměstnavatelů s jednosměnným provozem, kde konkrétní zaměstnanec vždy spotřebovává elektřinu buď doma nebo v zaměstnání. Spotřeba domácností a zaměstnavatelů se z hlediska zatížení sítě míjí, což je z hlediska využití elektrizační soustavy i výroben elektřiny pozitivní. Přesto právě ve skupině domácností a malých firem bude nejvíce těch, kteří na novou tarifní strukturu doplatí.

Energetika není jediným oborem, kde je většina nákladů fixních. V dopravě je tomu také tak, přesto je jízdné úměrné ujeté vzdálenosti.

Pilotní projekt spolupráce FVE, domovních baterií a distribuční sítě

TZB-info je mediálním partnerem právě probíhajícího pilotního projektu Energetický koncept budoucnosti v praxi Účelem projektu je ověřit spolupráci střešních FVE s domovními bateriemi a distribuční sítí smart grid tak, aby byla prokázána výhodnost tohoto řešení pro provozovatele energetické soustavy i pro uživatele.
Proto jsme se zeptali Ing. Cyrila Svozila, předsedy představenstva společnosti FENIX GROUP a.s., která je iniciátorem tohoto pilotního projektu, na názor na návrh nové tarifní soustavy.
"Se záměry NTS souhlasíme a myslíme si, že je logické a spravedlivé, aby uživatel platil za jím blokovanou kapacitu sítě", říká k návrhu Ing. Svozil.
Takto byly, po zvážení všech dopadů, s naší aktivní spoluúčastí koncipovány již tarify pro vytápění od 90. let.
Problém s NTS máme pouze se stanoveným koeficientem určující podíl NT na celkové spotřebě. Koeficient vychází ze stávajícího stavu, nereflektuje však významné změny v bytové výstavbě v nedávné minulosti i v blízké budoucnosti. Současné, velmi kvalitní objekty nejsou schopny dosáhnout tohoto ukazatele na úrovni 0,91, spíše se pohybují nad hranicí 0,8. ERU jsme zaslali analýzu poukazující na tuto skutečnost včetně vyhodnocení reálných staveb a jsme rádi, že máme příslib řešení."

Vizí pilotního projektu Energetický koncept budoucnosti v praxi je vytvoření podmínek pro vznik nového tarifu (objekty s domovními bateriemi), kdy v dobách nadbytku energie budou baterie dobíjeny za zvýhodněných podmínek ze sítě a v době špiček potom naopak zajistí úplný, čí částečně autonomní provoz objektu.
Informace ze schůzky pracovní skupiny k projektu
Do pracovní skupiny, která bude mít za úkol vyhodnocovat získané údaje, vyslaly své experty i MPO, MŽP a ERÚ. O informace z projektu projevil zájem i předseda představenstva ČEPS.
 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.