logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Přehledně: Bytové domy a výměna kotlů v Nové zelené úsporám od září 2023

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo detaily zářijových změn v programu Nová zelená úsporám a její varianty Light. Podpora bytových domů bude rozdělena na tři výzvy podle vlastníka domu. V programu budou zvýhodněny nízkopříjmové domácnosti. Zavede se podpora výměny starých plynových kotlů za tepelná čerpadla. Veškeré dotace Nová zelená úsporám budou nabízet bonifikaci 10 % pro znevýhodněné obce s rozšířenou působností (ORP). Pro získání dotace nebude třeba dokládat faktury.

Reklama

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Bytové domy

V kategorii bytových domů Nová zelená úsporám ve všech oblastech podpory zavede tři speciální výzvy.

Standardní výzva bude obdobou současné výzvy a bude určena pro fyzické a právnické osoby, které vlastní bytové domy. U komplexních zateplení bytových domů nabídne vyšší jednotkovou dotaci, která bude vyplácena dodatečně po realizaci opatření. Jednotkové dotace budou navýšeny o cca 20 %.

Výzva pro Společenství vlastníků jednotek a bytová družstva bude mít rovněž vyšší dotace u komplexních zateplení. Vyplácena bude formou zálohy. Dotace bude nabízet bonus až 150 tis. korun pro každou nízkopříjmovou domácnost (starobní a invalidní důchodce a domácnosti pobírající příspěvek na bydlení). Bonus bude moci být vyplacen cílovým domácnostem několika způsoby, např. dočasným snížením odvodů na dlouhodobé zálohy na opravy (fond oprav) nebo vyplacením na účet domácnosti, snížením splátky úvěru apod. SVJ nebo bytové družstvo musí správné naložení s bonusem doložit.

Výše bonusu bude závislá na rozsahu zateplení:

  • Dílčí – 1 000 Kč/m2 plochy bytu
  • Základ – 1 500 Kč/m2 plochy bytu
  • Komplex – 2 500 Kč/m2 plochy bytu

Bonusy se nezapočítávají do maximální míry podpory.

Výzva pro obce (obecní bytové domy) bude dotace vyplácet po realizaci opatření. Navýšeny budou jednotkové dotace. Dotace může dosáhnout výše až 75 % vynaložených nákladů. Bude ale omezena limitem veřejné podpory.

Nové podmínky všech oblastní podpory programu Nová zelená úsporám platné od září 2023 naleznete v Závazných pokynech na webu programu.

Výměna oken BD nízkopříjmových domácností v NZÚ Light

Pokud je bytový dům již zateplen a má z většiny vyměněná okna, nabídne Nová zelená úsporám Light dotaci na výměnu oken v bytech nízkopříjmových domácností ve výši 12 tis. korun na jedno okno, a to zálohově. Zateplení domu musí doložit SVJ a žadatel musí být vlastník bytu.

Výměna zdrojů tepla

Nová zelená úsporám zavede podporu výměny starých plynových kotlů a topidel starších než 20 let (např. WAVky) za tepelná čerpadla. Novým zdrojem mohou být výhradně tepelná čerpadla, a to s ohledem na zachování kvality ovzduší v místě zdroje tepla. Staré plynové kotle nemohou být tedy vyměněny např. za zdroje spalující biomasu nebo jakákoliv jiná tuhá paliva. (Podpora kotlů na biomasu bude dále trvat v případě nahrazování kotlů na uhlí, jak je tomu doposud.)

Podmínkou podpory výměny starého plynového kotle je alespoň částečné zateplení domu (min. třída D energetické náročnosti), a to z důvodu nehospodárnosti tepelného čerpadla při vysokých tepelných ztrátách domu.

Přečtěte si také Jak se vyznat ve změnách dotací řady Nová zelená úsporám? Petr Valdman vysvětluje podrobnosti a důvody úprav Přečíst článek

Nadále nebudou podporována tepelná čerpadla se zemními vrty. U TČ země-voda s plošnými zemními kolektory bude navýšena o 40 tis. korun. Bude odstraněna podmínka, že max. 50 % plochy domu může být využíváno k podnikání. Podporovány budou všechny výměny realizované po 1. 1. 2021, a to i výměny v trvale obývaných rekreačních objektech (trvalý pobyt 24 měsíců před podáním žádosti).

Podle slov ministra životního prostředí Petra Hladíka z tiskové konference na MŽP 25. května se uvažuje o obnovení podpory plynových kondenzačních kotlů. Netýká se to však zářijových změn.

Dotace na zdroje od září 2023

PODPOROVANÉ TYPY ZDROJŮ VÝŠE DOTACE [Kč]
Pouze vytápění Vytápění + ohřev vody
Kotel-bio Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo se samočinnou dodávkou paliva 80 000
Kotel-bio+ Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 100 000
Kamna Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem. Individuálně na místě stavěná akumulační kamna na biomasu. 45 000
TCA/TCA+ Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000 80 000
TCV/TCV+ Tepelné čerpadlo vzduch-voda 80 000 100 000
TC-FV Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění a ohřev vody s podporou FV 140 000
TCK/TCK+ Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem 120 000 140 000
CZT Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000

V nové zelené úsporám bude v září 2023 zachována podpora solárních systémů. Prohlášením MŽP reaguje na zprávy o nekalých praktikách některých firem a šíření paniky s informacemi, že podpora solárních systémů skončí. Všechny parametry podpory zůstávají od září 2023 stejné. Naopak někde dojde ke zjednodušení. Např. základní podpora FV se sjednotí bez ohledu na instalovaný měnič.

Dotace na FV systémy a ohřev vody

Ohřev vody Výše podpory [Kč]
Solární termický ohřev vody, plocha apertury panelů min. 1,8 m2 45 000
Solární termický ohřev vody s přitápěním, plocha apertury panelů min. 3,6 m2 60 000
Solární fotovoltaický ohřev vody, instalovaný výkon min. 1,5 kW 45 000
Tepelné čerpadlo pro ohřev vody 45 000
FV systémy Výše podpory [Kč]
Minimální instalace o výkonu 2 kWp 60 000
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000

Od září dojde ke snížení dotace na dobíjecí stanici, a to z 30 na 15 tis. korun.

Příjem žádostí v Nové zelené úsporám dle stávajících podmínek bude ukončen k 30. červnu. Po dvouměsíční přestávce související s přechodem financování programu pod Modernizační fond bude v září 2023 příjem žádostí podle nových podmínek opět žadatelům zpřístupněn. Administrace již přijatých žádostí, dokládání realizace úsporných opatření i vyplácení finančních prostředků budou pokračovat i v letních měsících bez přerušení.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.