logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Podmínky dotací v nové etapě programu Nová zelená úsporám od září 2023

Podpora úsporných opatření bude výhodnější a zmírní se nároky při administraci žádostí. Podstatně se zvyšuje podpora pro komplexní zateplení. Státní fond životního prostředí ČR s předstihem informuje o všech změnách a přesných podmínkách pro dotace, které budou platit od září 2023.

Reklama

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Díky změně financování bude podpořeno více domácností než dosud

Od letošního září bude Nová zelená úsporám využívat financování z Modernizačního fondu, které je účelově vázáno na energetické úspory v domácnostech. To je i důvod proč máme pro podávání žádostí v NZÚ kratší prázdninovou přestávku. Zdrojem pro Modernizační fond jsou peníze z výnosů z emisních povolenek. Nejde tedy ani o peníze daňových poplatníků, ani o peníze ze státního rozpočtu, krácení dotací v rámci vládního úsporného balíčku se proto Nové zelené úsporám netýká a ani v budoucnu týkat nebude,“ zdůrazňuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Objem prostředků z programu HOUSEnerg Modernizačního fondu ve výši více než 55 miliard zajistí dlouhodobé pokračování podpory úsporných opatření pro domácnosti a umožní nejen rozšířit nabídku dotací pro různé skupiny příjemců, ale i navýšit jednotkové dotace pro vybraná opatření.

Přečtěte si také Přehledně: Bytové domy a výměna kotlů v Nové zelené úsporám od září 2023 Přečíst článek

Nová zelená úsporám poběží po krátké provozně-technické přestávce během letních prázdnin za téměř stejných podmínek jako v dobíhající etapě. Cílem změn v programu je zpřístupnění dotací pro další skupiny žadatelů zejména v oblasti bytových domů a zjednodušení administrace žádostí.

Díky změně financování podpoříme více domácností než dosud. Vedle dotací pro rodinné domy, kde už dnes nízkopříjmovým domácnostem pomáháme, nově přidáme podporu i pro bytové domy, kde žijí senioři, rodiny pobírající příspěvek na bydlení nebo lidé se třetím stupněm invalidity. Podpoříme nízkopříjmové vlastníky bytových jednotek a družstevních podílů tak, aby kvůli obavám z navyšování pravidelných příspěvků do fondu oprav nebrzdili nákladné renovace domů. Žadatele z hospodářsky a sociálně ohrožených území zvýhodníme o 10 % vyšší dotací. Podporu jsme připravili i pro bytové domy ve vlastnictví obcí,“ říká ministr Hladík.

Dotace pro bytové domy budou zacíleny podle typu vlastníka bytového domu

Základní portfolio dotací pro všechny bytové domy zůstává zachováno a je doplněno o možnost výměny starých plynových kotlů. SVJ a bytová družstva získají navíc nejen možnost čerpat dotaci zálohově, ale i bonusové plnění za každou nízkopříjmovou domácnost. Obce budou moct využít dotace ve výši až 70 % vynaložených nákladů, stejně jako další vlastníci bytových domů z veřejného sektoru – kraje, nadace, příspěvkové organizace a celá řada dalších subjektů.

Vedle rozšíření nabídky finančních prostředků pro bytové domy bude i nadále pokračovat NZÚ pro rodinné domy ve vylepšené podobě. Podpora výměny zdrojů energie se rozšíří o možnost výměny starých plynových kotlů za tepelné čerpadlo. Výrazně se navýší dotace na zateplení – žadatelé, kteří zateplí svůj dům komplexně, nově získají až 950 tisíc korun (v současné etapě je maximální výše dotace 650 tisíc korun). V oblasti novostaveb budou nově podpořeny pouze stavby v nejvyšším energetickém standardu, výše dotace bude navýšena na 535 tisíc korun. V nezměněné výši zůstane podpora fotovoltaiky.

Zájemci o fotovoltaiku nemusí mít obavy, že by se pro ně něco změnilo

Neustále se setkáváme s nekalými praktikami některých realizačních firem, které tlačí zájemce o fotovoltaiku k urychlenému uzavření smlouvy pod pohrůžkou, že od září už nebudou tak výhodné dotační podmínky. Není to pravda. Zájemci o fotovoltaiku nemusí mít obavy, že by se pro ně něco změnilo, podpora pokračuje ve stejné výši a za stejných podmínek, naopak se pro žadatele zjednoduší administrace žádosti,“ připomíná Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR a dodává: „Žadatelům doporučuji využít letní přestávku k přípravě kvalitního projektu na renovaci jejich domu a k výběru spolehlivého a prověřeného dodavatele. Do úprav se mohou pustit i před podáním žádosti, stejně jako v současné etapě budou podpořena opatření realizována po 1. lednu 2021.“

V nové etapě programu, stejně jako v té stávající, zůstane možnost kombinovat podporu na více různých opatření v rámci jedné žádosti. Nemění se ani motivační bonus ve výši 10 tisíc korun za každou kombinaci. Program bude i nadále bonifikovat projekty na území znevýhodněných krajů – Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje, zcela nově pak zvýhodní i projekty mimo tyto znevýhodněné kraje, které budou realizovány na území obce s rozšířenou působností z regionů podporovaných státem.

Oprav dům po babičce

Zároveň právě teď formulujeme podmínky nové nabídky Nové zelené úsporám pro mladé rodiny avizovaného programu – ‚Oprav dům po babičce‘, který cílí na mladé žadatele. Představíme je koncem června,“ uzavírá ministr Hladík.

Vítáme, že nové podmínky programu zvýhodní stavebníky, kteří se odhodlají renovovat dům tak říkajíc z gruntu. Izolují jej silnější tepelnou izolací, vymění okna za nová s trojskly, instalují efektivní technologie, případně si zajistí příjemné vnitřní prostředí pomocí vzduchotechniky s rekuperací tepla. Tyto chytré a kvalitní renovace výrazně zlepší komfort bydlení a umí snížit spotřebu energie o 60–85 %,“ říká konzultant energetických úspor Michal Čejka z profesního sdružení Centrum pasivního domu, které se zabývá zdravým a úsporným bydlením.

Podmínky nové etapy programu Nová zelená úsporám jsou zveřejněny na webu programu v sekci Dokumenty.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.