logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Jak vyměnit starý plynový kotel za tepelné čerpadlo s dotací Nová zelená úsporám

Kdo uvažuje o instalaci tepelného čerpadla do stávajícího rodinného domu a dodnes používá starý atmosférický plynový kotel nebo wafky, může od září 2023 získat podporu na výměnu starého zdroje za tepelné čerpadlo z programu Nová zelená úsporám.

Od loňského jara se nás domácnosti dotazují na možnost výměny starých kotlů na plyn. Podařilo se nám s Evropskou investiční bankou tuto možnost vyjednat a již od září si zájemci mohou v NZÚ podat žádost o výměnu plynových kotlů a topidel starších než dvacet let za tepelná čerpadla. V novém programovém období Nové zelené úsporám se tím rozšíří dotační portfolio na výměnu tepelných zdrojů: k pevným palivům či elektřině přibyde plyn. Doplňujeme ho v návaznosti na úspěšně nastartovaný trend energetických úspor v domácnostech a v neposlední řadě i kvůli požadavku snižovat celkovou spotřebu plynu v Česku,“ uvádí ministr životního prostředí Petr Hladík.

Přečtěte si také Přehledně: NZÚ Rodinné domy – základní program Přečíst článek

Podmínkou podpory bude aspoň částečně zateplený dům dosahující minimálně úrovně D klasifikační třídy energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. nebo č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Pro splnění této podmínky lze žádost o dotaci na tepelné čerpadlo kombinovat s žádostí o podporu v oblasti A: Zateplení.

Pokud dům nesplňuje minimální požadovanou úroveň energetické náročnosti, může domácnost využít kombinaci podpory se zateplením v rámci jedné žádosti o podporu,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, a dodává: „V případě špatně zateplených domů nemusí teplo vyrobené tepelným čerpadlem stačit k dostatečnému tepelnému komfortu a pro obyvatele domu to může znamenat přidané náklady na přitápění elektřinou. Teoreticky by se pak mohlo stát, že by žadatelé platili za elektřinu více, než kdyby topili plynem.“

Majitelé starých zdrojů na plyn si mohou vybrat z různých typů čerpadel tak, aby vybrané zařízení co nejlépe vyhovovalo otopné soustavě v jejich domě:

Typy podporovaných tepelných čerpadel a výše dotace od září 2023

PODPOROVANÉ TYPY ZDROJŮ PRO VÝMĚNU ZA STARÝ PLYNOVÝ KOTEL VÝŠE DOTACE [Kč]
Pouze vytápění Vytápění + ohřev vody
TCA/TCA+ Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch* 60 000 80 000
TCV/TCV+ Tepelné čerpadlo vzduch-voda 80 000 100 000
TC-FV Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění a ohřev vody s podporou FV 140 000
TCK/TCK+ Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem 120 000 140 000

*Poznámka: Instalace tepelných čerpadel vzduch-vzduch je podporována pouze v případech, kdy dům v navrhovaném stavu nemá provozuschopnou teplovodní otopnou soustavu s jiným zdrojem tepla. To v případě, že bylo vytápění dosud zajištěno funkčním, i když starým plynovým kotlem, dotaci na tepelné čerpadlo vzduch-vzduch vylučuje. Děkujeme našemu čtenáři za upozornění v diskusi pod článkem.

O náročnosti opatření pro převedení staršího rodinného domu do úrovně D klasifikační třídy energetické náročnosti budovy si lze udělat představu přečtením článku Studie renovace stávajících rodinných domů do energetické kategorie D podle budoucích požadavků EU.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.