logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Nadkrokevní izolace: jednoduchý a účinný systém


Dům, stejně jako každé jiné těleso, ztrácí a získává teplo přes svůj povrch. Nejslabším místem povrchu budov jsou přitom střechy. Vnitřní teplo uniká střechou více než stěnami proto, že teplý vzduch zkrátka stoupá vzhůru. Střecha je zároveň nejvíce ochlazovanou plochou – rozdíl interiérové a exteriérové teploty je zde většinou největší a k dalšímu ochlazování skrz ní dochází například vlivem dlouhovlnné radiace a sněhové pokrývky.

Střechy jsou pak slabým místem i z hlediska tepelných zisků, protože převážná většina energie ze slunce dopadá právě na ně. V porovnání se svislými konstrukcemi jsou náročnější i z konstrukčního hlediska – nesmí být zbytečně těžké, a tím mají i nízkou schopnost akumulovat teplo či chlad a zbrzdit tak proces nežádoucího ochlazování či ohřívání(jako teplotní absorbent je naopak vhodné využívat těžkých obvodových stěn a příček). Správná volba materiálu izolace podkroví je proto vzhledem k tepelnému komfortu a úsporám energií klíčová – garantuje trvale kvalitní ochranu před nechtěnými energetickými ztrátami a zisky a tím výrazně ovlivňuje přímé náklady na vytápění a chlazení.


Správná izolace střechy se vyplatí

Optimální tepelné ochrany a pohody dosáhnete při hodnotě součinitele prostupu tepla U ≤ 0,10 W∙m-2∙K-1, což je doporučená hodnota pro pasivní domy. To odpovídá tloušťce izolačního materiálu až 430 mm (tloušťka může být i menší v závislosti na druhu použitého materiálu). Náklady na tepelné izolace zároveň činí jen asi 3–5 % investičních nákladů na vestavbu podkroví- a vrátí se vám již za několik let díky nižším nákladům na vytápění.

Proč si pořídit nadkrokevní izolaci

Chronologicky starší princip mezi- a podkrokevního zateplení ustupuje dnes již standardním systémům nadkrokevních izolací. Existuje pro to celá řada důvodů, a to zejména:

 • větší spolehlivost parotěsnosti a vzduchotěsnosti uzavření konstrukce
 • vyloučení vzniku tepelných mostů – vrstva tepelné izolace není přerušená krokvemi ani jinými konstrukcemi (10 – 20% úspora oproti pod- a mezikrokevnímu zateplení)
 • úspora prostoru v interiéru (např. krokve 160 mm, izolace 260 mm = 100 mm k dobru)
 • otevřený podhled v interiéru, přiznaná dřevěná konstrukce střechy bez dalších zbytných vrstev
 • rychlá montáž – systém zateplení nad krokvemi je snazší a rychlejší na provedení, zcela odpadá instalace pomocných konstrukcí podhledů pod krokvemi
 • snížení rizika poničení parozábrany průnikem kotvení podhledů, zásuvek ad.
 • eliminace chyb instalace tepelné izolace a parozábrany ve styku s tvarově složitými konstrukčními prvky krovů (kleštiny, světlíky ad.)
 • možnost kombinace se systémy zateplení mezi a pod krokvemi
 • minimalizace akustických mostů - krokve se stávají vlivem své tuhosti akustickým mostem, díky kladení izolace nad krokve můžeme dosáhnout už u tloušťky izolace 200 mm vzduchovou neprůzvučnost RW≥ 52 dB.

ISOVER vyvíjí nadkrokevní systém více než 10 let, současný inovovaný systém nabízí oproti starším verzím tato vylepšení:

 1. Prvním vylepšením je vytvoření varianty v kombinaci s trámky z polystyrenu, tj. nahrazení původních nosných trámků z minerální vlny (Isover TRAM MW) ekvivalentem z polystyrenu (Isover TRAM EPS). Touto změnou se docílilo maximální efektivity z hlediska tepelné izolace- z tepelného hlediska je výrobek Isover TRAM MW s λD=0,044 W·m-1·K-1 oproti Isover TRAM EPS s λD=0,035 W·m-1·K-1 tepelným mostem. Nevýhodou může být mírné snížení vzduchové neprůzvučnosti celého souvrství a nepatrné snížení požární bezpečnosti.
 2. Další vylepšení vzniklo na základě požadavku realizačních firem - v původním řešení musela mít staticky nadimenzovaná horní kontralať min. rozměr 50/60 mm, což ale často vedlo ke sporům na stavbách, jak kontralať přesně natočit. První myšlenkou bylo zvolení nového řešení s kontralatí o rozměrech 60/60 mm, čímž by se tento problém odstranil. V praxi však bohužel takové kontralatě nejsou běžně skladem, a proto velmi často při samotné realizaci docházelo k levnějšímu řešení, a to použití dvou kontralatí o rozměru 40/60 mm. Na základě těchto informací ISOVER inicioval v CSI v Praze vypracování nového statického výpočtu pro tuto variantu. Výhodou tohoto nového řešení je kromě nižších nákladů i rychlost provádění. Do prostoru spodní kontralatě navíc lze aplikovat další vrstvu tepelné izolace v tl. 40 mm.
 3. S vzrůstajícími požadavky na kvalitu zateplení v souladu s dotačním programem Nová zelená úsporám podporujícím pasivní domy, se zvýšil i tlak na co největší tloušťku zateplení bez tepelných mostů. Reakcí Isoveru na tento zájem investorů bylo uvedení nových dvouzávitových vrutů o délce až 520 mm. S těmito vruty lze s ohledem na jich sklon dosáhnout tloušťky zateplení až 360 mm a tím prakticky bez tepelných mostů snadno vyřešit i zateplení pasivního domu. Jedním z příkladů realizace nadkrokevního zateplení u pasivního domu může být Multi-Komfortní dům v Zahořanech.

Nejnovější modifikaci přineslo vylepšení unikátní parobrzdy Isover Vario® KM Duplex UV. Nová vylepšená parobrzda Isover Vario® XtraSafe je opatřena speciálním rounem, které při kontaktu s krokvemi funguje podobně jako suchý zip. Díky této parobrzdě s proměnlivou hodnotou ekvivaletní difuzní tloušťky sd=0,3-25 m získal systém další výhodu a v případě netěsností je schopen vysychat i směrem do interiéru. V zimním období se parobrzda chová jako každá jiná vzduchotěsná vrstva, ale v létě se její vlastnosti vlivem změn relativní vlhkosti vzduchu mění a ekvivalentní difúzní tloušťka se snižuje z 25 až na 0,3 m (a z 5,0 až na 0,30 m u původní parobrzdy ISOVER Vario® KM Duplex UV). Díky této vlastnosti je tato parobrzda označována jako chytrá, jelikož v případě potřeby umožní, aby stavba“dýchala" i směrem do interiéru a zabránila tak nepříjemnému nárůstu vlhkosti v některých detailech či špatně větraných místech střechy. Nový systém dostal i nový název, a to Isover X-TRAM. Novinkou řady Isover Vario® je pak speciální samolepicí spojovací páska Isover Vario® XtraPatch pro přichycení folie Isover Vario® XtraSafe. Jednotlivé díly pásky 2 x 6 cm se lepí na vzdálenost 40 cm. S novou páskou se lépe manipuluje, takže ušetříte čas.

Podrobné informace o zateplení šikmých střech a stropů najdete v brožuře, kterou si zdarma můžete stáhnout na www.isover.cz. O tištěnou brožuru si můžete napsat na info@isover.cz.


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

ISOVER nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.