logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Výpočetní programy IsoCal® a IsoDim®

Snižování energetické náročnosti stavebních objektů jako celku nespočívá pouze v omezování tepelných ztrát obvodovými konstrukcemi budov, ale také ve snižování tepelných ztrát technických zařízení budov. K tomu lze využít širokou nabídku technických izolací pro aplikaci v průmyslu. K jejich návrhu je možno využít výpočtové programy – IsoDim® pro on-line navrhování nebo IsoCal® pro off-line výpočty.

Výpočetní program IsoCal®

IsoCal® je výpočtový program pro návrh technických izolací – izolace potrubí, vzduchovodů, zásobníků, turbín, kotlů, pecí, apod. Byl vyvinut společností Isover na pomoc odborníkům pracujícím v oblasti TZB (vytápění, chlazení, vzduchotechnika) a energetiky. Program není vhodný pro výpočet stavebních izolací (izolace střech, stěn, podlah, atd.). ISOVER nabízí kalkulační program IsoCal® jako technickou podporu pro všechny, kteří pracují v oboru technických izolací.

Aktuálně nabízená verze programu IsoCal® 3.06 je navržena tak, aby v každodenní inženýrské praxi usnadnila výpočty tepelných ztrát v oboru TZB a energetiky. Pro obor technických izolací je velmi důležité mít při projektování k ruce seriózní výpočtový nástroj, díky němu je odpovědný výběr vhodného izolačního materiálu a spolehlivý výpočet hračkou. Program počítá podle aktuálně platné legislativy v ČR – podle normy ČSN EN ISO 12 241, návrh tloušťky izolace je posouzen i s ohledem na hodnotící kritéria vyhlášky 193/2007 Sb.

Program byl vyvinut především pro použití izolačních výrobků Isover, avšak je možné jej použít i na všeobecné výpočty pro jakýkoliv jiný izolační materiál. Od verze 3.0 si totiž uživatel velice snadno může zadat vlastní databázi. Registrovaný uživatel navíc obdrží i příručku pro návrh technických izolací se vzorovými příklady výpočtů.

Co IsoCal® nabízí?

 • Databázi tepelných izolací Isover pro aplikace v průmyslu, databázi povrchových úprav, doplňkového vybavení a typů tekutin.
 • Využití pro všeobecné výpočty.
 • Přehlednou nápovědu a vzorové příklady výpočtů.
 • Výklad teorie stavební fyziky pro tepelně technické výpočty při návrhu technických izolací.
 • 8 výpočtových modulů:
  • Výpočet tepelných ztrát - potrubí, kruhové vzduchovody, obdélníkové vzduchovody a plochy; 3 výpočetní přístupy: daná tloušťka izolace, nejvyšší povrchová teplota nebo nejvyšší dovolená tepelná ztráta. Posouzení navržené tloušťky izolace podle vyhlášky 193/2007 Sb.
  • Teplotní změny v potrubí - 1 až 20 úseků.
  • Teplota v nádrži - výpočty teplotních změn média akumulovaného v nádrži.
  • Izolace proti vnější kondenzaci - výpočet požadované tloušťky izolace potrubí nebo plochy pro prevenci vnější kondenzace.
  • Izolace proti vnitřní kondenzaci - výpočet požadované tloušťky izolace potrubí nebo plochy pro prevenci vnitřní kondenzace.
  • Protimrazová ochrana - výpočet doby do zamrznutí vodovodu bez odběru v prostředí s okolní teplotou pod nulou, požadovaný výkon topné spirály pro prevenci zamrznutí.
  • Útlum hluku - výpočet útlumu hluku ve vzduchovodech při použití zvukově pohltivé izolace.
  • Ekonomika izolace - výpočet ekonomické tloušťky izolace, případně návrh nejekonomičtější izolace více typů.

Chcete začít ihned počítat? Vyzkoušejte online verzi programu IsoDim® na www.isodim.cz.


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

ISOVER nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.