logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Rekuperace tepla z odpadních kanalizačních vod zpět do rodinných domů a ostatních objektů

Rekuperace tepla z teplých odpadních vod je velmi široká problematika, vezmeme-li v úvahu teplé odpadní vody z průmyslových provozů, hotelů, penzionů, aquacenter, bytových a rodinných domů. Je zřejmé, že každá kategorie vyžaduje individuální řešení. Následující článek je zaměřen na rodinné domy, penziony, domovy důchodců a menší provozovny.

Odborné veřejnosti je známo, že 30 – 40 % celkové energetické náročnosti objektů odtéká do kanalizace v podobě teplé odpadní vody. V posledních letech se tento procentuální poměr zvyšuje s ohledem na zateplování objektů, využívání vzduchotechniky s rekuperací a tepelných čerpadel. Společnost AKIRE s.r.o. po několikaletém vývoji tento problém vyřešila s vysokou účinností, bez potřeby jakýchkoliv doplňujících aktivních prvků k zajištění funkce.

AKIRETHERM – rekuperační výměník zpětného získávání tepla z odpadních vod
AKIRETHERM – rekuperační výměník zpětného získávání tepla z odpadních vod

Jedná se o systémové řešení, jehož součástí je rekuperační výměník AKIRETHERM, kdy veškerá teplá odpadní voda z rodinného domu či jiného objektu, vyjma silně znečištěné vody z toalet, je svedena do akumulační nádoby výměníku AKIRETHERM, přes kterou dále odtéká do kanalizačního řadu. Přičemž akumulační nádoba má za úkol vyrovnávat nekontinuální provoz v používání teplé vody v objektu.

V opačném směru, odspodu nádoby výměníku nahoru, protéká odděleným teplosměnným potrubím studená voda z vodovodního řadu, která dále pokračuje do rozvodů v objektu.

V rekuperačním výměníku dojde k předání tepla z teplejší odpadní vody do studené protékající pitné vody. Předehřátá pitná voda vstupující do objektu je přivedena do zásobníku teplé vody, kde se dohřeje, nebo i k ostatním spotřebičům s vlastním ohřevem vody, například k pračce nebo myčce nádobí. Tyto spotřebiče poté ohřejí vodu na požadovanou teplotu mnohem rychleji a s menší spotřebou energie.

Tento systém zpětného získávání tepla z odpadních vod umožňuje uživatelský komfort při výrazně nižších nákladech.

Na uvedeném obrázku řezu rekuperačním výměníkem AKIRETHERM je zřejmá funkce průtoku kapalin a též teplotní rozvrstvení v hladinách tak, jak ukázala průběžná měření. Rekuperační výměník je osazen jako nedílná součást odpadního systému, a to uvnitř nebo vně budovy. Jelikož pro funkci AKIRETHERM nejsou zapotřebí žádná přídavná zařízení, je vlastní spotřeba energie nulová.

Rekuperační výměník AKIRETHERM – teplotní rozvrstvení v hladinách
Rekuperační výměník AKIRETHERM – teplotní rozvrstvení v hladinách

Rekuperační výměník AKIRETHERM je jako stavební výrobek uváděný na trh komplexně legislativně ošetřen. Na základě dokumentace, statického posouzení nádoby, tlakových zkoušek nerezového potrubí a dalších nezbytných dokladů, provedla Certifikační společnost Výzkumného ústavu pozemních staveb měření účinnosti a ověření parametrů výrobku s konečnou účinností 75 % v aktivním režimu. Tento velmi dobrý výsledek vytvořil předpoklad k zařazení na seznam dotovaných výrobků MŽP.

Jedinečnost tohoto řešení uznal rovněž Patentový úřad přidělením Užitného vzoru a Úřad evropské unie EUIPO zařadil výrobek do rejstříku průmyslových vzorů přidělením čísla průmyslové ochrany.


AKIRE s.r.o.
logo AKIRE s.r.o.

Ryze český výrobce a prodejce rekuperačních výměníků zpětného získávání tepla z odpadních vod AKIRETHERM určených zejména pro rodinné domy. Zařízení vyrovnává nekontinuální provoz v objektu a významným způsobem snižuje jeho energetickou náročnost.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.