logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

AKIRETHERM již na trhu

V úvodu připomeneme, že se jedná o zařízení, které vrací teplo do objektů z teplých odpadních vod, a to s vysokou účinností 78 %.

Vstup na trh je oproti klasickému spotřebnímu zboží složitější, jelikož se převážně jedná o zapracování rekuperačního zařízení do projektů budoucí výstavby. Přesto s potěšením musíme konstatovat, že řada investorů, potažmo projektantů ocenila jedinečnost tohoto zařízení a zapracovala rekuperační výměník AKIRETHERM do svých projektů. Vždy se jedná o úzkou spolupráci s výrobcem, který investorovi či projektantovi dodá veškeré technické podklady a výpočet ekonomické návratnosti.

Doposud největší projekt s využitím tohoto zařízení je výstavba 28 vila domů v roce 2019. Další dílčí projekty jsou u vzorových energeticky nezávislých rodinných domů, kterými se prezentují dodavatelé těchto rodinných domů.

Široké využití zařízení AKIRETHERM dokládá jeho aplikace v nově budovaném rehabilitačním zařízení a wellness centru, kde se v obou případech pohybuje návratnost kolem jednoho roku provozu. Při životnosti zařízení 30 roků si každý snadno představí rozsah úspory provozních nákladů.

AKIRETHERM – Rekuperační výměník zpětného získávání tepla z odpadních vod
AKIRETHERM – Rekuperační výměník zpětného získávání tepla z odpadních vod

Rekuperační zařízení si již nachází zájemce i v obchodní sféře, kde se uzavírají první smlouvy o obchodním zastoupení, a to jak s jednotlivci, tak i s velkoobchody. Rekuperační výměník AKIRETHERM, podporovaný dotační politikou, se po pěti měsících hlásí o svoje místo na trhu, a to v oblasti energetických úspor, která dosud nebyla řešena.

Věříme, že se toto zařízení postupně dostane do hledáčku zpracovatelů PENB, již s ohledem na zpřísňující se legislativu v této oblasti. Rekuperační výměník významně vylepšuje výsledné výpočtové parametry, jak ukazují zpracované porovnávací PENB.

Projekt rekuperace tepla z teplých odpadních vod velmi dobře obstál v soutěži Komerční banky – NASTARTUJTE SE, kde ze 45 přihlášených projektů se probojoval mezi TOP 5. Komise velmi pozitivně hodnotila jeho významný podíl na úsporách energie a jeho ekologický přínos.

Firma AKIRE s.r.o. se těší na úzkou spolupráci se všemi zájemci z řad projektantů, investorů, energetických auditorů i jednotlivců.

V lednu 2019 nás můžete vidět na výstavě Infotherma 2019 v Ostravě.


AKIRE s.r.o.
logo AKIRE s.r.o.

Ryze český výrobce a prodejce rekuperačních výměníků zpětného získávání tepla z odpadních vod AKIRETHERM určených zejména pro rodinné domy. Zařízení vyrovnává nekontinuální provoz v objektu a významným způsobem snižuje jeho energetickou náročnost.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.