logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

O první vlně kotlíkových dotací

Reklama

Pro informaci, jaký zájem mají o kotlíkové dotace majitelé rodinných domů, je v tabulce uveden stav v oblasti bydlení v rodinných domech, který byl čerpán ze souhrnného materiálu Energo 2015 zpracovaného ČSÚ.

Zajímavý údaj přinesla MF Dnes dne 22.3., kde byly uvedeny procentuální údaje zájmu o jednotlivé zdroje tepla. Tato čísla byla rovněž doplněna do tabulky. Tyto údaje byly dle zdroje čerpány z údajů krajů.

Tabulka: Zastoupení bytů v rodinných domech v ČR, počty výměn zdrojů tepla v rámci 1. vlny kotlíkových dotací a zájem o jednotlivé zdroje

Rozdělení rodinných domů1)Počty výměn
zdrojů tepla2)
Procentuální zastoupení zdrojů tepla dotovaných
v 1. vlně kotlíkových dotací3)
Rodinné domy s 1 bytemse 2 bytyse 3 bytyPočet schválených žádostí (únor 2017)Kotel: uhlíKotel: uhlí + biomasaKotel: biomasaTepelné čerpadloKotel“ plynový kondenzační
ČR celkem v tom:1 262 228515 56952 88724 390
Hl. město Praha42 92815 59409101034245
Středočeský233 69253 7990430312,937,59,129,610,9
Jihočeský76 67340 4510274212,230,918,726,611,6
Plzeňský83 48430 15701309152793613
Karlovarský24 312(8 952)05486,938,912,116,625,5
Ústecký71 69825 52501454134862211
Liberecký47 76821 4310122013,44512,221,67,8
Královéhradecký70 28244 4240175311,536,57,529,515
Pardubický85 15627 395016729,335,315,219,520,7
Vysočina93 75333 0840204911,63922,513,213,7
Jihomoravský169 14431 7990651516371428
Olomoucký78 57442 008015407,134,525,316,916,2
Zlínský84 63341 779012455,815,941,415,921
Moravskoslezský100 13199 171038131045131517

Zdroje:

  1. ČSÚ, Energo 2015
  2. MŽP, Alokace a počet povinných v krajích, údaje z 1. vlny kotlíkových dotací
  3. MF Dnes, O jaké typ kotle by zájem

Obr. Rozložení zájmu o jednotlivé zdroje tepla v první vlně podle vyhodnocení MŽP za celou ČR.
Obr. Rozložení zájmu o jednotlivé zdroje tepla v první vlně podle vyhodnocení MŽP za celou ČR.
Obr. Bez zajímavosti ve vztahu ke kotlíkovým dotacím není ani tento sloupcový graf, který uvádí strukturu domácností podle používaných paliv a energií k vytápění podle krajů (ČSÚ, Energo 2015)
Obr. Bez zajímavosti ve vztahu ke kotlíkovým dotacím není ani tento sloupcový graf, který uvádí strukturu domácností podle používaných paliv a energií k vytápění podle krajů (ČSÚ, Energo 2015)

V druhé vlně kotlíkových dotací je cílem MŽP podpořit 35 000 žadatelů. Vzhledem k tomu, že časová způsobilost výdajů u všech krajů zůstává k 15.7.2015, do druhé vlny mohou být zařazeni i ti žadatelé, na které se v rámci první vlny nedostaly finance, přestože splnili všechny podmínky dotačního programu.

Všechny uvedené údaje je nutné chápat jako orientační, neboť první vlna kotlíkových dotací ještě není zcela ukončena. Proto není jisté, zda všechny schválené akce, kde zatím nedošlo k úhradě konečné faktury, budou realizovány.

Doplněk redaktora

Výše dotace, která pokrývá více než polovinu investičního nákladu, působí na některé žadatele až příliš lákavě. A na druhé straně aktivuje firmy, které nelze nazvat jinak než šmejdy. Pokud se tyto dvě hybné síly střetnou, má žadatel o dotaci problém. On je v právním postavení objednatele díla a instalační firma je zhotovitelem. Nejsou-li ve smlouvě o dílo přesně specifikovány požadavky objednatele a on ani neví, co by měl požadovat a jak vše kontrolovat, záhy se dostane do kleští mezi termínem dokončení díla a nutností v určitém čase zaslat doklad o uhrazení konečné faktury za dílo. Jinak nedostane dotaci. A tak objednatel pod tímto tlakem převezme dílo, které není zcela funkční, které má vady, bez zaškolení na obsluhu nového zdroje tepla, bez doložení i tak základních dokumentů, jako je například revize elektro u zařízení s pevným připojením na elektrickou síť, bez revize spalinových cest, která je nutná při výměně kotle za jiný, atd.

Je to zvláštní, nikdo by nekoupil auto, aniž by prošlo STK. Ale výměnu zdroje tepla v cenové relaci podobné nákupu auta převezme, aniž by si k tomu přizval nezávislého odborníka.

Následky takového postupu jsou již běžnou rutinou. Obstrukce ze strany instalační firmy, neodpovídání na stížnosti objednatele atd. a věc se vleče. Závažnější reklamace, či dokonce soudní pře by navíc mohla prokázat porušení dotačních podmínek. Zhotovitel v tom umí chodit, takže se lze plně spolehnout na výhružky o jeho povinnosti hlásit zjištěné porušení dotačních pravidel. Například tím, že objednatel převzal dílo ještě nedokončené, a vyžádal si konečnou fakturu. Zhotovitel za to trestán nebude, ten jen o něco dříve odvedl daň z přidané hodnoty a stát je spokojen. Podobný přístup není ojedinělý, neboť jinak by k nám do redakce nevolali lidé, kteří, pro ně bohužel pozdě, hledají nápravu. Zpravidla to nejsou ti slepě se ženoucí za dotací, ale lidé uvážliví, ale v technických oborech neznalí, neznalí toho, jak má vypadat smlouva o dílo, která jim bude garantovat, že dotovaný zdroj tepla splní vše, co bylo slíbeno.

Ne nadarmo se říká dvakrát měř a jednou řež. I u dotací platí nemyslet jen na nabídkovou cenu instalace dotovaného zdroje tepla, ale i na následný provoz, servis, náhradní díly atp. Jistota není nikdy zadarmo. Do rizika se mají pouštět jen ti, kteří znají i odvrácenou stranu mince.

Zásadní je shánět reference na vybranou instalační firmu, a to nejen jednu. Při nesprávné instalaci lze velmi omezit funkce i vysoce hodnotného kotle, tepelného čerpadla. A protože ani deset kladných referencí neznamená, že se povede i akce jedenáctá, raději se dopředu pojistit i kvalitní smlouvou o dílo konzultovanou nejen s advokátem, ale i s technikem. Neochota takovou smlouvu uzavřít ze strany zhotovitele pak naznačuje mnohé. Nezapomenout, že nejde jen o dotovaný zdroj tepla, kotel či tepelné čerpadlo, ale i o sladění jeho funkce s ostatními částmi otopné soustavy, objektu. Objednat si pouhou instalaci dotovaného kotle či TČ je nejčastější zásadní chybou generující následné problémy a nedosažení očekávaných = slibovaných parametrů. A to od nedosažení úspory energií, přes nedostatečnou teplotu ohřáté vody, nadměrné cyklování zkracující životnost atd.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.