logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Spotřeba elektrické energie rodinných domů s tepelnými čerpadly - průzkum

Pomůžete nám s daty z reálného provozu různých objektů a různých zdrojů? Aktuálně běží sběr dat o spotřebě elektrické energie rodinných domů s tepelnými čerpadly. Odměnu 1.000,- Kč obdrží každý účastník průzkumu. Stačí vyplnit jednoduchý dotazník.

Reklama

CHCETE POUKÁZKU NA 1000 Kč?

Máte rodinný dům mladší než 4 roky?

Je vybaven tepelným čerpadlem?

Pokud jste odpověděli 3x ANO, vyplňte dotazník a poukázka je Vaše.

VYPLNIT DOTAZNÍK


Fotolia.com

Vážení čtenáři,

Porovnání nákladů na vytápění je jedním z nejstarších výpočtů na portálu TZB-info a zároveň jedním z nejnavštěvovanějších a také nejčastěji citovaných.

Ačkoliv všichni víme, že neexistuje univerzální řešení nejlepšího vytápění, je to nejčastější dotaz, který na výstavách a od obecných médií v redakci dostáváme. Všichni toužíme po jednoduchém řešení. A pod vlivem této touhy řada čtenářů využívá i výpočet bez toho, aby si dali práci s pečlivým zadáním všech parametrů. Všechna zjednodušení se poté samozřejmě projeví nějakou měrou ve výsledku. A čím jsou budovy úspornější, tím složitější a důležitější je přesná konfigurace.

Poslední velkou úpravou prošel výpočet Porovnání nákladů na vytápění v roce 2013. Ačkoliv jsme ponechali název Porovnání nákladů na vytápění, dnes zahrnuje výpočet přípravu teplé vody a náklady na elektrickou energii, provozní a investiční náklady. Koncem roku 2016 jsme iniciovali jednání se zástupci profesních sdružení, která reprezentují jednotlivé zdroje a profese, abychom mohli zaktualizovat investiční a provozní náklady. Z jednání vyplynuly požadavky na drobné úpravy, ale neukázala se potřeba zásadních změn.
Nicméně rádi bychom pro potřeby srovnání postupně sesbírali data z reálného provozu různých objektů a různých zdrojů.


Aktuálně běží: sběr dat o spotřebě elektrické energie rodinných domů s tepelnými čerpadly

V tuto chvíli bychom rádi získali údaje o domech s tepelnými čerpadly. Tato fáze je realizována s podporou společnosti Fenix a odměnu získá každý účastník, který splní kritéria a dodá potřebné podklady.
Odměnu 1.000,- Kč obdrží každý účastník průzkumu.

Proces změn ve spotřebě energií v budovách. Nejrozšířenější energií je elektřina

Zatímco v 90.letech měl typický dům tepelnou ztrátu mezi 15 a 20 kW, dnes běžně kolem 5 kW. Dříve se např. tepelné zisky ve výsledku projevovaly málo, dnes mohou mít rozhodující vliv. Jak řekl prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí Katedry TZB Stavební fakulty ČVUT na konferenci Větrání budov: „Dnes se posunujeme od povšechného do naprosto detailního pohledu, pracujeme ve velkém detailu, pracujeme při návrhu budovy s watty. Můžeme přirovnat dnešek jako filigránskou práci ke stavbě románského mostu.“

  • V domácnostech roste význam přípravy teplé vody. Při rozhodování o zdrojích tepla v úsporných budovách hrají velkou roli provozní a investiční náklady, které se rozpočítávají do menší spotřeby. S růstem počtu instalací roste i význam klimatizace. Důležitou roli hraje i vybavení domácnosti elektrospotřebiči, jejich energetická efektivita a způsob jejich využívání. Počet spotřebičů v domácnostech dlouhodobě roste a jen díky vyšší účinnosti nových spotřebičů se celková spotřeba relativně drží. Díky tepelnému čerpadlu a elektrickému vytápění vzniká výhodnější tarif, který mohou využívat samozřejmě i všechny elektrospotřebiče v domácnosti.
  • Portál MPO iEKIS např. v jedné odpovědi uvádí: “Někteří klienti mi přiznali, že např. po instalaci tepelného čerpadla, kdy mají sjednané výhodnější sazby za odběr elektrické energie vzrostla jejich spotřeba elektrické energie natolik, že se jim náklady na elektrickou energii nesnížily, prostě si zvýšili komfort užívání elektrické energie v RD.“

Průměrná spotřeba elektřiny je 3 279 kWh na byt

Významným zdrojem dat o palivech a energiích v domech může být studie ENERGO 2015, kterou pod názvem Spotřeba paliv a energií v domácnostech publikoval v únoru 2017 ČSÚ. Rozklíčování spotřeby elektřiny nám ovšem komplikuje fakt, že elektřina je jen jednou položkou a v položce obnovitelné zdroje energie je palivové dřevo, dřevní brikety, dřevěné pelety, rostlinná a agro paliva, fotovoltaické systémy, solární termické systémy i tepelná čerpadla.

Vývoj konečné spotřeby paliv a energií v domácnostech.
Vývoj konečné spotřeby paliv a energií v domácnostech. Zdroj Energo 2015

Průměrná roční energetická náročnost českých domácností klesá, hlavně díky zateplení nebo výměně oken. Před dvaceti lety se pohybovala kolem 90 gigajoulů na byt. V roce 2015 dosáhla 65 gigajoulů. Struktura toho, čím Češi topí nebo ohřívají vodu, se ale mění. Zatímco v roce 1990 pocházela skoro polovina energií z tuhých paliv, nyní jde jen o 13 %.
„Domácnosti upouštějí od uhlí. Naopak více využívají zemní plyn nebo obnovitelné zdroje, jako je palivové dřevo, pelety nebo fotovoltaické systémy. Těmito způsoby získávají více než polovinu veškeré spotřebované energie“ shrnuje předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová v komentáři ke studii Energo 2015.

Výběr z tabulek ze studie Energo 2015: domácnosti podle používaných paliv a energií bez ohledu na účel užití, na ohřev vody, na vytápění, domácnosti podle počtu paliv k vybraným účelům a nejčastější kombinace paliv

domácnosti podle používaných paliv a energií bez ohledu na účel užití, na ohřev vody, na vytápění, domácnosti podle počtu paliv k vybraným účelům a nejčastější kombinace paliv
domácnosti podle používaných paliv a energií bez ohledu na účel užití, na ohřev vody, na vytápění, domácnosti podle počtu paliv k vybraným účelům a nejčastější kombinace paliv
domácnosti podle používaných paliv a energií bez ohledu na účel užití, na ohřev vody, na vytápění, domácnosti podle počtu paliv k vybraným účelům a nejčastější kombinace paliv
domácnosti podle používaných paliv a energií bez ohledu na účel užití, na ohřev vody, na vytápění, domácnosti podle počtu paliv k vybraným účelům a nejčastější kombinace paliv

Na domácnosti připadá 28 % celkové tuzemské energetické spotřeby

V roce 2015 spotřebovaly domácnosti 292 605 terajoulů energie. „Z celkové spotřeby elektřiny v roce 2015 domácnosti využily přibližně čtvrtinu, téměř polovinu nakupovaného tepla, více než třetinu zemního plynu a 39 % tuhých paliv. Na celkové spotřebě obnovitelných zdrojů energie se podílely necelými 67 %,“ konstatuje Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ ve studii Energo 2015.

Trend poklesu elektroenergetické náročnosti ekonomiky je nejspíš nezvratný.

Průmysl a domácnosti šetří elektřinou. Trend poklesu energetické náročnosti ekonomiky pokračuje, a dokonce se zrychluje. Ekonomický růst a spotřeba elektřiny se od sebe oddělily už před více než deseti lety. Reálný HDP od roku 2000 vzrostl o 40 %, zatímco elektřiny se spotřebuje jen o 9 % více, upozorňoval na zajímavý trend již v r. 2015 Jan Stuchlík v časopisu E15 zejména na příkladech průmyslu. ČEZ ve svých prognózách počítá s tím, že růst ekonomiky bude v příštích letech rychlejší než pokles elektroenergetické náročnosti hospodářství. Proto očekává mírný růst spotřeby, uvádí se také v článku.

Pomůžete nám s daty z reálného provozu rodinných domů s tepelným čerpadlem?


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.