logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Pracovní místa v obnovitelné energetice v Německu – tažným koněm je větrná energie

Energetika se postupně mění, mění se i struktura zaměstnanosti lidí. Lidé v oborech spojených s tradiční energetikou ztrácejí dlouhodobou perspektivu zaměstnání, jiné možnost se zase otevírají. Jednou z nich jsou obnovitelné zdroje, alespoň v Německu.

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

V roce 2016 bylo v Německu opět zaměstnáno více lidí v obnovitelné energetice, celkem 338 600 zaměstnanců.

Největším zaměstnavatelem byla větrná energetika. Počet zaměstnaných lidí se od přelomu tisíciletí více než ztrojnásobil. V roce 2 000 zaměstnával tento obor 46 800 lidí, v roce 2016 již 160 200.

V roce 2016 se podílela větrná energetika 47 procenty na celkové zaměstnanosti v sektoru obnovitelných zdrojů Německa.

Úplně jinak vypadá průběh zaměstnanosti u konvenčních zdrojů.

V těžbě černého uhlí a v navazujících oborech bylo v Německu zaměstnáno v roce 2 000 101 408 tis. zaměstnanců, v roce 2016 už jen 11 485. V těžbě hnědého uhlí poklesl počet zaměstnanců za stejné období z 31 396 na 19 413 zaměstnanců. Celkově přišlo o práci v oborech souvisících s konvenční energetikou o 101 979 lidi.

Graf 1: Průběh zaměstnanosti od roku 2000 do roku 2016. Rostoucí trend vyjadřuje růst zaměstnanosti v obnovitelné energetice, zatímco spojnice vyjadřují pokles počtu pracovníků v oborech energetiky vyrábějící energii z černého a hnědého uhlí.(Zdroj: https://1-stromvergleich.com/windenergie-jobs/)
Graf 1: Průběh zaměstnanosti od roku 2000 do roku 2016. Rostoucí trend vyjadřuje růst zaměstnanosti v obnovitelné energetice, zatímco spojnice vyjadřují pokles počtu pracovníků v oborech energetiky vyrábějící energii z černého a hnědého uhlí.(Zdroj: https://1-stromvergleich.com/windenergie-jobs/)

Článek vychází ze studie Spolkového ministerstva průmyslu a energetiky, které využívá výsledků studií vědeckých institucí DLR,GIW,GWS*. V průzkumu byli sčítáni zaměstnanci, kteří se podílí přímo na výrobě, těžbě suroviny, údržbě a administrativě. U obnovitelných zdrojů byli vzati v úvahu také lidé, kteří se podílí na výrobě strojního zařízení (například výroba rotorů, lopatek) a ti, kteří pracují v sektoru obnovitelných zdrojů alespoň na částečný úvazek.

*
DLR - Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt
DIW - Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung
GWS -Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung

Zdroj: https://1-stromvergleich.com/windenergie-jobs/

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.