logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Porovnání produktů na výkup přebytku z fotovoltaické elektrárny pro domácnosti

Instalací fotovoltaické elektrárny na střechu rodinného domu určitě zákazník ušetří. Protože však ještě nenastala doba, kdy se domácnost pořízením elektrárny stane nezávislou na síti, je třeba pečlivě volit partnera pro instalaci, nákup a výkup elektřiny.

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

Pokud máte nebo si pořizujete domácí FVE (dále fotovoltaická elektrárna), určitě se ptáte, co se stane s elektřinou, kterou nespotřebujete. A protože je elektřina fyzikální jev, u kterého platí, že v každém okamžiku musí být vyrobená elektřina ihned spotřebovaná, má vaší FVE vyrobená, ale vaší domácností nespotřebovaná elektřina dvě možnosti. Buď ji dodáte do sítě, kde ji využijí jiní spotřebitelé, anebo si ji uložíte do vlastní baterie. Jelikož dnešní pravidla zatím neumožňují to, abyste si vybrali jiného spotřebitele a jemu své přebytky prodali, nezbývá, než si vybrat dodavatele, který od vás přebytky za nejvýhodnějších podmínek odebere.

Nabídněte přebytky z vaší FVE vašemu dodavateli za obvyklou výkupní cenu, která se pohybuje kolem 500 až 600 Kč za dodanou megawatthodinu nebo můžete využít nabídky předních dodavatelů. Rozvoj nové energetiky je překotný a přední dodavatelé se snaží svými nabídkami dodávek elektřiny přizpůsobit se změnám v energetice. Obchodníci poskytují pomoc zákazníkům s pořízením FVE a zároveň se snaží zákazníkům nabídnout obchodní řešení prodeje a výkupu elektřiny.

V nabídkách Bohemie Energy nalezneme inovativní produkt Energie A++ využívaný při prodeji a podobným principem se řídí dodavatel i při výkupu vámi vyrobené elektřiny na spotovém trhu. Podobně postupují i ostatní obchodníci ze skupiny Bohemia Energy jako Europe Easy Energy, Comfort Energy, X Energie. Zákazníci těchto společností mohou mít libovolný produkt pro prodej. Výkup se pak řídí podle ceny v okamžiku prodeje na spotovém trhu.

E.ON zase láká zákazníky na uskladnění dodané energie do sítě v tzv. Virtuální baterii. I když dodanou energii spotřebitelem do sítě E.ON neskladuje, přesto si zákazník může dodanou elektřinu ze sítě kdykoliv vybrat bez toho, aniž by za tuto silovou elektřinu platil. Platí paušální poplatek podle objemu dodané elektřiny do sítě.

ČEZ zase vytvořil speciální produktovou řadu s cenami, které platí při prodeji i při výkupu elektřiny. Cena výkupu je určena procentem z ceníkové ceny produktu. Aktuální podmínky výkupu slibují 40 %. ceníkové ceny dodávky.

Shrňme si podmínky jednotlivých dodavatelů:

Nutnost instalace od dodavatele:

Bonus S-Power:
Není třeba (s instalací od smluvního partnera dva roky bez poplatků za prodej dodané elektřiny)

Virtuální baterie:
Pouze k novým instalacím od dodavatele

Elektřina pro soláry:
Není třeba

Nutnost speciálního produktu:

Bonus S-Power:
Libovolný produkt obchodníka, není potřeba uzavírat smlouvu na dobu určitou

Virtuální baterie:
Libovolný produkt obchodníka, není potřeba uzavírat smlouvu na dobu určitou

Elektřina pro soláry:
Je třeba uzavřít smlouvu na dodávku se speciálním produktem na dobu 3 let s  automatickým prodloužením

Kolik dostanu a kolik zaplatím:

Bonus S-Power:
Zákazník platí cenu za spotřebovanou elektřinu dle ceníku smluveného produktu. Za výkup zákazník obdrží výkupní cenu, která se počítá jako součet součinů dodané elektřiny za hodinu vynásobené hodinovou cenou na spotovém trhu. Zákazník za službu výkupu zaplatí 300 Kč/MWh. V případě, že si pořídí elektrárnu společnosti S-Power Energies, s.r.o. nebude po něm požadována úhrada služby po dobu 24 měsíců. Zákazník musí zaplatit daň z příjmu z prodeje elektřiny. Doporučovaný produkt obchodníkem je Energie A++ s nákupní cenou podle spotového trhu v okamžiku spotřeby.

Virtuální baterie:
Zákazník platí cenu za spotřebovanou elektřinu dle ceníku smluveného produktu. Za spotřebu uskladněné silové elektřiny zákazník nic neplatí. Zákazník platí za využití virtuální baterie od 49 do 499 Kč/měsíc. Cena je odstupňována po jedné megawatthodině, kterou si zákazník uskladní ve virtuální baterii za rok. Na rozdíl od fyzické baterie zákazník zaplatí za vyrobenou a později spotřebovanou energii z Virtuální baterie státem regulované platby, které činí přibližně 60 % z celkové částky za dodávku elektřiny.

Elektřina pro soláry:
Zákazník platí cenu za spotřebovanou elektřinu dle ceníku produktu Elektřina pro soláry. Za elektřinu vyrobenou zákazníkem zákazník dostane slevu z celkové částky za jím spotřebované množství proudu, která se nyní rovná čtyřiceti procentům součinu ceny produktu, vyrobeného a  dodaného množství elektřiny do sítě. Pokud zákazník si zvolí jiný produkt dodavatele, slevu nedostane.

Pro představu uvádím ekonomické porovnání tří nejvíce rozšířených nabídek dodavatelů na podkladě údajů o skutečné hodinové spotřebě a dodávce do sítě skutečného zákazníka s FVE, jak je poskytla společnost Bohemia Energy:

DodavatelBOHEMIA ENERGY
Bonus S-POWER*
E.ON Virtuální baterie*ČEZ Elektřina pro soláry*
RokMěsícSpotřebaDodáno do sítěCelková bilance dodávky a výkupuCelková bilance dodávky a výkupuCelková bilance dodávky a výkupu
(MWh)(MWh)
201770,7100,341571966710
201780,6140,370376731586
201790,5320,197477703571
2017100,4330,359288529383
2017110,6050,045751877725
2017120,8400,0267618771 004
201810,7450,032742862892
201820,6210,104673861716
201830,6550,109657829753
201840,4030,249324534399
CELKEM 6,1581,8325 6217 7696 739
 
Poznámka:BOHEMIA ENERGY - produkt na dodávku Energie A++  
E.ON - produkt na dodávku Elektřina  
ČEZ - produkt na dodávku Elektřina pro soláry  

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.