logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Vynález, patent nebo užitný vzor – kdo se v tom má vyznat?

K napsání této krátké úvahy mne přivedla soutěž Novinky na Infothermě 2017, vynálezy a patenty. Již samotný název soutěže je z formálního hlediska chybný a zavádějící. Z pohledu průmyslového práva existují dva základní výsledky technické tvůrčí činnosti – vynález a užitný vzor. Patent není technickým řešením, ale jedním ze způsobů jeho ochrany. Rozdíl mezi vynálezem a užitným vzorem je nejen v technické úrovni řešení, ale také v postupu při jejich registraci Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad).

Reklama

Vynález vs. patent

Pokud se prokáže, že vynález je nový, je výsledkem vynálezecké činnosti a je průmyslově využitelný, lze na něj při splnění podmínek dle zákona 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích, udělit patent. Neexistují tedy vedle sebe vynálezy a patenty. Protože vynález je výsledek vynálezecké činnosti (konkrétního technického řešení) a patent způsob jeho ochrany podle průmyslového práva.

A k tomu užitný vzor

Užitný vzor není výsledkem vynálezecké činnosti, ale je to dle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech, pouze nové, průmyslově využitelné technické řešení, které přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti. Jeho ochrana z pohledu průmyslového práva spočívá v zápisu do rejstříku užitných vzorů.

Vynález i užitný vzor nesmí být v době podání přihlášky k průmyslové ochraně součástí stavu techniky. Jinak řečeno, neměly by být součástí technického řešení již veřejně známého, či průmyslově chráněného. Rozdíl je v tom, jakým způsobem probíhá ověřování, zda je či není toto konkrétní řešení součástí stavu techniky.

U patentového řízení je prováděn podrobný průzkum „patentovatelnosti“ a až teprve na základě kladného výsledku průzkumu může Úřad průmyslového vlastnictví udělit patent. Patent je tedy garancí novosti a výjimečnosti konkrétního řešení a proto také může patentové řízení trvat i několik let.

Naopak zápis užitného vzoru probíhá na základě tzv. registračního principu. To znamená, že novost řešení garantuje přihlašovatel, Úřad pouze kontroluje formální stránku přihlášky a nezkoumá, zda předmět přihlášky je z hlediska novosti a tvůrčí úrovně způsobilý k ochraně.

Užitný vzor pro každého

Pokud si tedy například podám přihlášku užitného vzoru – výtah na Měsíc, moje přihláška bude splňovat veškeré formality a včas zaplatím registrační poplatek, do několika měsíců budu majitelem zapsaného užitného vzoru. Registrovaný užitný vzor negarantuje v žádném případě výjimečnost daného technického řešení.

Bohužel je běžnou praxí, že díky registračnímu principu se jako užitný vzor přihlásí již známé technické řešení, ovšem při propagaci výrobku se toto řešení prezentuje jako patent (či patentové chránění). Zákazníkovi je tak prezentována výjimečnost daného řešení. I v případě, že by se jednalo o řešení vyhovující definici užitného vzoru (ve většině případů tomu tak není), se jedná o zjevný podvod na zákazníkovi, protože je mu prezentována výjimečnost u řešení, které výjimečným z pohledu průmyslového práva není. Proto by solidní výrobci měli vždy při deklaraci využití patentu prezentovat také příslušný patentový spis. A samozřejmě za patent nevydávat zařízení pouze přihlášené na základě užitného vzoru.

English Synopsis
The invention, patent or utility model - who should sort?

The article explains the differences between the invention patents and utility model from the perspective of Czech legislation. Also highlights the confusion individual categories and purposeful fraud by producers and sellers of equipment.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.