logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Tiché tepelné čerpadlo i pod okna souseda

Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda je spojena s povinností ověřit zatížení hlukem z venkovní jednotky. Umístit jednotku prakticky pod okna souseda lze jen výjimečně. V případě domu v Dobříši a splitu Panasonic Aquarea 16 kW s tím nebyl problém.

Reklama

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Majitelé postupně opravovaného a modernizovaného historického domu v Dobříši si jako zdroj tepla zvolili tepelné čerpadlo. Přecházeli ze dvou starých atmosférických plynových kotlů a vzhledem k velikosti domu bylo nutné zvolit tepelné čerpadlo o výkonu 16 kW. Výhodou bylo v přízemním podlaží instalované podlahové vytápění a zateplení obálky nadzemního podlaží, které umožnilo snížení teploty otopné vody přiváděné do původních deskových otopných těles.

Provozně i stavebně jsou v domě dvě odlišné zóny. V přízemí s historickými kamennými stěnami o tloušťce téměř jeden metr provozují majitelé domu prodej, servis a půjčovnu kol a lyžařského vybavení. Nadzemní podlaží s cihelnými stěnami je obytné. Vysoká tepelná akumulační schopnost stavební konstrukce způsobuje, že provoz tepelného čerpadla je během i rychlých klimatických změn během dne velmi rovnoměrný, což se příznivě projevuje na topném faktoru a snížení spotřeby nakupované elektrické energie.

Zajímavostí této konkrétní instalace je umístění venkovní jednotky splitového tepelného čerpadla Panasonic Aquarea 16 kW. Jde o tepelné čerpadlo třífázové s největším výkonem z nabídky Panasonic. Jeden z prvních návrhů na umístění venkovní jednotky byl co nejblíže u technické místnosti v domě. A to by znamenalo ji umístit v bezprostřední vzdálenosti u pergoly, pod kterou majitelé domu rádi trávili volný čas. Důsledkem by bylo znehodnocení tohoto prostoru prouděním ochlazeného vzduchu po jeho průchodu jednotkou a navíc se sníženou schopností výměny vzduchu s okolím vzhledem k zastřešení pergoly a blízkostí stěny oddělující sousední nemovitost. Naštěstí si majitelé domu nechali zpracovat více nabídek a jedna z nich navrhla umístit venkovní jednotku o cca deset metrů dál. Pro splitové řešení tepelného čerpadla to není zásadní problém, protože teplo z venkovní jednotky do domu přenáší chladivo a nehrozí případné zamrznutí otopné vody, pokud by šlo o monoblokové řešení a nebo nutnost použít nemrznoucí směs. Jediný problém mohl vzniknout, pokud by byly emise hluku nadměrné a obtěžovaly by okolí. Záruku, že se tak nestane, mohla instalační firma dát na základě využití údajů a simulačního programu poskytovaného výrobcem. A to i tehdy, když chráněný prostor sousedního, vícepodlažního domu s okny směrem k jednotce, je velmi blízko. Majitelé domu toto umístění se sousedy předem konzultovali a při záruce za tichý provoz s tím sousedé souhlasili.

Obvykle se dodavatelé tepelných čerpadel nebo instalační firmy chlubí novými instalacemi. Tepelné čerpadlo v Dobříši je v bezporuchovém provozu již přes 18 měsíců (stav červen 2024) a zkušeností s ním ukazují na úsporný provoz.

Některé investice, zejména finanční, jsou spojeny s velkým rizikem a nejistým výsledkem. Investice do tepelného čerpadla, pokud jsou splněny technické předpoklady, je nejen jistá, ale na rozdíl od finančních investic opakovatelná.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.