logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Tepelné izolace

Pěnové sklo

Reklama

Bloky z pěnového skla

Foamglass
Foamglass

Pěnové sklo se vyrábí jak z nového skla, tak z recyklovaného materiálu. Zpěnění skelné hmoty zajišťuje uhlíkový prach, který se za tepla mění na oxid uhličitý. Zchlazený blok se upravuje do finálních rozměrů řezáním a broušením.

Hlavními přednostmi pěnového skla je relativně vysoká únosnost v tlaku a absolutní difuzní uzavřenost materiálu. Používá se pro speciální detaily a konstrukce, kde je třeba tepelnou izolací přenést vyšší namáhání v tlaku, střechy s vyšším provozním zatížením, průmyslové stavby apod. Pro vysoký difuzní odpor se používá do konstrukcí oddělujících prostory s vysokou vlhkostí, kde by jiné materiály nezajistily příznivý tepelně-vlhkostní režim konstrukcí. Charakteristické použití bloků pěnového skla je do tzv. kompaktní střechy, kde je vyloučena difuze vodní páry skrz střechu. Pěnové sklo je odolné proti veškerým běžným biologickým vlivůma většině chemických vlivů.


zdroj dektrade
zdroj dektrade

Základní fyzikální vlastnosti:

  • součinitel tepelné vodivosti λ = 0,040–0,060 W/mK
  • faktor difuzního odporu μ – materiál zcela parotěsný
  • objemová hmotnost ρ = 120–190 kg/m3
  • třída reakce na oheň A1

Harmonizovaná norma:
ČSN EN 13167+A1: Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG)

Štěrk z pěnového skla

Granulát z pěnového skla Refaglass – zdroj TZB-info
Granulát z pěnového skla Refaglass – zdroj TZB-info

Výroba je obdobná jako u pěnového skla v blocích (napěněním skelné hmoty nové či získané recyklací obalového skla), s následným drcením a tříděním.

Štěrk z pěnového skla se používá pro tepelně izolační zásypy a podsypy. Příkladem pro užití je způsob založení objektu na betonové desce na zhutněné vrstvě štěrku pěnového skla. Ten tak odizoluje celou stavbu, včetně základů. Únosnost takového podsypu po zhutnění je 0,6–1,2 MPa. Používají se i menší frakce pro zásyp do podlah (rekonstrukce), zásypů a násypů, izolace zapuštěných bazénů do zeminy, jako lehké kamenivo do betonů a maltových směsí.

 

Základní fyzikální vlastnosti:

  • součinitel tepelné vodivosti λ = 0,075 W/mK
  • faktor difuzního odporu – zrna parotěsná, zásyp jako celek zcela prodyšný
  • sypná hmotnost ρ = 150–180 kg/m3
  • třída reakce na oheň A1

Harmonizovaná norma:
ČSN EN 13055-2 „Pórovité kamenivo – Část 2: Pórovité kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro nestmelené a stmelené aplikace“

Veškeré zde uváděné informace a vlastnosti jsou pouze orientační pro účely porovnání jednotlivých materiálů. Pro návrh konstrukce a výpočty je nutné respektovat pokyny jednotlivých výrobců nebo dodavatelů.

Výrobci a dodavatelé pěnového skla

Na českém trhu působí jediný výrobce pěnového skla v blocích, a to Foamglass prostřednictvím svého výhradního zastoupení společností AZ Flex. Granulát z pěnového skla dodávají v Česku dvě firmy, a to Recifa pod značkou Refaglass a firma Conda pod značkou Geocell.

Katalog firem a výrobků z pěnového skla

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.