logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Tepelné izolace

Izolace PUR, PIR a fenolická pěna

Reklama

PUR a PIR (desky)

PUR a PIR
PCC Morava-Chem
PIR zdroj Dektrade
PIR zdroj Dektrade

Polyuretanová i polyisokianurátová pěna se používá mimo lití a stříkání přímo na stavbě i pro výrobu deskových materiálů. Desky je možno vyrábět způsobem řezání z bloků vzniklých volným pěněním nebo ve formách.

Pokud mají být desky pevně spojeny s jinými materiály (například s hliníkovou fólií, plechem, skelnou tkaninou) vyrábí se výhradně napěňováním do finální tloušťky. Suroviny pro výrobu pěny se nalévají mezi tenké materiály tvořící budoucí povrch desek. Proběhne chemická reakce a prostor je vyplněn pěnou, zároveň dojde ke spojení pěny s vloženými materiály.

Kompozity z PUR a PIR pěny se užívají pro izolaci střech, podlah, stěn, popřípadě se vyrábějí jako hotové celostěnové panely s hliníkovým pláštěm (k montáži na průmyslové haly apod.). V České republice se používají pro nadkrokevní systémy šikmých střech, kde se využívá jejich pevnosti při zachování jejich tepelněizolačních charakteristik.

Základní fyzikální vlastnosti:

 • součinitel tepelné vodivosti λ = 0,022–0,075 W/mK (dle konkrétního složení kompozitu)
 • faktor difuzního odporu: dle konkrétního složení kompozitu
 • objemová hmotnost ρ = 30–100 kg/m3 (dle konkrétního složení kompozitu)
 • třída reakce na oheň C–E dle konkrétního složení kompozitu

Harmonizovaná norma:
ČSN EN 13165+A2: Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU)

Fenolická pěna

fenolická pěna
Fenolická pěna

Fenolická pěna se vyrábí napěněním fenolformaldehydových pryskřic do bloků, které se následně řežou na desky a oboustranně opatřují skelným vláknem či reflexní hliníkovou fólií. Používá se pro zateplení fasád, s výhodou u rekonstrukcí či v detailech, kde není místo na velkou tloušťku izolantu pro její dobrou hodnotu součinitele tepelné vodivosti. Oproti materiálům PUR a PIR má lepší tepelněizolační vlastnosti a reakci na oheň.

Základní fyzikální vlastnosti:

 • součinitel tepelné vodivosti λ = 0,024–0,021 W/mK
 • faktor difuzního odporu μ = 35
 • objemová hmotnost ρ = 35 kg/m3
 • třída reakce na oheň C, speciální produkty B

Harmonizovaná norma:
ČSN EN 13166+A2: Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF)

Polyuretanová pěna – PUR (stříkaná, litá)

Polyuretanová pěna existuje dvojího druhu – tvrdá a měkká. Měkká pěna je známá jako molitan, ve stavebnictví se využívá polyuretanová pěna tvrdá – zkratkou označovaná jako PUR pěna. Široké uplatnění má v detailech konstrukcí jako výplň a izolace spár apod. Lze ji využít i pro zateplení plošných konstrukcí, stropů, střech. Aplikuje se nástřikem nebo litím. Jelikož pěna na povrchu ulpívá, přizpůsobí se i složitě tvarovaným povrchům.

Základní fyzikální vlastnosti:

 • součinitel tepelné vodivosti λ = 0,033 až 0,045 W/mK
 • faktor difuzního odporu μ = 30–100 (dle objemové hmotnosti)
 • objemová hmotnost ρ = 30–100 kg/m3
 • třída reakce na oheň C–E (dle konkrétního chemického složení)

Harmonizovaná norma:
ČSN EN 14315: Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ

Polyisokyanurátová pěna PIR (stříkaná, litá)

Materiál je tvořen kombinací uretanových a isokyanurátových vazeb. Jde o velmi podobný materiál jako známější polyuretan (PUR), PIR má ale obecně vyšší pevnost v tlaku (PUR 100 kPa, PIR 170 kPa) a menší tepelnou vodivost. Aplikovat se může jak litím, tak stříkáním na povrch či do dutin.

Základní fyzikální vlastnosti:

 • součinitel tepelné vodivosti λ = 0,021 až 0,023 W/mK
 • faktor difuzního odporu μ = 35
 • objemová hmotnost ρ = 30–100 kg/m3
 • třída reakce na oheň C–E (dle konkrétního chemického složení)

Harmonizovaná norma:
ČSN EN 14315: Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ

Veškeré zde uváděné informace a vlastnosti jsou pouze orientační pro účely porovnání jednotlivých materiálů. Pro návrh konstrukce a výpočty je nutné respektovat pokyny jednotlivých výrobců nebo dodavatelů.

Výrobci a dodavatelé PUR, PIR a fenolické pěny

Na českém trhu působí několik výrobců a dodavatelů polyuretanu PUR a polyisokyanurátu PIR. Jsou to společnosti PCC Morava-Chem, Bachl, puren gmbh - ochodní zastoupení Puren v ČR a SR, Nipos (značka Eurothane) a Pama. Svou značku Dekpir má společnost Dektrade. Na českém trhu působí také nejvýznamnější světový výrobce Kingspan.

Kingspan je prakticky jediným výrobcem desek z fenolické pěny, a to pod značkou Kooltherm. Pod značkou Resol vyrábí fenolickou pěnu, kterou v ČR dodává společnost HPI.

Aplikací lité nebo stříkané pěny se v České republice zabývají firmy ITP, Liko-S, PUR izolace a HONTER Company s.r.o.

Katalog firem a výrobků

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.