logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Tepelné izolace

Zateplovací systémy ETICS

Reklama

Zateplovací systémy ETICS


Zdroj: divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Vnější kontaktní zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou ETICS (external thermal insulation composite system) je v České republice nejrozšířenější technologií zlepšování tepelnětechnických parametrů obvodových plášťů budov.

Z čeho se skládá ETICS

Tepelnětechnické parametry zajišťuje vrstva tepelné izolace, která může být v zateplovacích systémech tvořena z většiny tuhých tepelných izolací na trhu. Obvykle to je pěnový polystyren, desky nebo lamely z minerálních vláken, případně materiály na bázi polyuretanu a polyisokyanurátu.

Tepelná izolace se obvykle lepí a kotví k připravenému pevnému a soudržnému podkladu. Způsob lepení a kotvení je stanoven v technologickém předpisu výrobce, případně v projektu.

Lepení tepelné izolace, © Wilm Ihlenfeld – Fotolia.com
Lepení tepelné izolace
© Wilm Ihlenfeld – Fotolia.com
Kotvení tepelné izolace, © Wilm Ihlenfeld – Fotolia.com
Kotvení tepelné izolace
© Wilm Ihlenfeld – Fotolia.com
Natahování stěrkové hmoty, © Wilm Ihlenfeld – Fotolia.com
Natahování stěrkové hmoty
© Wilm Ihlenfeld – Fotolia.com

Na tepelnou izolaci se natahuje tzv. základní vrstva, složená ze stěrkové hmoty, do které se hladítkem vtlačuje skleněná siťovina. Na tu se obvykle natahuje další vrstva stěrkové hmoty.

Natahování výztužné síťoviny, © Wilm Ihlenfeld – Fotolia.com
Natahování výztužné síťoviny
© Wilm Ihlenfeld – Fotolia.com
Dokončení základní vrstvy, © Wilm Ihlenfeld – Fotolia.com
Dokončení základní vrstvy
© Wilm Ihlenfeld – Fotolia.com
Dokončení omítky, © Wilm Ihlenfeld – Fotolia.com
Dokončení omítky
© Wilm Ihlenfeld – Fotolia.com

 

Na dokončenou základní vrstvu se obvykle provádí probarvená omítka se zatíranou nebo rýhovanou strukturou. Na trhu existuje několik typů tenkovrstvých omítek pro zateplovací systémy. Jsou to omítky akrylátové, silikonové, silikátové a minerální. První tři typy se dodávají ve formě již připravených past v nádobách.

Jednotlivé kroky technologie od lepení izolace po strukturování omítky včetně chybných příkladů z praxe jsou podrobně popsány v článku
Provádění zateplovacích systémů a chyby v praktických příkladech.

Kromě jiného se jednotlivé typy omítek liší difuzními vlastnostmi. Volba materiálu omítky v kombinaci s volbou materiálu tepelné izolace a typem podkladu nejvíce ovlivňují budoucí tepelně-vlhkostní režim konstrukce a míru případné kondenzace.

Průzkum a projekt ETICS

Zateplení by měl předcházet stavebně-technický průzkum objektu a studie, která hodnotí objekt jako celek. Z takovéto studie vzejdou návrhy optimálních řešení pro snížení spotřeby energie na vytápění. Zateplení by mělo být součástí celkové rozvahy o revitalizaci objektu. Pro dosažení očekávaných úspor musí být součástí zateplení i nová regulace otopné soustavy.

Vnější kontaktní zateplovací systém nemá funkci sanačního opatření pro železobetonové i jiné nosné konstrukce. Poruchy a vady podkladních konstrukcí musí být před prováděním ETICS sanovány.

Pro vnější kontaktní zateplovací systém ETICS by měl být vždy zpracován prováděcí projekt, který definuje úpravu nebo případnou sanaci podkladní konstrukce, technologii ETICS, a to včetně tloušťky a materiálu tepelné izolace, typu omítky, způsobu a hustoty kotvení, v neposlední řadě také řešení všech konstrukčních detailů na fasádě.

Z hlediska dlouhodobé životnosti zateplovacího systému ETICS a jeho bezvadné funkce je třeba pamatovat na to, že jde o stavební výrobek složený z jednotlivých komponentů, přesně definovaná sestava, která se kupuje v rámci jedné obchodní transakce u jednoho dodavatele – tzv. sestava „kit“. Dodavatel má takový systém odzkoušený jako celek a deklaruje vlastnosti systému složeného s daných komponent. Je chybou provádět nebo nechat si montovat zateplení složené z komponent nakoupených zvlášť u různých dodavatelů.

Základním předpisem pro provádění zateplovacích systémů je ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů, vydaná v roce 2005.

ETICS z hlediska požáru

Skladbu vnějšího kontaktního zateplovacího systému ETICS ovlivňují také požadavky na požární bezpečnost staveb. Jedním ze základních požadavků je materiál tepelné izolace v zateplovacím systému – kde a za jakých podmínek lze ještě na fasádě domu použít hořlavý tepelný izolant, zejména expandovaný polystyren EPS, extrudovaný polystyren XPS, fenolickou pěnu, a kde je již nezbytný izolant nehořlavý, tedy obvykle desky z minerálních vláken. Požární normy definují odlišné požadavky pro zateplení novostaveb od požadavků pro dodatečné zateplení starších stávajících staveb, pro které jsou umožněny jisté konstrukční úlevy.

Specifika skladby vnějšího kontaktního zateplovacího systému ETICS z hlediska požární bezpečnosti jsou podrobně zpracovány v článku
Vnější kontaktní zateplovací systémy z hlediska požární bezpečnosti staveb.

Výrobci a dodavatelé ETICS

V České republice působí množství výrobců a dodavatelů vnějších kontaktních zateplovacích systémů těchto značek:

 • Basf Stavební hmoty Česká republika (systém Prince Color)
 • Baumit (systém Baumit)
 • Český Caparol (systém Capatect)
 • DEK (systém DEK EPS 100)
 • Divize WEBER Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (systém Weber Therm)
 • Dova (systém New-Therm)
 • Ekolak (systém Eko-STZ)
 • Hasit Šumavské vápenice a omít. (systém Hasitherm)
 • Kingspan Izolace (systém Kooltherm, vnější kontaktní zateplovací systém)
 • Knauf Praha (systém Knauf)
 • LB Cemix (systém Cemix)
 • Mamut-Therm (systém Mamut-Therm)
 • Mapei (systém Mapei)
 • Meffert ČR (systém Düfa Therm)
 • Montako (systém Visco)
 • Paulín CZ (systém Paulín Thermokappa)
 • Profi Am BAu CM (systém Profi)
 • Rockwool (systém Ecorock FF)
 • Selena (systém Tytan EOS)
 • Stavoprojekta (systém Stavotherm)
 • Sto (systém StoTherm)
 • Termax (systém Clip Termax)
 • TexColor (systém TexColor)
 • Thermo+ holding (systém Thermo+)
 • Vápenka Vitošov (systém Salitherm)

Někteří výrobci jsou sdruženi v Cechu pro zateplování budov CZB.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.