logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama
Tepelné izolace

Polystyrenové izolace

Reklama

Expandovaný polystyren (bílý) – desky

© Kara – Fotolia
© Kara – Fotolia

Expandovaný pěnový polystyren patří k nejpoužívanějším typům tepelné izolace. Vyrábí se vnapěněním polystyrenových perlí o velikostech podle druhu použití (cca 0,63 – 3,15 mm). Označuje se zkratkou EPS a číslem, které vyjadřuje napětí v kPa při 10% stlačení. Pro stavební účely se používá EPS 70 až 150. EPS 70 se uplatňuje v zateplovacích systémech a jako spodní vrstva tepelné izolace nepochůzných plochých střech. EPS 100 se nejčastěji používá právě do plochých střech jako vrchní vrstva tepelněizolačních vrstev plochých střech nebo jako izolace do podlah s malou zátěží. EPS 150 lze použít pro zatížené izolace – pochůzné střechy, podlahy apod.

© Wolfgang Kruck – Fotolia
© Wolfgang Kruck – Fotolia

Do stavebních konstrukcí se používá EPS samozhášivý, který obsahuje tzv. retardéry hoření způsobující, že při odstranění zdroje hoření materiál sám uhasne a stabilizovaný, tzn., že desky dané tloušťky byly z bloků nařezány až po tom, co proběhlo přirozené smrštění materiálu obvyklé v prvních týdnech po jeho vyrobení. EPS se používá do stavebních konstrukcí bez zvláštních požárních požadavků. V případech, kdy to požární předpisy vyžadují (například u zateplovacích systémů budov o větších výškách a u skladeb střech), se obvykle nahrazuje deskami z minerálních vláken. Objemová nasákavost je při úplném ponoření do 5 % (tj. 300% hmotnostní nasákavost) v závislosti na typu výrobku a objemové hmotnosti.

Základní fyzikální vlastnosti:

 • součinitel tepelné vodivosti λ = 0,040 W/mK
 • faktor difuzního odporu μ = 20–100
 • objemová hmotnost běžně užívaného EPS ρ = 15 až 40 kg/m3
 • třída reakce na oheň E

Harmonizovaná norma:
ČSN EN 13163+A2: Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS)

Expandovaný polystyren (grafitový) – desky

© Ingo Bartussek – Fotolia
© Ingo Bartussek – Fotolia
Grafitový polystyren Isover
Grafitový polystyren Isover

Jedná se o obdobný materiál, jako bílý EPS. Do materiálu je přidána přísada z grafitových nanočástic, díky níž se významně snižuje sálavá složka přenosu tepla v izolačním materiálu. Grafitový EPS dosahuje lepších hodnot součinitele tepelné vodivosti λ.

 

Základní fyzikální vlastnosti:

 • součinitel tepelné vodivosti λ = 0,030 až 0,033 W/mK
 • faktor difuzního odporu μ = 20–100
 • objemová hmotnost běžně užívaného EPS ρ = 10 až 40 kg/m3
 • třída reakce na oheň E

Harmonizovaná norma:
ČSN EN 13163+A2: Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS)

Expandovaný polystyren – rozvolněný

© Nik – Fotolia
© Nik – Fotolia

Expandované polystyrenové kuličky jsou někdy dodávané s příměsí proti škůdcům. Vyrábí se ze samozhášivého polystyrenu, napěněním polystyrenového perlitu. Lze využít materiálový základ bílý polystyren či grafitový polystyren. Materiál je rozvolněný, není stlačen do desek. Aplikuje se foukáním do dutin.

Základní fyzikální vlastnosti:

 • součinitel tepelné vodivosti λ = 0,040 až 0,045 W/mK
 • faktor difuzního odporu nafoukané vrstvy μ = 2–4
 • objemová hmotnost běžně užívaného nafoukání ρ = 27 kg/m3
 • třída reakce na oheň E

Expandovaný polystyren vyráběný do forem (perimetr)

Dekperimeter
Dekperimeter
Dekperimeter
Dekperimeter

Perimeter se vyrábí tzv. vypěňováním do formy. Výrobek se dále nedělí. Na rozdíl od EPS má uzavřenou strukturu povrchu. Desky mají často povrch drážkovaný (drenážní) či jinak profilovaný, popřípadě upravené hrany do tvaru polodrážky apod.

Tento polystyren má obvykle dlouhodobou objemovou nasákavost při úplném ponoření < 3 % (dle ČSN EN 12 087), a proto může být užívaný pro izolaci podzemních částí budovy, soklů (do míst exponovaných vodou), kde díky profilaci povrchu může plnit i drenážní funkci, a pro podlahy na terénu bez nároků na kročejový útlum. Někteří výrobci uvádějí použití i pro inverzní střechy.

Základní fyzikální vlastnosti:

 • součinitel tepelné vodivosti λ = 0,034 W/mK
 • faktor difuzního odporu μ = 50–150
 • objemová hmotnost ρ = 20–40 kg/m3
 • třída reakce na oheň E

Harmonizovaná norma:
ČSN EN 13163+A2: Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS)

Extrudovaný polystyren – XPS

© Alekss – Fotolia
© Alekss – Fotolia

Extrudovaný polystyren se označuje zkratkou XPS a číslem, které označuje napětí při 10% stlačení materiálu. Prvotní surovinou pro výrobu XPS je ropa, dále polystyrenový granulát, který se extruduje rozpínavými plyny. Hlavní předností extrudovaného polystyrenu je uzavřená struktura pórů, což zaručuje téměř nulovou nasákavost. XPS se vyznačuje velkou pevností v tlaku. Používá se zejména do konstrukcí staticky zatěžovaných a exponovaných vodou (tepelná izolace stěn v kontaktu s terénem a sokly budov, střechy s opačným pořadím vrstev, pod plošné základy, pojížděné střechy atd.).

© Gerhard Seybert
© Gerhard Seybert
 

Základní fyzikální vlastnosti:

 • součinitel tepelné vodivosti λ = 0,030–0,038 W/mK
 • faktor difuzního odporu μ = 180
 • objemová hmotnost ρ = 30 až 150 kg/m3
 • třída reakce na oheň E

Harmonizovaná norma:
ČSN EN 13164+A1: Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS)

Vysokopevnostní polystyren (kompaktní)

Jedná se o materiál na bázi polystyrenu, strukturou připomínající pemzu nebo sádru. Pro svou vysokou pevnost v tlaku (pevnost kompaktního polystyrenu až 10 MPa – pro srovnání EPS: 0,1–0,2 MPa) se využívá ke složitě řešitelným detailům, především k přerušení bodových tepelných mostů. Patří k dražším typům izolace. Lze do něj kotvit a šroubovat nebo opírat například prvky zábradlí, nosných roštů fasád, markýzy apod.

Základní fyzikální vlastnosti:

 • součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035–0,060 W/mK
 • faktor difuzního odporuμ = 100
 • objemová hmotnost ρ = 100–400 kg/m3
 • třída reakce na oheň E

Veškeré zde uváděné informace a vlastnosti jsou pouze orientační pro účely porovnání jednotlivých materiálů. Pro návrh konstrukce a výpočty je nutné respektovat pokyny jednotlivých výrobců nebo dodavatelů.

Výrobci a dodavatelé polystyrenu

Na českém trhu působí množství výrobců expandovaného pěnového polystyrenu EPS. Většina z nich má ve výrobním programu rovněž šedý grafitový polystyren a perimetr. Mezi výrobce patří DCD Ideal, Bachl, Izopol Dvořák, Penopol, Polyform, P-Systems, Rapol, Sepas, Styrotrade, Synthos, Terman–Janoušek, Termax a Vodotop FM. Mezi největší dodavatele nebo výrobce patří Dektrade a Isover. Na českém trhu působí Sdružení výrobců pěnového polystyrenu EPS ČR.

Mezi nejvýznamější české výrobce a dodavatele extrudovaného polystyrenu XPS patří Synthos s produktem shodné značky, společnost Ursa, která vyrábí extrudovaný polystyren stejné značky, a také společnost Bachl. Značku XPS Austrotherm zastupuje v ČR společnost Baumit, značka Fibran Eco patří společnosti Penopol. Výhradním dodavatelem německého XPS Styrodur od společnosti BASF je Isover. Významným výrobcem působícím i na českém trhu je společnost Dow Chemical Company se značkami Styrofoam, Roofmate a Floormate.

Katalog firem a výrobků EPS

Katalog firem a výrobků XPS

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.