logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

O tepelných mostech a jejich řešení PROPASIV®

Tepelný most nebo také tepelná vazba je místo, kde konstrukcí domu uniká více tepla než v ostatních místech tepelné obálky objektu. Jsou nedílnou součástí každé konstrukce a není možné se jim zcela vyhnout. Dobrá zpráva je, že je lze redukovat na minimum, aby jejich vliv byl co nejmenší a nezpůsoboval žádné funkční poruchy. O tepelných mostech a jejich eliminaci prostřednictvím řešení PROPASIV® jsme si povídali s pány Jiřím Hegerem a Janem Štěpánem.

Reklama

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Důsledky neřešených tepelných mostů jsou jednak zvýšené tepelné ztráty domu, ale co je minimálně stejně důležité, je kondenzace vodních par v interiéru nebo ve skladbě konstrukce,“ říká Jan Štěpán. „Důsledky jsou tvorba vlhkostních map a nízké povrchové teploty v interiéru, které vytvářejí optimální prostředí pro růst plísní. Ve vzduchu nám pak poletují spory plísní, které mají negativní vliv na naše zdraví.

Tepelné mosty se obvykle zjistí až tehdy, když začnou působit problémy při užívání stavby. Správně provedené detaily zabrání srážení vlhkosti a vzniku plísní,“ doplňuje Jiří Heger. „Význam zdaleka není jen z hlediska úspory tepla, ale zvyšuje se životnost stavebních prvků a okolních částí konstrukce. Nehrozí poškození konstrukcí vlhkostí, například dřevěných oken.

Důvod proč se tématem zabývat je zvýšení povrchové teploty, která má vliv na naši pohodu a vyšší komfort v obytných místnostech. Důsledkem je větší, v zimě, užívaná podlahová plocha. Jednoduše řešeno u dveří není chladno,“ popisuje Jiří Heger. „Čím kvalitněji zateplený objekt je, tedy se snižujícím se součinitelem prostupu tepla U konstrukcí, roste význam tepelných mostů. Podíl tepelných mostů na celkových tepelných ztrátách je u staveb s nízkým energetickým standardem kolem 30 %.

Co jsou tepelné mosty a jak se chybně identifikují vysvětluje také Jiří Heger: „Jedná se o oslabené místo tepelné obálky vlivem kotevních prvků, redukce tloušťky tepelné izolace nebo vlivem technologické nekázně. Poslední dobou se staly tepelné mosty tématem často diskutovaným i v laické veřejnosti. Přesto se stává, že se příznaky zlehčují a mnohdy svádějí na špatné větrání či vlhkost novostavby.

Nejběžnější tepelné mosty neboli vazby vyjmenovává Jan Štěpán:

 • napojení oken a dveří, průchozí balkonové desky, …
 • napojení jednotlivých konstrukcí (založení zdiva, napojení stropu na stěny, …)
 • rozdílné materiály konstrukce (např. překlady, věnce, …)
 • oslabení tloušťky tepelné izolace, kde jsme limitováni např. stínící technikou, požadavky stavebního úřadu (uliční čáry, odstupy staveb), nebo památkově chráněné budovy
 • a posledními ale velmi častými tepelnými mosty jsou bodové prvky, když potřebujeme do tepelné obálky domu připevnit různé pergoly, přístřešky, zábradlí, komíny, žebříky, tepelná čerpadla a klimatizace, případně i FV panely na stěny

Jiří Heger a Jan Štěpán v rozhovoru názorně na modelech a schématech vysvětlují řešení tepelných mostů:

 • Schránky stínicí techniky integrované do zateplovacích systémů pomocí tenké tepelné izolace VakuPRO® a Montážních bloků PROPASIV®
 • Izolace stropu nad nevytápěným podlažím pomocí VakuPRO®
 • Izolace terasy nad vytápěnou místností pomocí VakuPRO® a Tepelněizolačního profilu PROPASIV®
 • Zateplení stropu podzemní garáže protipožární tenkou tepelnou izolací Calostat
 • Kotvení zábradlí pomocí Montážních bloků PROPASIV®
 • Zateplení vnějšího parapetu tenkou tepelnou izolací PROPASIV® Aerogel
  a další.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.