logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Beton, malty, omítky

Aktuálně z oboru beton

V současnosti v oblasti betonového stavitelství se vyskytují betony pod různými názvy jako např. vláknobetony, drátkobetony, textilbetony apod. Nové názvy uvedených betonů odpovídají užitým názvům inertních komponentů, které se přidávají do struktur běžných betonů. Cílem vložených komponentů je zpravidla ztužit strukturu betonu, případně nahradit klasické vyztužení. Protože v některých případech charakteristiky těchto betonů předčí charakteristiky současně vyráběných betonů, je obecnou snahou tyto nové typy betonů zavést co nejrychleji do praxe. Rozhodují o tom především získané kladné efekty (např. finanční, výrobní, trvanlivostní apod.), které se užitými inertními složkami získají.

Do struktury betonu, které mají cementovou matrici lze zapracovat jakékoliv inertní komponenty. Otázkou vždy zůstane, jaké budou výsledné fyzikálně-mechanické vlastnosti těchto betonů, které rozhodují o využití vytvořeného kompozitu - nového betonu v praxi.

Základem pro navrhování uvedených betonů musí být jejich klasifikace do pevnostních tříd, obdobně jako je tomu u běžných betonů. Zatím je v této oblasti absence předpisů, které by sjednotily metodiku jednotné klasifikace. Existuje sice celá řada firemních a národních předpisů pro zkoušení a navrhování uvedených betonů, které však zpravidla slouží pouze ke konkrétnímu/jedinému účelu (např. pro navrhování průmyslových podlah). V České republice budou v tomto roce vydány tři normy, kterými lze klasifikovat uvedené betony do pevnostních tříd:

  • ČSN P 73 2450 - Vláknobeton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda,
  • ČSN P 73 2451 - Vláknobeton - Zkoušení čerstvého vláknobetonu,
  • ČSN P 73 4252 - Vláknobeton - Zkoušení ztvrdlého vláknobetonu.

Uvedené normy řeší základní technologické otázky pro čerstvý a ztvrdlý beton a mají obecný charakter (mohou být jimi posuzovány jak betony hutné, tak betony mezerovité a lehké).
Výše zmíněné normy, předkládané technické veřejnosti, by měly přispět k rychlejšímu zavedení těchto nových betonů do praxe.

Autoři: Ing. Václav Ráček, doc. Ing. Jan Vodička, CSc., ČVUT Praha, fakulta stavební, katedra betonových a zděných konstrukcí.

Platné základní normy pro beton a malty

ČSN EN 206 (732403) Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda ... zobrazit více

ČSN EN 998-1 ed. 2 (722401) Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky ... zobrazit více

ČSN EN 998-2 ed. 2 (722401) Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění ... zobrazit více
Mohlo by vás zajímat


5.2.2024prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových a zděných konstrukcí
Recenzovaný V příspěvku je popsána metoda stanovení základních charakteristik zdiva v případě, že nelze provést zkoušky podle příslušných zkušebních norem, což je způsobeno v popisovaném případě zejména velikostí zdicích prvků. Byl proveden průzkum konstrukce, odběr vzorků (které nebylo možno odebrat ve velikosti předepsané např. ČSN EN 1052) a byla provedena velkoplošná zatěžovací zkouška v laboratoři postavené stěny. Následně byly charakteristiky zdiva verifikovány jak výsledky velkoplošné zatěžovací zkoušky, tak i numerickou simulací.
29.1.2024Patrik Majringer, Martin Kubín
Jedním z trendů moderního stavebnictví je znovuobjevování tzv. tradičních stavebních materiálů, které v hojnosti používali naši předkové. V kombinaci s moderními materiály či technologiemi zpracování nabízejí řešení složitých projektů, vyžadujících skloubení několika materiálových vlastností dohromady, a vytvářejí tak na stavebním trhu nové portfolio, které má stále více příznivců, nejen u alternativně smýšlejících lidí, ale i u odborné veřejnosti.
12.1.2024SAINT-GOBAIN EASTERN EUROPE
Početná rodina Čisteckých našla své vysněné bydlení v moderní dřevostavbě na píseckém předměstí. Dřevostavba navržená s cílem poskytnout rodině maximální komfort a užitek se pyšní pečlivě zvolenými stavebními materiály, poskytuje zdravé ovzduší, příjemné klima v zimě i v létě a využívá hned několik technologických vychytávek, jako jsou fotovoltaické panely či rekuperační systém upravující vnitřní teplotu bez využití externí energie.
13.12.2023Heidelberg Materials CZ, a.s.
Jako již převážná většina zemí, ve kterých Heidelberg Materials působí, se i my, společnosti, které jste dosud znali jako členy skupiny HeidelbergCement (nyní Heidelberg Materials), připojíme k nové politice skupiny – vytvoříme globální značku a vizuálně se sjednotíme pod společné logo Heidelberg Materials.
12.12.2023LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Dlouhodobá situace na realitním i hypotéčním trhu spojená s vysokou inflací směřuje většinu lidí toužících po vlastním domě k úspornějším řešením. Proto se dostávají na výsluní menší a levnější modulové domy. Ne vždy si však stavebníci uvědomují, že některé z „levných“ stavebních systémů nemusí být určené pro dlouhodobé užívání a často je lze využít jen jako provizorní řešení bydlení na přechodnou dobu. Dům jedním tahem ale nyní nabízí modulové domy z Liaporbetonu, které jsou dostupné i při zachování vysokých standardů kvality a dlouhé životnosti. Navíc je lze postupem času rozšiřovat o další moduly.
Jiří Heger a Jan Štěpán, PROPASIV. Zdroj: estav.tv
8.12.2023redakce
Tepelný most nebo také tepelná vazba je místo, kde konstrukcí domu uniká více tepla než v ostatních místech tepelné obálky objektu. Jsou nedílnou součástí každé konstrukce a není možné se jim zcela vyhnout. Dobrá zpráva je, že je lze redukovat na minimum, aby jejich vliv byl co nejmenší a nezpůsoboval žádné funkční poruchy. O tepelných mostech a jejich eliminaci prostřednictvím řešení PROPASIV® jsme si povídali s pány Jiřím Hegerem a Janem Štěpánem.
Strojní aplikace omítky
2.12.2023Baumit, spol. s r.o.
Různé typy a velikosti staveb, odlišné rozsahy prací při stavebních realizacích či specifické požadavky na konkrétní projekt vyžadují dnes více než kdy jindy možnost ručního, ale i strojního zpracování stavebních materiálů. Výrobce Baumit jde v tomto duchu s dobou.
Konference Požární bezpečnost staveb 2023 TZB-info
22.11.2023Ing. arch. Oldřich Rejl, Ing. Petr Bohuslávek
Navrhování výškových dřevostaveb se začíná prosazovat i v České republice. Ve fázi přípravy nebo realizace je několik bytových domů. S poptávkou sílí i odborná debata o podobě předpisů pro navrhování. U vyšších budov na bázi dřeva se v případě nosné konstrukce často jedná o kombinaci s železobetonem a s nehořlavými materiály. Druhý fenomén, který je pro stavebnictví i hasiče aktuální, je elektromobilita. Jak se hasí elektromobil v podzemních garážích? A jaké jsou představy o zajištění bezpečnosti evakuace a zásahu v hromadných garážích? Odpovědi přinesla konference Požární bezpečnost staveb 2023, kterou pořádal portál TZB-info.
21.11.2023KM Beta, a.s.
Nic nepodcenit, nelitovat času. Případná chyba se totiž s vámi povleče, starosti budete mít doslova až po strop. Pro kvalitně realizované stěny je založení první řady zdiva naprostý základ. Pokud v této fázi nebudete pečliví, po pár řadách se už problém začne rýsovat zřetelně. Ale kdo se bojí, nesmí na stavbu. Přehledně si ukážeme, jak v postupovat, aby se vám zdilo hladce.
13.11.2023LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Odedávna panuje v architektuře a stavitelství velký rozpor mezi požadavky na pevnost a hmotnost stavebních materiálů. Konstrukce velkolepých i zcela běžných staveb si často žádají stavební materiály s vysokou pevností a odolností. Ta s sebou ale obvykle nese i relativně vysokou hmotnost, která je však často na škodu. Proto už starověcí stavitelé hledali způsob jak stavební hmoty vylehčit. A přišli s betonem vylehčeným pemzou, který byl nalezen třeba v konstrukcích římského Kolosea. I když se od té doby technologie zdokonalily, výhody lehkého betonu využíváme i 2 000 let poté.
Baumit FixBeton – Metoda s mícháním betonové směsi za pomoci předepsaného množství záměsové vody se provádí standardně v kbelíku pomocí elektrického mísidla.
4.11.2023Baumit, spol. s r.o.
S tématem rychlé fixace plotového sloupku se seznámil asi každý chatař či zahrádkář, který se rozhodl ohraničit svůj pozemek plotem z  pletiva. Renomovaný výrobce stavebních materiálů Baumit nabízí skvělé řešení v podobě tzv. „sloupkobetonu“, kterému prostě nelze z mnoha důvodů odolat.
3.11.2023Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER
Program Nová zelená úsporám má od září 2023 nové podmínky. Jednou z nich je i použití schválených fasádních odstínů v případě žádosti o příspěvek na zateplení fasády. Odstíny vychází z Natural Colour System a měly by přispět k vyšší estetice zástavby.
22.10.2023Ing. Jaroslav Baran, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
Recenzovaný Pripravovaný experimentálny program zameraný na šmykovú odolnost predpätých nosníkov so súdržnými lanami vyžadoval vypracovanie parametrickej štúdie zameranej na šmykovú odolnosť navrhnutých nosníkov. V príspevku je spracovaná parametrická štúdia nosníka I prierezu typu DPS VP I/10 s celkovou dĺžkou 7,0 m a výškou 0,6 m s rôznymi úrovňami predpätia a rôznymi stupňami vystuženia prierezu šmykovou výstužou. Štandardizované vystuženie prierezu nosníka používaného v praxi je doplnené pozdĺžnou výstužou. Na stanovenie šmykovej odolnosti nosníka boli použité rôzne návrhové postupy.
12.10.2023Vlastimil Růžička, redakce
Na začátku září se uskutečnila v Plzni již tradiční konference Statika staveb. Je zaměřena především na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Nabízíme některé zajímavé momenty a nové informace z této akce.
3.10.2023LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Prefabrikované stavební díly pomáhají zrychlit stavbu. Hotové díly se přiváží na stavbu, kde se za zlomek času nainstalují. Platí to i v případě prefabrikovaných betonových schodišť, která umí z týdnů měření, bednění, vylévání, kropení a vysychání udělat jednohodinovou montáž. Rychlost ale není jejich jedinou výhodou.
1.10.2023Ing. Matej Jurgoš, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta. Katedra betónových konštrukcií a mostov
Recenzovaný Tento článok sa zaoberá vplyvom recyklovaného kameniva v betónových nosníkoch, ktoré sú ohybovo a šmykovo namáhané. Nosníky sú vystužené dvoma typmi pozdĺžnej nosnej výstuže. Faktor spoľahlivosti je mierne znížený. Pre betón s recyklovaným betónovým kamenivom to je 3 % pre EC2 a 5 % pre prEC2. Pre betón s recyklovaný, tehlovým kamenivom to je 13 % pre EC2 a 14 % pre prEC2. Redukovaný modul pružnosti neovplyvňuje výsledný priehyb. Koeficient variácie pre nosníky vystužené GFRP výstužou je 6,98 % pre nosníky s 10 mm výstužou a 9,40 % pre nosníky s výstužou 16 mm. Koeficient variácie pre nosníky vystužené oceľovou výstužou priemeru 10 mm je 16,79 % a nosníky vystužené výstužou priemeru 16 mm 9,87 %
24.9.2023doc. Ing. Peter Koteš, PhD., Ing. Michal Zahuranec, Ing. Martin Vavruš, PhD., Ing. Jozef Jošt, PhD.
Recenzovaný Témou príspevku je návrh rekonštrukcie bývalej budovy firmy Váhostav v Žiline. Rekonštrukcia je potrebná pretože budova tohto potenciálu a výhodnej polohy začala strácať využitie pre administratívu a súčasný stav nespĺňa aktuálne technické normy a energetické požiadavky. Návrh rekonštrukcie sa vypracoval v rámci diplomovej práce a cieľom práce bolo overiť, do akej miery je pôvodná konštrukcia použiteľná pre jej ďalšie využitie na základe vykonaného diagnostického prieskumu a následne navrhnúť nové dispozičné riešenie s moderným a efektívnym využitím budovy. Overila sa odozva pôvodnej nosnej konštrukcie na nové zaťaženie a návrh nových nosných konštrukčných prvkov podľa nového dispozičného návrhu budovy.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.