logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Ocelové konstrukce

Souhrn technických požadavků při specifikaci ocelového materiálu ocelových konstrukcí pozemního stavitelství nebo ocelových mostů. Většinu technických požadavků na materiál stanovuje projektant ocelové konstrukce v jednotlivých stupních projektové dokumentace. Úplná specifikace ocelového materiálu musí být obsažena v dokumentaci pro zadání stavby, která slouží pro výběr zhotovitele ocelové konstrukce. Postupně projdeme všemi etapami v novém, stále se měnícím prostředí pro navrhování, až po kontroly a zkoušení materiálů.
Mohlo by vás zajímat


17.6.2024doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš, Ing. Pavla Ornstová
Recenzovaný Hlavní výhodou dílcových fasádních lešení je jejich všestranná použitelnost bez nutnosti zvláštních úprav konstrukce. Článek popisuje statický návrh dílcových lešení, včetně výpočtu a experimentu pro vývoj numerického modelu. Výsledný model zohledňuje chování a slouží jako komponenta v prostorovém prutovém modelu libovolné sestavy fasádního lešení i podlahových dílců.
24.5.2024Hörmann Česká republika s.r.o.
Společnost Hörmann Česká republika přichází jako každé jaro se svou u zákazníků oblíbenou Akcí. Potrvá až do konce letošního roku a je do ní zahrnut široký sortiment produktů, včetně ocelových a hliníkových vchodových dveří nebo garážových sekčních vrat.
8.5.2024Vlastimil Růžička, redakce
Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí ČVUT v Praze představila v rámci svých pravidelných seminářů novinky v normalizaci, včetně numerických návrhových výpočtů a návrhů vhodných skladeb pro nosné konstrukce. Na semináři se podrobně řešily ocelové, dřevěné a skleněné konstrukce. Nabízíme malou rekapitulaci a rozhovory s hlavními protagonisty.
7.5.2024PROMO HALY s. r. o.
Záměr výstavby montované haly je potřeba si dobře promyslet a naplánovat. Pro investora, který primárně řeší svůj vlastní bussiness a halu potřebuje pro rozvoj svého dalšího podnikání nebo halu potřebuje například na pronájem dalším firmám, je tato první fáze klíčová. Přitom ne vždy má potřebné znalosti a potřebný čas. Proto v PROMO HALÁCH jsme s investorem často v kontaktu od jeho prvotní úvahy o stavbě.
6.4.2024GARDEON
Rodinná společnost Gardeon je další slovenskou firmou v řadě, která se chystá prorazit na tuzemském trhu. Českého zákazníka chce oslovit především nabídkou montovaných garáží, které jsou stylové a mimořádně funkční, navíc šetří námahu, prostor i čas. Ve svém portfoliu nabízí ale i zahradní domky, zastíněné terasy a přístřešky na auta. Neotřelý koncept řadí firmu mezi nejrychleji rostoucí firmy v celoevropském měřítku.
19.3.2024Ing. Jakub Šejna, Ing. Patrik Dobrovolný, prof. Ing. František Wald, CSc.
Recenzovaný Tento článek navazuje na Část 1 zabývající se teoretickými poznatky o částečné požární ochraně ocelových konstrukcí. Zaměřuje se na experimentální práci a numerické modely, doplněné parametrickými studiemi. Experimenty byly provedeny na čtyřech ocelových vzorcích, z nichž každý byl podroben standardní teplotní křivce požáru po dobu 60 min. Vzorky byly testovány s různými tloušťkami požárního nátěru, aby se zjistil jejich vliv na teplotní chování oceli. Numerické modely byly vyvinuty na základě získaných experimentálních dat a sloužily pro parametrické studie, které zkoumaly vliv různých proměnných, jako je délka a tloušťka požární ochrany, na teplotu v místě spojení nosníku a sloupu. Výsledky ukazují, že tloušťka a délka požární ochrany mají významný vliv na teplotní stabilitu ocelových konstrukcí a mohou být použity pro návrh efektivních požárních ochranných opatření.
4.3.2024Ing. Jakub Šejna, Ing. Patrik Dobrovolný, prof. Ing. František Wald, CSc.
Recenzovaný Tento článek se zaměřuje na částečnou požární ochranu ocelových konstrukcí a poskytuje teoretický přehled současných metod a materiálů používaných v tomto oboru. Jsou představeny různé typy pasivních požárních ochranných systémů, včetně intumescentních nátěrů a jejich vlivu na tepelný přenos mezi chráněnými a nechráněnými částmi konstrukce. Článek se zabývá analytickými a matematickými metodami pro stanovení tepelných vlastností a požární odolnosti použitých materiálů, s důrazem na ty, které podléhají tepelné degradaci. Tento článek poskytuje ucelený pohled na teoretické základy částečné požární ochrany ocelových konstrukcí a nabízí směry pro další výzkum v této oblasti a poskytuje základ pro Část 2: Experimenty, numerické modely a srovnání.
19.2.2024ALUKOV a.s.
Chytré telefony, chytré domácnosti a teď i chytrá stání pro auta. Taková, pod kterými nejenže chráníte vaše auto, ale současně s tím pomáháte zajistit chod domácnosti. A přesně tuto pomoc přináší prémiové hliníkové zastřešení Carport Solar od Alukovu.
Jiří Heger a Jan Štěpán, PROPASIV. Zdroj: estav.tv
8.12.2023redakce
Tepelný most nebo také tepelná vazba je místo, kde konstrukcí domu uniká více tepla než v ostatních místech tepelné obálky objektu. Jsou nedílnou součástí každé konstrukce a není možné se jim zcela vyhnout. Dobrá zpráva je, že je lze redukovat na minimum, aby jejich vliv byl co nejmenší a nezpůsoboval žádné funkční poruchy. O tepelných mostech a jejich eliminaci prostřednictvím řešení PROPASIV® jsme si povídali s pány Jiřím Hegerem a Janem Štěpánem.
5.12.2023Ing. Jan Mařík, Ph.D., Ing. Paed. IGIP, Ing. Jan Seifert
Recenzovaný Fotovoltaické elektrárny (FVE) se v masivním měřítku umísťují na nové, ale i na existující objekty, jejichž nosnou část střešního pláště často tvoří trapézové plechy. Pokud není návrh podpěrné konstrukce FV panelů proveden s ohledem na specifika trapézového plechu (zvláště v kombinaci s jinými častými vadami těchto konstrukcí), může to znamenat vážný statický problém. V současné praxi je problematika lokálních účinků FVE na trapézový plech velmi často podceňována a dodavatelé FVE se ji mnohdy zdráhají řešit.
Zimní stadion v Kladně
15.10.2023Ing. Jindřich Beran, EXCON, a.s., Ing. Pavel Bejček, B.B.D., s.r.o.
Recenzovaný Kladenský ČEZ stadion je jedním z nejstarších zimních stadionů v republice. V roce 1959 byl zastřešen ocelovou lamelovou skořepinou, navrženou Josefem Zemanem, sloužící až do velké rekonstrukce, která byla dokončena na podzim 2022. V rámci rekonstrukce dostal stadion novou střechu, opláštění fasády, nové výplně otvorů, vzduchotechniku, nové prostory VIP, novinářskou tribunu a na bocích administrativní budovy vznikly dva nové výtahy, prostory pokladen a fanshopu.
25.9.2023Ing. Zdeněk Vašek, Lucie Ndirangu, Ing. Taťána Ujházy
Recenzovaný Otázky ochrany životního prostředí, dopady Green Dealu na stavební materiály, hodnocení uhlíkové stopy a další s tím spojené otázky se stávají v poslední době stále frekventovanějšími tématy diskusí v rámci celé EU. V této souvislosti je připravována řada evropských legislativních předpisů, které mají dopad i na stavební výrobky včetně oceli. Požadavky legislativy se snaží evropští výrobci oceli naplňovat svými investičními a inovativními plány, čímž zohledňují snižování dopadu výroby oceli na životní prostředí. Součástí souborů metod environmentálního managementu, hodnotících dopad hutní výroby na životní prostředí, je metoda LCA – Life Cycle Assessment, který zahrnuje dokumenty EPD, týkající se environmentálních vlastností vyráběných ocelových produktů.
27.8.2023Ing. Jaroslav Řepa, STAVOKOV PROJEKT s.r.o.
Recenzovaný Konštrukcie zastrešení futbalových štadiónov musia vyhovovať hlavne bezpečnostným kritériám. Z hľadiska bezpečnostných rizík musia preto spĺňať najprísnejšie kritériá. Dôležitým faktorom je aj životnosť. Zároveň by mali spĺňať aj architektonické požiadavky, ktoré sú často ovplyvnené rozpočtom. Rozvoj nových technológií a materiálov sa odzrkadľuje aj na rôznych projektoch zastrešenia futbalových štadiónov na Slovensku.
27.7.2023PROMO HALY s. r. o.
Výstavba montované haly je velkým fenoménem Česka v průmyslovém a komerčním sektoru. Budují se neustále další logistická centra a montované haly, které musí splňovat vždy určitá kritéria, aby stavby byly povoleny. Největší nároky jsou kladeny u montovaných hal na nosné konstrukce a následně na opláštění montovaných hal. V článku se budeme věnovat opláštění těchto hal, jejich odolnostem a výhodám.
17.7.2023Ing. Ondřej Pešek, Ph.D., Ing. Pavel Simon
Recenzovaný V rámci projektu VUT FAST Brno jsou vyvíjeny nové směsi vlákny vyztužených plastů a z nich odvíjená technická řešení. Jedním z nich je systém deskových profilů PLANK 40, který je primárně navržen jako alternativa k ocelovým i kompozitním pororoštům, dřevěným mostovkám či ocelovým pochozím plechům. V textu jsou dále uvedeny poznatky z výzkumu chování směsí a zejména z vývoje a testů těchto deskových profilů.
26.6.2023Ing. Daniel Bukov, Ing. Jozef Baran
Recenzovaný Príspevok zhŕňa skúsenosti autorov s projektom statiky výškových budov, od začiatku navrhovania, cez všetky stupne projektovej dokumentácie. V príspevku je v stručnej forme popísaný nosný systém a s poukázaním na kritické miesta návrhu. V časti realizácia hlavní stavbyvedúci budov zahrňujú skúsenosti s realizáciou, aplikáciou poskytnutej dokumentácie a technologických postupov od zakladania až po ukončenia nosnej konštrukcie budov.
5.6.2023Ing. Mária Bolešová, PhD., Ing. Kamil Laco, PhD.
Recenzovaný Príspevok sa zaoberá navrhovaním nosnej konštrukcie pre objekt, kde boli už zrealizované niektoré nosné prvky v 1. PP a 1. NP podľa pôvodného architektonického riešenia. Pri návrhu sa musela zohľadniť nie len nová koncepcia nosného systému hornej stavby, ale aj zmena polohy komunikačných jadier. Pre lepšiu koordináciu a sledovanie zmien bol celý projekt vypracovaný pomocou BIM procesov.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.