logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Výsledky testování desek Habito potvrzují jejich extrémní odolnost a bezpečnost

Pro testování konzolového zatížení břemenem pro sádrokartonové příčky není předepsaná norma, přesto výrobce desky Habito, společnost Rigips, provedl testy v certifikační společnosti VÚPS (Výzkumný ústav pozemních staveb). Projektantům a stavebníkům tak může poskytnout komplexní informace pro využití Habita v různých zátěžových podmínkách.

Výsledky testů jsou následující:

Deska Habito snese extrémní konzolové zatížení 155 kg při excentricitě břemene e = 100 mm a využití kotvy kovové Molly ø 8 mm. Pevnost desky je jedna věc, nutno však zohlednit dovolené zatížení celé konstrukce stěny:

Maximální zatížení [kg] na metr délky příčky s ohledem na odstup těžiště e
Tloušťka opláštění
[mm]
Rozteč R-CW
[mm]
e [mm]
50100150200300
12,56257770635540
41710495857657
31315714413111880
> 18625107100938570
41715214012811793
313215200185170140
Graf zatížení
Graf zatížení
 

Přehled dovoleného zatížení břemenem

Kotva kovová Molly ø 8 mm
Kotva kovová Molly ø 8 mm
Vrut FN ø 4,8 mm
Vrut FN ø 4,8 mm
Vrut do dřeva ø 5 mm
Vrut do dřeva ø 5 mm

Maximální dovolená hmotnost břemene [kg] v desce Habito / 1 kotevní bod
Excentricita těžiště břemene e [mm]
100200300
Kotva kovová Molly ø 8 mm *)15510878
Vrut FN ø 4,8 mm **)312817
Vrut do dřeva ø 5 mm **)342516
*) Vzdálenost sousedních zatěžovacích bodů je min. 150 mm pro opláštění 12,5 mm
**) Vzdálenost sousedních zatěžovacích bodů je min. 30 mm
Bezpečnostní příčka Habito
Bezpečnostní příčka Habito

Unikátnost sádrokartonové desky Habito spočívá v možnosti kotvit předměty bez předvrtání a hmoždinek. Stačí použít vruty FN nebo běžné vruty do dřeva Ø 5 mm. To umožňuje ohromnou flexibilitu při kotvení předmětů na konstrukci. Projektanti i stavebníci především ocení, že pro ukotvení předmětů nejsou potřeba dodatečné výztuhy, jak je tomu u běžného sádrokartonu.

Bezpečnostní příčka Habito pro ochranu prostor

Konstrukčně i technologicky vychází ze standardních konstrukcí suché vnitřní výstavby a jejím základem je vysokopevnostní sádrokartonová deska Habito. Konstrukce jsou certifikovány na bezpečnost proti protlačení a násilnému vniknutí a jsou ve shodě s požadavky kladenými na bezpečnostní třídu RC2 a RC3 dle ČSN EN 1627:2012. Proto mohou být použity pro ochranu prostor, jako jsou např. hotely, bytové domy, pojišťovny, banky, kanceláře či jiné prostory s požadavkem na bezpečnostní ochranu.

Bezpečnostní příčka Habito úspěšně splnila všechna kritéria zkoušek v akreditované zkušebně. Vyrovná se tak i zděné příčce z plných cihel, co se týká bezpečnosti proti násilnému vniknutí.

 

Průběh zkoušky bezpečnostní příčky Habito pro třídu RC3Prvním krokem je statická zkouška – pro třídu RC3 je příčka podrobena statickému zatížení 6 kN v místech jednotlivých kotevních bodů.

 

Druhým krokem je zkouška dynamickým namáháním, kdy pro třídu RC3 dopadá 50kilové břemeno z výšky 750 mm do stanovených míst na povrch příčky.

 

Poslední etapou je zkouška odolnosti proti násilnému vniknutí. Provádí se pomocí normové sady nářadí předepsaným způsobem. Pro třídu RC3 nesmí průlom trvat méně než 5 minut čistého času, aniž by v příčce vznikl stanovený otvor pro vniknutí.


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips

Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.