logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

I v roce 2017 je dotována rekonstrukce olověných rozvodů vody

Podpora se poskytuje ve formě účelové dotace na výměnu všech domovních olověných rozvodů vody, a to nejvýše částkou 20 tis. Kč na jeden byt v domě. Dotace se netýká vodovodní/kanalizační přípojky a nebytových prostor.

Reklama

Výběr z podmínek:
  • v domě s domovními olověnými rozvody vody je zjištěno zvýšené množství olova vyšší než 10 g/l olova v litru pitné vody u spotřebitele,
  • odběry a hodnocení množství olova ve vodě provede autorizovaná nebo akreditovaná laboratoř podle Monitoringu obsahu olova v pitné vodě ve stavbách pro bydlení s olověnými domovními rozvody,
  • na výměnu olověných rozvodů vody je zpracováno technické řešení oprávněnou osobou, technické řešení zahrnuje rozsah a technologický postup oprav, předběžný položkový rozpočet,
  • žadatel provede výměnu všech olověných rozvodů v celém domě

Celý dokument 117D065 Olověné rozvody 2017


Vzhledem k charakteru podpory jsou vždy financovány všechny žádosti, které splní podmínky přidělení dotace.
Za sledované období 2008 – 2014 byly v rámci podprogramu vyměněny olověné rozvody v 4 755 bytových jednotkách.

HISTORIE DOTACE, grafy MMR ČR


Vývoj hygienických požadavků na obsah olova v pitné vodě v České republice. Bílý sloupec znamená odborné doporučení, šrafované sloupce závazné legislativní požadavky. Zdroj: Meteau.cz

Do r. 2001 byl limit 50 µg olova v litru pitné vody, následně se snížil na polovinu, a od r. 2013 je limitní množství 10 µg olova/ litr pitné vody. V pitné vodě z vodáren není olovo prakticky přítomno, v naprosté většině vzorků vůbec, ve zbytku vzorků ve zlomku limitní hodnoty.

Olověné potrubí se ve velké míře využívalo od 19. století jak na domovní přípojky, tak na domovní rozvody pitné vody. Zhruba od přelomu 19. a 20. století pozorujeme první pokusy o regulaci této oblasti vzhledem k pozorovaným zjevným a akutním otravám. Olovo se po vniknutí do organismu kumuluje především v kostech, játrech ledvinách a v krvi a obtížně se z těla dostává. Dlouhodobý příjem olova, i když v malých dávkách může vést k poškození nervové tkáně, a to především u nenarozených a malých dětí.

Dotace na výměnu olověných rozvodů - info brožura MMR

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.