logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Rozhovor na konferenci Izolace: Je třeba inovovat zákon o znalcích

V rámci souběhu veletrhů FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM 2022 (3. až 5. 3.) se uskutečnila v letňanském areálu PVA EXPO PRAHA i tradiční konference IZOLACE: Tentokrát na téma "Konstrukční řešení a konstrukční detaily v plochých střechách". Krátký rozhovor poskytl redakci TZB-info Ing. Marek Novotný, Ph.D., zástupce pořadatele konference.

Reklama

Dobu konání konference poznamenala nepříznivá mezinárodní situace a s ní spojená atmosféra. „Potkáváme se v době, o níž jsme si mysleli, že nemůže již nikdy nastat,“ řekl na úvod Ing. Marek Novotný, Ph.D., zástupce pořadatele společnosti A.W.A.L., a dodal, že výjimečná byla tentokrát i příprava akce. V souvislosti s kovidem se totiž několikrát přesouvala.

O čem se nejčastěji hovořilo v kuloárech?

Hlavním tématem bylo Konstrukční řešení a konstrukční detaily v plochých střechách – to byl i obsah takřka všech přednášek, ale častěji se v kuloárech hovořilo o mistrovských zkouškách, které uspořádal Cech KPT ČR. Slavily se úspěchy mladých izolatérů, předávala se ocenění Řád zlatého hořákuMalovaný kontrolní háček, vyhlašovaly se výsledky 11. ročníku Memoriálu Antonína Fajkoše, křtily se nové publikace s názvem Patologie staveb.

Která platná norma v oboru je nejvíce diskutabilní a měla by se novelizovat?

Jsem přesvědčen o tom, že inovovat se musí průběžně všechno. Já osobně mám v plánu technologickou knihu o izolacích v souvislosti s normou ČSN 73 16xx – Provádění střech s povlakovými izolacemi. Co se však musí novelizovat okamžitě, je zákon o znalcích, protože současné parametry zákona udělaly ze znalců lovnou zvěř. Žádný rozumný znalec ho takto nemůže akceptovat. Podle vyhlášky o odměnách, je tam číslo, které se vůbec stydím vyslovit. Neodpovídá kvalifikované práci soudního znalce, odpovídá tak možná nekvalifikovaným pracovním silám, ale v žádném případě nikoli vysokoškolsky vzdělaným specialistům,“ uvedl Marek Novotný.

Jaké jsou nejčastější závady plochých střech? Co je způsobuje a jak jim lze předejít?

Střecha by měla být čistá, zbavená nečistot. Mírný sklon ploché střechy napomáhá tomu, že se na jejím povrchu usazují nežádoucí nánosy, např. listí, úlomky větví, prach apod. Takovéto nánosy jsou živnou půdou pro tvorbu mechů, často zde zakoření i rostliny. To vše v konečném důsledku omezuje správný odtok dešťové vody. Neodtékající voda si časem najde cestu pod povrch ploché střechy. Pokud nedochází k pravidelným kontrolám a údržbě, při kterých by byl problém včas odhalen – může dojít k narušení statiky nejen střechy, ale i celé budovy.


Mezi další nejčastější poškození plochých střech patří:

Rozlepení spojů: Na vině je především kvalita provedení ploché střechy, tj. nesprávně provedená realizace, použití nekvalitního materiálu nebo nesprávných nástrojů

Mechanické poškození: K poškození může dojít přímo osobou (např. při montáži antény) nebo předmětem (když anténa spadne)

Degradace materiálů: Je způsobena přirozeným opotřebením a stárnutím materiálů – tento proces je ovšem urychlen, pokud byl při realizaci užit nekvalitní materiál; nejrychleji se opotřebují především hydroizolace a tmely (životnost tmelu je pouze 24 měsíců)

Poškození oplechování: Oplechování se nachází na samotné hraně střechy, kde dochází k jeho deformaci a odchlípnutí pod náporem silného větru

Nedostatečné kotvení střechy, tj. upevnění střechy k budově: Kotvení může být chybně provedené nebo je již časem opotřebované, a tak je třeba jej nahradit.

Problémy je potřeba vždy zachytit v jejich počátcích. Velmi často se stává, že jsou odborníci přivoláni k servisu střechy, jež je bohužel v takovém stavu, že už není možné poškození opravit. V těchto případech se majitelé musí připravit na náklady za novou střechu, které sahají většinou do vyšších statisíců korun. Dobrým rádcem jsou internetové stránky výrobců a konference typu IZOLACE.

Další informace a obsah přednášek najdete na portálu pořadatelů konference

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.