logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Archiv článků autora: Vlastimil Růžička


Foto: autor, Pexels

V druhé polovině měsíce října probíhala v Hustopečích u Brna v rámci Týdne vědy a inovací pro praxi a životní prostředí odborná akce, která se skládala ze symposia Odpadové fórum 2023, konference Odpady ze a pro stavebnictví a workshopu nazvaného Životní cyklus obalů. Nabízíme rekapitulaci sekcí, které se vztahovaly převážně ke stavebním a demoličním odpadům, k ekologickým aspektům a k vodnímu a oběhovému hospodářství.

Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) uspořádalo sérii konferencí a přednášek, kde představilo svoji vizi rozvoje stavebnictví a bytové politiky. Zajímavé je srovnání s aktuálními čísly ČSÚ a se statistikami Kvartální analýzy českého stavebnictví (CEEC). A to včetně prognóz.

Foto: Asociace pro vodu CzWA

Tradiční bienální konference s názvem VODA v Litomyšli vstoupila již do svého 15. ročníku. Kromě stovky standardních a bleskových přednášek proběhl letos v jejím rámci také diskusní panel na téma revize evropské směrnice o čištění odpadních vod. Podívejme se na některé zajímavé momenty v odborném programu.

Zdroj: Pexels

Vláda schválila novelu vodního zákona a představila komplexní legislativní řešení pro havárie na vodách. Definuje, kdo má v případě havárií jednat a jak má postupovat. Mimo jiné zavádí také kontinuální měření vypouštěných odpadních vod od vybraných znečišťovatelů a zřizuje registr, který postupně zahrne všechny výpusti ze zdrojů znečištění do vod povrchových a zvyšuje výši sankcí za způsobení havárie. V naší anketě jsme získali několik odborných komentářů k dosavadnímu dění.

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2023 získala Rezidence u Kazínské skály, Černošice

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2023, deset nominací na titul, Cena hejtmanky Středočeského kraje a čtrnáct dalších cen, bylo uděleno na slavnostním vyhlášení 10. ročníku soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2023, které se uskutečnilo na konci září 2023 v Galerii Středočeského Kraje (GASK) v Kutné Hoře. Vítězství získala rezidence v Černošicích.

Na začátku září se uskutečnila v Plzni již tradiční konference Statika staveb. Je zaměřena především na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Nabízíme některé zajímavé momenty a nové informace z této akce.

Ochranu pracovníků před riziky spojenými s expozicí azbestu má posílit nový právní předpis připravený Evropským parlamentem. Nová pravidla u azbestu výrazně snižují stávající limitní hodnoty a v souladu s nejnovějším technickým vývojem se stanovují přesnější způsoby měření úrovní expozice. Podívejme se na vývoj evropské legislativy a na nový právní předpis podrobněji.

Foto: Pexels

Ministerstvo zdravotnictví ČR představilo pravidelné výstupy z kontrolních akcí krajských hygienických stanic, které se zaměřily kromě jiného i na azbestová vlákna ve školských zařízeních a také na azbest v kamenivu ve vybraných lomech. Výstupy bylo možné porovnat se závěry Státního zdravotnického ústavu (SZÚ). Hovořilo se také o olovu ve vodě, o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, o metodickém návodu pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a o připravovaném národním registru azbestu.

Zdroj: Pexels

V červnu na semináři o akustice ve stavební praxi na půdě ČVUT v Praze představili zástupci Asociace akustiky českého stavebnictví současný stav normy ČSN 73 0527 Akustika: Prostorová akustika a informovali o stavu její revize a vypořádání připomínek. Konstatovali, že chybí předpisy pro celou řadu prostor či například pravidla pro dopočty obsazenosti při měření doby dozvuku prostor v neobsazeném stavu. Datem vydání nové akustické normy ČSN 73 0527 je srpen 2023, účinnosti nabývá od 1.9. 2023.

Letošní konference Dřevostavby ve Volyni přinesla pro obor celou řadu nových poznatků. Netýkalo se to pouze ukončení omezených možností staveb v tuzemsku, ale též výzkumu dřevěných konstrukcí a dřeva. K rozhovoru jsme přizvali zástupce Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR (ÚTAM AV ČR) Ing. Jiřího Kuneckého, Ph.D. a Ing. Michala Kloibera, Ph.D.

Konstrukce z CLT panelů, ilustrační foto &copy helivideo Adobe Stock

Do jihočeského města Volyně se vrátila po delší pauze tradiční konference Dřevostavby. Tentokrát v rámci norsko-české spolupráce. Areál VOŠ a SPŠ zaplnili zájemci o perspektivní stavební systém budoucnosti, o ekologickou a úspornou výstavbu. Přinášíme několik zajímavých momentů z konference a krátký rozhovor s ředitelem školy Jiřím Homolkou.

Článek vychází z dostupných analýz z konce roku 2022, kdy na český průmysl plně dopadly problémy v podobě nejistých, zpožděných a drahých dodávek, vysokých cen energií a rekordně vysoké míry inflace. Je patrné, že řada segmentů průmyslu již stagnuje nebo se ve svém výkonu propadá a další krize očekává v roce příštím.

Na začátku září se v kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem uskutečnil XVI. ročník hydrogeologického a IV. inženýrskogeologického kongresu. Výsledkem je Deklarace, v níž poukázali aktéři na neuspokojivý stav oborů aplikované geologie a vyzvali k užší spolupráci s ostatními profesními asociacemi s konečným cílem vytvoření geologické komory.

Letošní Národní průmyslový summit a Setkání lídrů českého stavebnictví přinesly kromě řady zajímavých momentů také aktuální analýzu českého průmyslu a stavebnictví. Nejprve pandemická a poté válečná krize zatřásly světovým uspořádáním a firmy musely rychle na danou situaci reagovat. Ve výhodě byly jednoznačně ty s rozjetou digitalizovanou výrobou a se základy technologie Průmyslu 4.0.

V rámci souběhu veletrhů FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM 2022 (3. až 5. 3.) se uskutečnila v letňanském areálu PVA EXPO PRAHA i tradiční konference IZOLACE: Tentokrát na téma "Konstrukční řešení a konstrukční detaily v plochých střechách". Krátký rozhovor poskytl redakci TZB-info Ing. Marek Novotný, Ph.D., zástupce pořadatele konference.

Vídeň Smart Green Cities

Zájemci o získání stavebního povolení ve Vídni mohou od 1. února loňského roku absolvovat celý proces online. Do března roku 2023 by měl být rozsáhlý projekt digitalizace finalizován. Rakouská metropole se chce zařadit mezi 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst a do roku 2040 dosáhnout uhlíkové neutrality. Jak funguje celý proces v praxi jsme se zeptali provozovatelů i zástupců firem. 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.