logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Volyňská konference Dřevostavby inspiruje zajímavými stavbami z celého světa

Konstrukce z CLT panelů, ilustrační foto &copy helivideo Adobe Stock
Konstrukce z CLT panelů, ilustrační foto © helivideo Adobe Stock

Do jihočeského města Volyně se vrátila po delší pauze tradiční konference Dřevostavby. Tentokrát v rámci norsko-české spolupráce. Areál VOŠ a SPŠ zaplnili zájemci o perspektivní stavební systém budoucnosti, o ekologickou a úspornou výstavbu. Přinášíme několik zajímavých momentů z konference a krátký rozhovor s ředitelem školy Jiřím Homolkou.

Reklama

Pokud lze něco nazvat svátkem pro dřevaře, je to tradiční jarní konference Dřevostavby ve Volyni. Po hubených pandemických letech se ji opět podařilo v plné slávě obnovit společně s výstavou a třemi zajímavými workshopy. První, nazvaný Mezi nebem a zemí, se týkal visuté lávky pro pěší v katastru Velká Morava v horském terénu ve výšce zhruba 1 100 metrů nad mořem. Lávka překlenuje údolí Mlýnského potoka z hřebenu Slamníku na hřeben Chlumu a svoji délkou aspiruje na nejdelší most svého druhu na světě. Neméně zajímavý byl i workshop s názvem EXPO 2025 – jak je to tedy s tou udržitelností, který trval až do pozdních večerních hodin prvního dne, či tradiční akce UCEEB ČVUT Praha s názvem Tepelně-vlhkostní souvislosti dřevostaveb pod vedením profesora Jana Tywoniaka. Příjemným zpestřením dvoudenního programu byla vernisáž výstavy 100 let norsko-české diplomacie, kterou zahájil zástupce jeho excelence Velvyslanectví Norského království Per Øystein Vatne. Odměnou pro pořadatele pak byla historicky nejvyšší účast s počtem bezmála 600 návštěvníků.

Dřevo jako materiál budoucnosti

Vyzdvihnout některé přednášky nebo exponáty by bylo velmi nespravedlivé. Jsem rád, že se nám podařilo vytvořit vyváženou sestavu představitelů akademické obce i podnikatelské sféry,“ uvedl v  rozhovoru pro TZB-info ředitel školy RNDr. Jiří Homolka a předložil seznam přednášek a prezentací. Z pohledu návštěvníků jsou vždy velmi cenné proslovy zahraničních účastníků, jež umožňují účastníkům nahlédnout, jak se problematika dřevostaveb řeší například ve Skandinávii, v Kanadě či v geograficky blízkých německy mluvících zemích. Pozitivní ohlas mají bezesporu i prezentace firem v areálu školy a ve školních dílnách, které již takřka získaly parametry specializovaného dřevařského veletrhu. Tvoří tak cenný potenciál a základní kámen volyňské konference.

To, že je dřevo materiálem budoucnosti, dokazuje kromě jiného i analýza potenciálních úspor energií, nákladů životního cyklu budov a enviromentálních dopadů při využívání dřeva ve stavebnictví, kterou prezentoval tým odborníků Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského. Finálním výstupem byl katalog stavebních a konstrukčních materiálů z obnovitelných zdrojů (podrobněji v samostatném článku). Kritice neušlo (už tradičně) české legislativní prostředí a návazné regulace technických parametrů. „Mnohé z postulátů pro regulaci výstavby, zejména protipožární opatření, neodpovídají současnému stupni poznání a odkazují na poznatky z dob již dříve uplynulých,“ zaznívá unisono snad na každé přednášce s odkazem na zahraniční stavby, které by v tuzemsku nemohly být nikdy postaveny.

V zahraničí se často podporuje hledání cest ke snižovaní dopadů výstavby prostřednictvím osvědčených katalogizovaných řešení. Tento trend v proklamacích sleduje i ČR, ale reálná podpora hledání technicky a ekologicky řešených staveb stále chybí. Přitom cesta, kterou zvolilo Rakousko, se jeví jako velmi přijatelná i u nás. Prostřednictvím ověřených konstrukčních řešení staveb na bázi dřeva, katalogizovaných v databázi DataHolz, se mohou firmy ihned zapojit do zlepšování konstrukcí staveb a minimalizace negativních dopadů,“ vysvětluje ve své prezentaci Ing. Jitka Beránková, Ph.D., z Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského v Praze.

Konstrukce z CLT panelů, ilustrační foto © helivideo Adobe Stock
Konstrukce z CLT panelů
ilustrační foto © helivideo Adobe StockOsvědčené materiály a jejich další výzkum

Nejčastěji se v přednáškách řeší konkrétní návrhy výškových budov, hybridní konstrukce, konstrukce na bázi dřeva z prefabrikovaných rámových systémů či možnosti použití křížem lepeného dřeva na vícepodlažní budovy. Ve výzkumu pak vévodí metody, které minimalizují zásah do původní hmotné substance, a přitom jsou schopné přinést přesné výsledky při stanovení požadovaných mechanických vlastností dřeva. Aktuálně je ve Volyni představil Výzkumný ústav konstrukcí a dřeva v ÚTAM AV ČR, který má s diagnostikou dřevěných konstrukcí bohaté zkušenosti (podrobněji v samostatném rozhovoru). Za zmínku jistě stojí i dlouho očekávaná přednáška docenta Petra Kuklíka (ČVUT Praha, UCEEB), který se dlouhodobě věnuje možnostem použití křížem lepeného dřeva (CLT) na vícepodlažní budovy. Na příkladech realizovaných vícepodlažních staveb z CLT v zahraničí ukázal nepřeberné možnosti samotného dřeva i jeho kombinace s betonem. Zároveň však upozornil, že se nejedná o jednoduchou záležitost a naznačil, že výrobci sice dávají k dispozici příslušné dokumenty (osvědčení ETA, různé katalogy skladeb atd.), ale u vícepodlažních staveb, nejen z CLT, je nesmírně důležitá i jejich příčná tuhost.

Tuhost je ovlivněná, mimo jiné, okenními a dveřními otvory. Klíčový je též přenos vodorovného zatížení mezi jednotlivými podlažími. S výškou stavby potom hraje roli otlačení dřeva kolmo k vláknům a tak dále. Musíme si též uvědomit, že z řady důvodů nebude velmi často vícepodlažní dřevostavba pouze ze dřeva. Budou zde různé nezbytné železobetonové prvky či v zájmu tuhé stropní konstrukce dřevobetonové stropy. S ohledem na požadavky ve větší míře realizovat vícepodlažní dřevostavby jsme proto pro tyto stropy připravili příslušnou evropskou normu (ČSN P CEN/TS 19103: Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Navrhování dřevobetonových kompozitních konstrukcí – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby), která je od minulého roku používána u nás, v Evropě i mimo Evropu,“ uvedl docent Kuklík ve svém příspěvku a připomněl další úkol, který aktuálně řeší jeho tým v UCEEB ČVUT v Praze. Jedná se o takzvaný Rozborový úkol České agentury pro standardizaci s názvem Vytvoření normativních podmínek požární bezpečnosti pro větší využití dřeva ve stavebnictví. Měl by dle jeho slov přispět k vytvoření lepších podmínek pro realizaci dřevostaveb u nás, včetně vícepodlažních. Při řešení této problematiky se snaží maximálně využít možností, jež umožňuje evropský systém požární bezpečnosti a příslušné EN a ISO normy, které již platí, či budou v brzké budoucnosti platit.
Dřevo v osnovách volyňské školy

To, že je pořadatelem konference Dřevostavby právě volyňská vyšší odborná a střední průmyslová škola není náhoda. Z řad jejich studentů se rodí budoucí dřevařští odborníci. Ředitel Jiří Homolka v rozhovoru pro TZB-info zdůrazňuje postupný rozvoj školy a připomíná čerstvou akreditaci programu Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce, kde se projevují těsnější vazby na Dřevařskou fakultu Technické univerzity ve Zvolenu, umožňující větší prostupnost mezi jednotlivými stupni terciárního vzdělávání. Od tohoto kroku si slibuje další zvýšení zájmu o studium i rozšíření workshopů a konferencí. V letošním roce to bude ještě konference interiérové tvorby – obnovený první ročník by se měl konat 7. prosince 2023. Akce by měla být jednodenní se dvěma přednáškovými bloky na podobném půdorysu jako konference Dřevostavby. „Rádi bychom uvítali představitele univerzit (i těch zahraničních) a zástupců ateliérů a designových studií. Částečně tím splácíme dluh směrem k druhému zaměření naší vyšší odborné školy, protože jedním z cílů námi pořádaných akcí je umožnit studentům bezprostřední kontakt se špičkou v daném oboru a přístup k novinkám, což následně významně ovlivňuje jejich uplatnitelnost na trhu práce,“ uvedl na závěr našeho rozhovoru ředitel školy Jiří Homolka a pozval na další jubilejní 25. ročník konference Dřevostavby (26. a 27. března 2024). Přestože se sestava partnerů příští konference včetně zahraničních účastníků teprve připravuje, je nadmíru jasné, že se zde potkají nejvýznamnější osobnosti, které se během pětadvaceti let na konferenci podílely. Bude to zároveň i dárek ke 160. výročí založení školy.

Foto: VOŠ a SPŠ Volyně

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.