logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Čím vyniká systém Tecomat Foxtrot na poli Building a Home Automation?

Řídicí systém Tecomat Foxtrot je unikátní spojením průmyslového řídicího systému (komunikační sběrnice používané v systémech PLC) a systému řízení inteligentních domů a budov. Díky instalační sběrnici CIB Common Installation Bus® – vlastnímu řešení firmy Teco a.s. umožňuje v budovách velmi snadno připojovat moduly inteligentních instalací.


Celkově lze k jednomu centrálnímu modulu (řídicí jednotka) připojit až 320 modulů na sběrnici CIB. V praxi se doposud v oblasti řízení inteligentních domů a budov používá v Evropě rozšířený standard postavený na sběrnici KNX, která využívá distribuovaného řízení bez použití centrální jednotky. Toto řešení je hojně rozšířené, existuje řada výrobců, vyrábějících moduly a prvky postavené na tomto standardu, ale díky tomu, že pro sběrnici standardu KNX neexistují centrální jednotky, resp. k tomu ani tato sběrnice nebyla navržena, lze na tomto standardu řešit pouze jednodušší funkce řízení, navíc veškeré řídicí algoritmy musejí být v jednotlivých modulech naprogramovány již z výroby.

V praxi potom tedy v případě projektu inteligentní budovy musí projektant hledat v katalozích výrobců jednotlivých komponentů a tyto komponenty skládat do jednoho systému, aby jimi poskládal všechny potřebné funkce, které zákazník požaduje. Moderní inteligentní budovy se však dnes nespokojí jen s přednastavenými a předpřipravenými funkcemi z výroby. Budovy a technologie v nich jsou čím dál složitější. Například pro topení v nových a rekonstruovaných objektech se běžně používá vice zdrojů vytápění v individuálních kombinacích a zapojeních. Vestavěné funkce v modulech na sběrnici KNX tato individuální schémata nereflektují. Taktéž sběr dat a jejich logování není u systému KNX možné, právě z důvodu absence centrální jednotky.

Všechny tyto nedostatky celosvětového standardu odstraňuje řešení firmy Teco a systém Tecomat Foxtrot. Řešením je centralizovaný systém, tedy systém s centrální jednotkou, navíc volně programovatelný programovacími jazyky dle normy ČSN EN 61131 (jazyky běžně používané v systémech kategorie PLC, které se učí běžně na všech středních a vysokých školách u nás i v zahraničí). U Foxtrotu není projektant omezen funkcemi. V programovacím prostředí Mosaic si může vybrat z celé řady předpřipravených funkcí pro všechny používané technologie, ale současně si kdykoliv může libovolné funkce doprogramovat a přidat do knihoven pro další práci s nimi i sám. Tím je jednak umožněno řízení libovolných technologií připojených do systému, ale i zaručeno, že kdykoliv v budoucnu při rozšíření již nainstalovaného systému o nové funkce či požadavky, je půjde kdykoliv v systému nastavit či přeprogramovat. Sběrnice CIB má volnou topologii, lze s ní tedy řízení distribuovat jednoduše a levně napříč celou budovou, libovolně ji větvit či nastavovat (i v budoucnu). Navíc systém umí řídit i bezdrátové prvky, s nimiž se v projekci a programování systému pracuje úplně stejně jako se sběrnicovými prvky.

Řídicí systém Tecomat Foxtrot eliminuje zejména na trhu building automation nedostatky stávajících řešení konkurenčních firem. U skupiny firem, nabízejících řízení budov postavené na průmyslových PLC řešeních je omezující pro zákazníka nabídka periferních modulů a těžkopádnost připojování modulů k centrálnímu modulu, většinou přes průmyslové sběrnice, díky čemuž dochází ke značnému nárůstu ceny takového řešení.

Naproti tomu systémy jednoduché domácí automatizace povětšinou řídí zařízení v režimech vypnout/zapnout/ stmívat, ale již nezvládají náročnější řízení, ekvitermní křivky a podobně. Díky vlastnímu ovládacímu software umožňují zákazníkům výběr z předdefinovaných základních funkcí, ale již mu neumožňují volné programování libovolných řídicích úloh.

Tecomat Foxtrot svým řešením odstraňuje všechny omezení obou skupin, neomezuje zákazníka ve výběru ani funkcích v současnosti ani v budoucnu a i přesto, že se stal nejdokonalejším řídicím systémem pro řízení inteligentních domů a budov, je toto řešení prakticky nejlevnější na trhu. Díky tomu se během poslední doby, kdy dochází k významnému nárůstu inteligentních domů a budov v České republice, stal významným hráčem na trhu domácí automatizace. Firma Teco již vyrobila více než 20 000 ks řídicích jednotek systému Tecomat Foxtrot a statisíce periferních modulů.


Kompatibilita a dlouhá životnost

Řídicí systémy Tecomat byly vždy ve své 40leté historii konstruovány s ohledem na maximální délku životnosti a spolehlivosti. Nejsou výjimkou naše systémy, které řídí nepřetržitě procesy – např. Zpívající fontána v Mariánských lázních je od roku 1986 dodnes provozována s naším systémem NS905, podobně jako Křižíkova fontána na Výstavišti v Praze, která je jen o cca 5 let mladší. Dalším přínosem je, že náhradní díly na naše řídicí systémy vyrábíme minimálně deset let po ukončení výroby jednotlivých generací řídicích systémů. Zákazník si tedy u nás pořizuje produkt, který mu může sloužit po dlouhou řadu let a není nucen kupovat stále nové a nové produkty, což je dnes naopak ve všech odvětvích a bohužel i u renomovaných výrobců zvykem.

Při vývoji a výrobě našich řídicích systémů dodržujeme plnou kompatibilitu, což znamená, že zákazník i starý řídicí systém může rozšířit o nový, přičemž celý systém se jednoduše programuje a řídí vždy v jednom programovacím prostředí. V případě, kdy je potřeba stávající starý řídicí systém rozšířit, tedy není nutné vyhodit celý stávající systém a pořizovat celý nový, ale stačí stávající řídicí systém rozšířit, což je finančně mnohem méně náročné pro zákazníka.

Průmyslový základ

Na trh je uváděn pro různé obory automatizace – průmyslová automatizace, měření a regulace, automatizace budov, inteligentní domy, vždy jako spolehlivé průmyslové PLC. To znamená, že se jedná o mimořádně spolehlivý a odolný produkt s výjimečně dlouhou životností, což v oblasti řízení v libovolných oborech každý uživatel ocení. Například u trhu automatizace budov a inteligentních domů to je nezanedbatelná výhoda. Tak jako neřešíme životnost produktů v našem rozvaděči, protože je značná, tak stejnou životnost představuje i systém Foxtrot, která několikanásobně převyšuje životnost obvyklých ovládacích zařízení v budovách.

Foxtrot neomezuje velikost aplikace

S Foxtrotem lze realizovat od malých aplikací typu řízení dílčích technologií (vytápění, osvětlení,…) až po komplexní řízení všech technologií v libovolných objektech či skupinách. Pro velké aplikace je možné jednotlivé centrální jednotky systému Tecomat Foxtrot mezi sebou propojit jak sériovými linkami, tak především po síti Ethernet. Lze tak automatizovat libovolně velké objekty, například hotely, administrativní budovy, sportovní areály apod. Centrální jednotky si mezi sebou pak vyměňují vzájemně data, takže se celek chová jako jeden velký řídicí systém ovládaný z dispečinku například vizualizačním systémem SCADA RELIANCE z PC.


Komunikace a propojení se třetími stranami

Velmi důležité jsou jeho komunikační schopnosti na úrovni sériových portů a ethernet/internet portu. Tyto komunikace jsou důležité pro spojení s jinými „chytrými“ zařízeními v domě, jako jsou homologované zabezpečovací systémy (DSC, Tecnoalarm, Galaxy, Paradox), kamerové systémy (IP kamery), přístupové systémy (vrátníky, čtečky RFID zámky karet, Assa Abloy). Pro komunikace s tepelnými čerpadly (Nukleon, PZP, AC Heating, ACOND, Regulus, Neota), s plynovými kotli (OpenTherm), systémy ventilace a rekuperace, klimatizačními jednotkami (LG, SAMSUNG, CoolMaster), s osvětlovacími a žaluziovými systémy (LUTRON) i komunikace s domácími spotřebiči např. Miele. Audiovizuální systémy jsou oblíbeným systémem pro propojení s ovládáním inteligentního domu (Control4, AMX, AVIT, Bang&Olufsen).

Systém je dostatečně otevřený i na to, aby se přes příslušné rozhraní propojil i s jinými systémy zavedenými v oblasti inteligentních budov, především se systémem KNX, a tímto připojením přinese k systému KNX veškeré výhody centrálního řízení, funkcí a komunikace do venkovního světa. Systém disponuje čítači pro odečet pulsů z měřičů tepla, je vybaven komunikačními převodníky pro čtení chytrých měřičů energií přes M-Bus, v přípravě je čtení bezdrátových měřičů přes Wireless Mbus protokol. Tím se uživatelům systému Tecomat Foxtrot nabízejí nástroje pro efektivní kontrolu nad spotřebou a úsporami energií. Centrální jednotka systému Tecomat Foxtrot má v sobě integrovánu funkci programovatelného dataloggeru – záznamníku, který do dlouhodobé paměti ukládá libovolné měřené veličiny i vnitřní stavy. Může ukládat i obrázky z kamer a textové zprávy. Může vést deník událostí. Data může zasílat na externí databázové servery.


Teco a.s.
logo Teco a.s.

Vývoj a výroba řídicích systémů nejen pro inteligentní řízení domů a budov. Systémy Tecomat Foxtrot jsou chytrým standardem umožňujícím ovládat veškeré současné technologie přes nejrůznější komunikační zařízení od vypínače po dotykové panely.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.