logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Firma Axomer řídí Foxtrotem nabíjení elektromobilu z přebytků FVE

Využití přebytků z výroby FVE je dnes žhavé a opakované téma. Byl jsem požádán, abych u svého zákazníka na stávající instalaci systému Tecomat Foxtrot maximálně využil přebytky z výroby FVE pro nabíjení elektromobilu Nissan Leaf 24 kWh, které si majitel pořídil.

Studiem způsobů nabíjení elektromobilů jsem pro nejjednodušší implementaci zvolil systém nabíjení z jedné fáze střídavého proudu (AC). Jde vlastně jen o standardní vidlicí, která střídavé napětí připojí na nabíječku v elektromobilu a ta ho již zpracuje na stejnosměrný proud, který přímo nabíjí trakční baterii auta. Odhadovaná doba nabíjení na 100 % kapacity baterií je v této konfiguraci cca 10 hodin. V případě použití tří fází zapojení by byla doba nabíjení asi 6 hodin. Hodnoty jsou kalkulovány pro max. zátěž 16 A, tedy pro maximum běžné zásuvky.

Pro komunikaci s vozidlem je použit EVSE Kit tj. modul, který se stará o komunikaci s vozidlem. EVSE Kit obsahuje elektroniku, generuje řídicí PWM signál 1 kHz, detekuje vozidlo a ovládá relé. Je také možné nastavit šířku PWM pro běžnou regulaci a tím regulovat maximální nabíjecí proud tekoucí do vozidla. Samotné řízení je již plně v režii Tecomatu Foxtrot. Pro hlídání přetoku elektřiny do sítě byl instalovaný rychlý elektroměr Siemens Sentron4000 s Modbus protokolem. Ten nepřetržitě komunikuje s řídicí jednotkou a v případě blížícího se přetoku Foxtrot zvyšuje maximální nabíjecí proud vozidla právě pomocí EVSE Kit modulu. A naopak v případě snížení výroby vlivem počasí, mraků nebo zvýšeným odběrem domácnosti v okolí, jednotka snižuje maximální nabíjecí proud. Pokud není vozidlo připojeno nebo není generován přebytek z FVE je nabíjení blokováno. Online vizualizace elektroměru – okamžité hodnoty výroby a spotřeby. V uživatelském nastavení je možné zvolit 3 režimy nabíjení.


Elektromobil Nissan Leaf je v domě integrován nejen do domácí elektrické sítě, ale i do komplexní logiky zacházení se všemi energiemi v celém domě pod taktovkou Foxtrotu.
  • Automatické – kdy systém automaticky řídí nabíjení dle podmínek popsaných výše.
  • Manuální – Je možné nabíjet elektromobil konstantním proudem (uživatelsky definovaným)
  • HDO – manuální nabíjení možností podmínky nabíjení pouze při snížené sazbě elektřiny – HDO.

Přehledová obrazovka celého domu s nejdůležitějšími hodnotami teplot, spotřeb, akumulací a předpovědi

Vzhledem častým změnám podmínek v automatickém režimu se nejlépe osvědčilo PID řízení nabíjecího proudu EVSE Kit modulu. Realizace proběhla v letech 2013 – 2014, kdy nebyl k dispozici rychlý elektroměr a nabíjecí modul přímo od společnosti Teco. Dnes se nová instalace výrazně zjednodušuje a urychluje při použití sběrnicového elektroměru C-EM-0401M a nového modulu řízení nabíjecího proudu C-EV-0302M. Projekt se dostal do hledáčku distributora vozů Nissan Leaf firmy AUTO IN a v současné době probíhá pro něj příprava podobné realizace.


Přehledová obrazovka celého domu s nejdůležitějšími hodnotami teplot, spotřeb, akumulací a předpovědi

Teco a.s.
logo Teco a.s.

Vývoj a výroba řídicích systémů nejen pro inteligentní řízení domů a budov. Systémy Tecomat Foxtrot jsou chytrým standardem umožňujícím ovládat veškeré současné technologie přes nejrůznější komunikační zařízení od vypínače po dotykové panely.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.