logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Jak se systémem Tecomat Foxtrot zvýšit soběstačnost odběrného místa?

Zdá se, že trend rozvoje energetiky nabral správný směr. Cesta to není sice přímá a v čase bude jistě lemována nejrůznějšími vzrušenými diskusemi, změnami i kauzami, jako třeba nyní probíhají kolem připravovaných tarifů.

Vláda však vydala Národní akční plán SmartGrid a ten zmiňuje jak využití obnovitelných zdroj energie, tak zavádění akumulace elektřiny i její finanční podporu. Uvolnění pravidel pro bezlicenční instalaci 10 kWp fotovoltaické elektrárny na odběrním místě za podmínky nulového přetoku do sítě je jasným signálem reálného vykročení tímto směrem.

Jak to změní instalace v domě? Změní se něco v zaběhnuté praxi elektrikářů? Bude potřeba se něco nového naučit? Jistě bude. Seznamte se v tomto článku s konceptem, se kterým nyní přichází firma Teco. Koncept je založen, jak jinak, než na systému Tecomat Foxtrot, který je již široce etablován v tzv. chytrých domech.

Dosud je vnímána domácí automatizace jako ovládání světel, žaluzií, teploty v místnostech nebo ovládání audia a videa. To můžeme nazvat jakousi „měkkou“ automatizací. Fotovoltaika, baterie, střídače, bojlery, termické solární panely to už je „tvrdší“ automatizace, tam již běhají větší proudy a výkony a peníze za energie. S tímto vybavením se dům stává vůči distribuční síti jednou zdrojem, jednou spotřebičem, jindy akumulátorem a je tedy potřeba dodržovat aktuálně platné připojovací podmínky. Takový subjekt začíná být označován jako prosumer (producer + consumer). V případě výpadku sítě některá zapojení mohou přejít i do tzv. ostrovního režimu a pak v malém je třeba řešit stabilitu vlastní sítě, což je v jádru stejná úloha, jakou ve velkém řeší provozovatel distribuční soustavy. Je tedy zřejmé, že bez řízení se tato část domu už neobejde vůbec.

Na základě zkušeností z realizací zákazníků, kteří z nejrůznějších příčin a pohnutek již baterie a fotovoltaiku nasadili a našli ve Foxtrotu nástroj schopný uřídit nejrůznější sestavy a kombinace, přichází nyní firma Teco s novinkami v HW a SW, které usnadní a zkvalitní nasazení baterií do provozu nejen domácí energetiky, ale v podstatě jakéhokoliv poloostrovního nebo ostrovního „odběrního“ místa. Na obrázku je naznačen celý koncept jako maximalistická verze, ze které lze ubírat, podle rozsahu řešeného nasazení. Vlevo je distribuční síť, v budoucnu transformovaná na Smart Grid, vpravo je vlastní dům – typické místo pro zmiňovanou měkkou automatizaci a tam míří i dvouvodičová univerzální instalační sběrnice CIB Common Installation Bus®. Na sběrnici CIB jsou tu „pověšeny“ tři novinky očíslované 1, 2, 3. Pod číslem 1 je to rychlý pracovní elektroměr s integrovaným bezpečnostním relé realizujícím funkci napěťové a frekvenční ochrany. Umí měřit 3fázovou instalaci. Má vstup i pro čtvrtou fázi, což může být využito pro informativní měření další vybrané větve. Novinkou č. 2 je tzv. Battery Managemet System (BMS) pro správu každého článku libovolné sestavy lithiových baterií. Lze tak k Foxtrotu připojovat kromě celých bateriových bloků od třetích stran také komplety sestavené z jednotlivých článků. Je naznačen koncept připojen baterií pod hybridní měnič, zde konkrétně Studer, který je schopen pracovat i v ostrovním režimu, tedy udržovat frekvenci a koncept s odděleným nabíječem a měničem. Pod číslem 3 je modul proporcionálního řízení odporové zátěže. To je typicky 2kW patrona v akumulační nádrži, která tak umožňuje přesně balancovat spotřebu, tj. odebírat tolik proudu ze solárních panelů tak, aby nepřetekl do distribuční sítě. Posledním, čtvrtým elementem nutným pro kompletní řízení jsou komunikace a SW komunikační bloky do Mosaicu, pomocí kterých se komunikuje s klasickými fotovoltaickými měniči klasickými, ale hlavně hybridními, s bateriovými nabíječi a invertory pomocí kterých se opět proporcionálně řídí jejich výkon resp. ukládání přebytků do baterií a jejich následné využití. Sem také patří komunikace s tepelnými čerpadly a klimatizacemi, které jsou významnými hráči v celkové energetické bilanci domu.

Základní schéma univerzální energetiky domu řízeného Foxtrotem
Základní schéma univerzální energetiky domu řízeného Foxtrotem

Tak jako je nasazení systému Foxtrot do domácí automatizace podporováno školeními a podrobnou příručkou projektanta, bude i tato část nové univerzální domovní energetiky předmětem nadcházejících školení a nových vydání příručky. Změn a novinek v elektrikářské praxi, které zanedlouho přinesou změny v energetickém konceptu celonárodní i evropské sítě, se elektrikáři s Foxtrotem nemusí obávat. Tedy především ti, kteří jsou zvídaví, kteří na sobě pracují a jsou ochotni na školeních i samostudiem Příručky projektanta Foxtrotu novinky v této oblasti sledovat.


Teco a.s.
logo Teco a.s.

Vývoj a výroba řídicích systémů nejen pro inteligentní řízení domů a budov. Systémy Tecomat Foxtrot jsou chytrým standardem umožňujícím ovládat veškeré současné technologie přes nejrůznější komunikační zařízení od vypínače po dotykové panely.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.