logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Nový Foxtrot CP-1091 s rychlým elektroměrem C-EM-0001M

Nová dvojice pro chytré zacházení s energií v domě

Současná legislativa, dotace a podmínky umožňují výrazně snáz instalovat zejména malé fotovoltaické elektrárny (FVE), ale zároveň stanovují, ať legislativně nebo ekonomickým zájmem, podmínku plného využití vyrobené elektrické energie v místě instalace.

Dosáhnout tohoto výsledku, a to nejen na křídovém papíru krásných prospektů, znamená výrazně kvalitnější regulaci spotřeby vyrobené elektrické energie a zároveň využití co nejvíce spotřebičů, které mohou vyrobenou energii efektivně spotřebovat nebo akumulovat. Také ale musíme tyto spotřebiče umět řídicím systémem skutečně ovládat a regulovat. Na trhu se postupně objevuje řada více či méně jednoúčelových regulátorů, které některé spotřebiče a zařízení dobře obslouží, ale řadu dalších neumí a jsou poměrně omezené možností výběru zařízení – podporovaných fotovoltaických ať už klasických nebo hybridních střídačů, tepelných čerpadel a klimatizací, o např. řízení nabíjení elektromobilu ani nemluvě. Zároveň mají pevně danou i funkcionalitu, omezenou schopnost integrace s dalšími systémy případně omezenou schopnost přizpůsobit se měnící legislativě.

Systém Foxtrot pro tuto oblast nabízí od poměrně jednoduchého řešení pro řízení spotřeby klasické síťové FVE, přes řízení sestav hybridních FVE, integraci řady tepelných čerpadel a klimatizací, spojité řízení ohřev TV, řízení nabíjení elektromobilu, vodního hospodářství, bazénových systémů a řady dalších technologií, pro jejich provoz můžeme efektivně využít instalovanou FVE. Zároveň Foxtrot umožňuje i efektivní řízení ostrovního režimu, kdy v případě výpadku rozvodné sítě přejde odběrné místo do ostrovního režimu a systém efektivně hospodaří s energií tak, aby zabezpečil požadovaný provoz, hlídal zatížení střídače a zajistil co nejdelší dobu provozu.

Základní toky elektrické energie v domě řízené Foxtrotem s rychlým elektroměrem tvoří z domu nebo budovy zároveň základní uzel sítě Smart Grid.
Základní toky elektrické energie v domě řízené Foxtrotem s rychlým elektroměrem tvoří z domu nebo budovy zároveň základní uzel sítě Smart Grid.
Základní schéma dvojice Foxtrot CP-1091 a rychlého elektroměru C-EM-0401M v blokovém schématu typického domu připojeného do sítě, na střeše s fotovoltaickými panelem a klasickým střídačem, bojlerem, tepelným čerpadlem nebo klimatizací.
Základní schéma dvojice Foxtrot CP-1091 a rychlého elektroměru C-EM-0401M v blokovém schématu typického domu připojeného do sítě, na střeše s fotovoltaickými panelem a klasickým střídačem, bojlerem, tepelným čerpadlem nebo klimatizací.

Základní variantou systému Foxtrot pro tyto aplikace je nový základní modul CP-1091, který je osazen až 9 výstupy na přímé spojité řízení elektrického ohřevu, dále 3 výstupy pro spínání zátěží, je možno k němu připojit až 6 výstupů S0 z elektroměrů, pulzy z vodoměrů a plynoměrů a další podobné signály. Modul může přímo měřit až 6 teplot z připojených čidel. Je osazen sběrnicí CIB, kterou využijeme pro připojení rychlého elektroměru C-EM-0401M a dalších modulů – např. čidla solární radiace C-IT-0200I-SI apod. K dispozici je i master sběrnice TCL2 pro další rozšíření. Zároveň je modul osazen rozhraním RS-485 pro připojení např. střídače FVE a lze jej vybavit až 3 dalšími sériovými kanály – např. pro řízení tepelného čerpadla nebo klimatizace.

Pro řízení spotřeby síťové FVE v řadě instalací potřebujeme, viz obrázek s blokovým schématem, základní modul CP-1091 (1) s připojeným rychlým elektroměrem (2) přímo ovládající výkonová polovodičová relé spínající elektrický ohřev vody. Pro efektivní řízení dále využijeme přímou komunikaci se střídačem FVE (3) a je-li k dispozici tepelné čerpadlo nebo klimatizace, tak i přímou komunikaci s ním (4). Modul CP-1091 zároveň může dalšími výstupy spínat různé spotřebiče, čerpadla závlahového systému atd., může měřit a hlídat další média v instalaci (vodoměry) atp. Tato sestava nám umožní realizovat řadu instalací síťové FVE pro menší aplikace – rodinné domy, menší firmy, ale i rozsáhlejší síťové instalace s několika 3fázovými topnými tělesy a 3fázovou FVE. Doplněním např. modulu C-EV-0302M vznikne sestava, která navíc může efektivně a účinně nabíjet jeden nebo více elektromobilů. A takto lze doplňovat řadu dalších modulů a návazných řízených, ovládaných a monitorovaných technologií.

Základní schéma dvojice Foxtrot CP-1091 a rychlého elektroměru C-EM-0401M v blokovém schématu typického domu připojeného do sítě, na střeše s fotovoltaickými panelem a klasickým střídačem, bojlerem, tepelným čerpadlem nebo klimatizací.
Základní schéma dvojice Foxtrot CP-1091 a rychlého elektroměru C-EM-0401M v blokovém schématu typického domu připojeného do sítě, na střeše s fotovoltaickými panelem a klasickým střídačem, bojlerem, tepelným čerpadlem nebo klimatizací.

Teco a.s.
logo Teco a.s.

Vývoj a výroba řídicích systémů nejen pro inteligentní řízení domů a budov. Systémy Tecomat Foxtrot jsou chytrým standardem umožňujícím ovládat veškeré současné technologie přes nejrůznější komunikační zařízení od vypínače po dotykové panely.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.