logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Kufr nabitý Foxtrotem

První kroky s Foxtrotem mohou být provázeny školicím kufrem. Firma Teco s nimi pořádá jak pravidelná školení, tak i školení na zakázku. Zájemcům například ze středních škol případně univerzit jej dodává i jako vhodné přenosné vybavení učeben.

Při sestavování jeho obsahu byl kladen důraz na názornost a reálnost jeho vybavení a na pestrou škálu možností vytvářet jednoduché cvičné úlohy i jejich složitější a atraktivní kombinace. I proto je náplň kufru vizuálně poněkud syrová. Propojení modulů jsou viditelná. Lze se tak dostat k přípojným místům na konektorech.

Obsah kufru je namontován na základové desce, kterou lze vyjmout a v případě potřeby tak ušetřit místo na pracovním stole. Kufr v jedné řadě demonstruje moduly instalovatelné do rozvaděče na DIN lištu – základní modul CP-1000 se dvěma mastery sběrnice CIB. Dále je tu kombinovaný modul C-HM-0308M se třemi univerzálními vstupy pro analogové nebo digitální signály, šest reléových výstupů pro zátěže do 5 A a dva analogové výstupy. Tento modul je určen především pro možnost samostatně si připojit vlastní zařízení a dále rozšířit sortiment cvičných úloh. Následuje modul se C-DM-0006M-ULED pro stmívání až šesti kanálů LED pásků.

Všechny výstupy jsou využity a jsou na ně připojeny 3 sekce v horní části. Jedna sekce je jednoduchý bílý pásek, na druhé sekci s páskem z dvojice teplých a studených LED lze cvičit řízené změny v teplotě výsledného bílého světla. Třetí sekce je RGB pásek pro cvičení s barevností osvětlení. Na DIN liště je i modul mastera radiové sítě RFox. Kufr je tak připraven na cvičení kombinací sběrnicové i bezdrátové instalace. Osazení na DIN liště končí napájecími zdroji 12V DC pro LED pásky, a 24V DC pro celý řídicí systém. Je tu i elektroměr na straně 230V DC, kdy lze cvičit úlohy s měřením spotřeby elektřiny. Jistič nejen jistí, ale lze jej použít i jako hlavní vypínač kufru.

Prostřední řada je ukázkou modulů na sběrnici CIB v interiérovém provedení. V pětirámečku jsou tu dva dvouklapkové „vypínače“. Každý má čtyři krátkocestná tlačítka, dvě dvoubarevné LED signálky a jedno vestavěné teplotní čidlo. Dále je tu „digitální termostat“. Modul má kombinované čidlo teploty a vlhkosti, velký maticový displej s polem pro dvě třímístná čísla, polem fyzikálních jednotek zobrazených čísel a dvěma poli volitelných ikon. Jedno z nich označuje funkci tří tlačítek.

Funkce tlačítek i zobrazení na displeji jsou volně programovatelná. Je tedy zřejmé, že škála možných cvičebních úloh na jednoduché interakce člověk-stroj se tu významně rozrůstá. Dvě pole v pětirámečku jsou volná a lze je na zakázku doplnit o některé další moduly ze standardní škály CIB sběrnicových nástěnných modulů. Kandidáty mohou být hlasový modul s reproduktorem pro cvičení s řízenými audio hláškami nebo tóny různých alarmů a budíků. Dalším kandidátem doplnění může být rotační element pro plynulé ovládání stmívačů, barev nebo řízení hlasitosti.

Obsah kufru s kompletní instalací Foxtrotu a ovládaných zařízení lze vyjmout a pohodlně položit na pracovní desku. Počítač nebo mobilní telefon lze připojit přes WiFi. K počítači nebo do sítě LAN se kufr připojí standardním kabelem s RJ45.
Obsah kufru s kompletní instalací Foxtrotu a ovládaných zařízení lze vyjmout a pohodlně položit na pracovní desku. Počítač nebo mobilní telefon lze připojit přes WiFi. K počítači nebo do sítě LAN se kufr připojí standardním kabelem s RJ45.

Ve spodní řadě je v sérii instalován reálný radiátorový ventil ovládaný hlavicí na CIB sběrnici a za ním vodoměr s pulsním výstupem. Kromě již zmíněného elektroměru tak zde přibývá možnost prezentovat odměřování dalšího média. Vodoměr je roztáčen malým ventilátorkem. V cestě proudu vzduchu stojí řízený ventil a tak se zde otvírá další skupina možných cvičných úloh, například alarmový zásah v případě trvalého průtoku vody, nebo regulace velikosti průtoku na zadanou hodnotu aj. V řadě následuje modul C-OR-0202B se dvěma reléovými výstupy 16 A a dvěma univerzálními vstupy. Na jednom z nich je připojen termistor na kabelu, který lze přiložit na různá měřená místa. Například k halogenové žárovce hned vedle, která je spínána jedním ze dvou relé modulu. Protože žárovka je i rychlým zdrojem tepla, který i rychle chladne, lze zde cvičit např. regulaci teploty. Je dobře vidět akční zásah regulátoru – svítí/nesvítí. Druhé relé v modulu ovládá sousední zásuvku, na kterou lze připojit externí zátěž. Například varnou konvici a i na ní cvičit regulaci na určitou teplotu, byť s delší setrvačností než na žárovce. Vše lze kombinovat dohromady a tak lze třeba vymýšlet další praktická i nepraktická zadání. Například ovládání barvy LED pásku podle teploty na termistoru.

Vybavení kufru završuje vestavěný modul WiFi. K centrálnímu modulu se tak student nebo účastník kursu lehce připojí nejen se svým notebookem a na něm spuštěném programovacím Mosaicu, ale i svým mobilním telefonem. Může tak bez dalšího vyzkoušet a procvičovat nekonečné možnosti WEB makeru při tvorbě ovládacích obrazovek pomocí webových stránek. Pokud půjde dále a ze svého mobilu udělá přístupový bod připojený na internet, připojí tímto k internetu celý kufr a opět bez dalšího vybavení může ověřit a procvičit funkčnost ovládání Foxtrotu mobilně a odkudkoliv. Protože je Foxtrot systém otevřený a programovatelný podle normy IEC/ EN/ČSN 61131 – 3, je „Kufr nabitý Foxtrotem“ nejen nástrojem pro výuku systémových instalací, ale i pro výuku programování podle této normy, kterou využívají prakticky všichni hlavní světoví výrobci PLC. Foxtrot je jediný, který má podle této normy vývojové prostředí plně v českém jazyce, takže není potřeba hned z počátku překonávat jazykovou bariéru. I když se Mosaic dá za chodu přepnout i do angličtiny, ruštiny nebo i polštiny.


Teco a.s.
logo Teco a.s.

Vývoj a výroba řídicích systémů nejen pro inteligentní řízení domů a budov. Systémy Tecomat Foxtrot jsou chytrým standardem umožňujícím ovládat veškeré současné technologie přes nejrůznější komunikační zařízení od vypínače po dotykové panely.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.