logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Kingspan®, divize Izolací

www.kingspan.com
logo Kingspan®, divize Izolací
11.12.2020
Kingspan®, divize Izolací

Vzrůstající nároky na energetické úspory nebo omezená plocha pro výstavbu stále více ukrajují centimetry z nejen prostorů určených pro obývání. Na malém půdorysu je každý ušetřený centimetr poznat. Díky izolacím Kingspan lze tento problém efektivně překonat.

30.9.2020
Kingspan®, divize Izolací

V Kingspanu nechceme jen nabízet produkty, ale klademe velký důraz na spolehlivé informace. Je pro nás důležité přinášet fakta, která potvrzují kvalitu a výhody našich produktů oproti běžně používaným izolačním materiálům. Proto jsme připravili několik studií, webinářů a důkazů, díky kterým snadno získáte přehled o tom, co vám naše produkty mohou přinést navíc.

15.5.2019
Kingspan®, divize Izolací

Jedním z přednášejících na této významné odborné události v Tatrách bude 23. května technický konzultant společnosti Kingspan Insulation, Ing. Oldřich Pozdílek s tématem „Znáte hodnotu prostoru?“

6.5.2019
Kingspan®, divize Izolací, Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA a Ing. Oldřich Pozdílek, technický konzultant

Návrh či vlastní realizace funkční skladby šikmé střechy v souladu s požadavky na optimální využití prostoru, tepelnětechnickou pohodu a požární bezpečnost je úkol, před kterým jsme mnohokrát stáli my všichni, kteří působíme v oblasti stavebnictví.

6.5.2019
Kingspan®, divize Izolací, Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA a Ing. Oldřich Pozdílek, technický konzultant

Pred úlohou navrhnúť či realizovať funkčnú skladbu šikmej strechy v súlade s požiadavkami na optimálne využitie priestoru, tepelnotechnickú pohodu a požiarnej bezpečnosť sme my všetci, ktorí pôsobíme v oblasti stavebníctva, stáli mnohokrát.

30.4.2019
Kingspan®, divize Izolací

Spoločnosť Kingspan Izolácie srdečne pozýva všetkých záujemcov na webinár, kde podrobne preberieme inovatívne riešenie ako správne navrhnúť a realizovať skladbu šikmej strechy s medzikrokvovou izoláciou nad obytným podkrovím.

23.4.2019
Kingspan®, divize Izolací

Společnost Kingspan Izolace srdečně zve všechny zájemce na webinář, kde podrobně probereme inovativní řešení jak správně navrhnout a provést skladbu šikmé střechy s mezikrokevní izolací nad obytným podkrovím.

23.4.2019
Kingspan®, divize Izolací

Přihlaste se v pátek 10.5. od 10 do 11 hodin na webinář. Společnost Kingspan Izolace představí inovativní řešení pro šikmé střechy s mezikrokevní izolací nad obytným podkrovím, které splní tepelnětechnické doporučení na hodnotu U při snížení tloušťky skladby pláště oproti použití minerální vlny o 150 mm.

11.3.2019
Ing. Vítězslav Novák, doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Ing. Jan Plachý, Ph.D., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra stavebnictví

Při výstavbě i rekonstrukci se velmi často setkáváme z tepelnětechnického hlediska s problematickými detaily. Při řešení těchto detailů jsme velmi často limitováni maximální možnou tloušťkou tepelné izolace. V těchto detailech se nabízí využití tzv. superizolačních materiálů, tedy materiálů, které dosahují velmi nízkých hodnot součinitele tepelné vodivosti. Příspěvek je zaměřen na využití těchto superizolačních materiálů při sanaci tepelných mostů vznikajících v oblasti ostění výplní otvorů.

2.1.2019
Kingspan®, divize Izolací

Společnost Kingspan Izolace vyrábí vysoce kvalitní tepelněizolační desky pro použití v občanské a průmyslové výstavbě. Aktuálně Kingspan rovněž rozšířil výrobní řadu sendvičových panelů, tepelných izolací na bázi PIR (polyisokyanurát) a fenolických pěn o izolační desky na bázi vakua.

Konference Požární bezpečnost staveb 2018
4.10.2018
Ing. Petr Bohuslávek, redakce, foto: Eva Nečasová

Již potřetí proběhla během veletrhu For Arch odborná konference Požární bezpečnost staveb. Posluchači, kteří 20. září zaplnili kongresový sál výstaviště v Letňanech, vyslechli přednášky a příspěvky z panelové diskuze na téma bezpečnosti výškových staveb, větraných fasádních systémů a ETICS, požární bezpečnosti bytových domů a požárního větrání chráněných únikových cest.

17.4.2018
Kingspan®, divize Izolací, Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D. a Ing. Oldřich Pozdílek, technický poradce Kingspan Insulation

Článek popisuje průběh požární prezentace vnějšího zateplovacího stěnového systému s využitím Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska z tvrzené fenolické pěny v systému společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber v prostoru požární zkušebny ve Veselí nad Lužnicí, PAVUS a.s..

6.9.2017
Kingspan®, divize Izolací

Díky součiniteli tepelné vodivosti již od λD = 0,020 W/m·K můžete použít menší tloušťku izolantu. Nízká spotřeba materiálu znamená prostorové úspory, efektivnější montáž i nižší náklady na logistiku a skladování.

23.1.2017
Kingspan®, divize Izolací

Společnost Kingspan Group – světový lídr ve výrobě tepelných izolací na bázi PIR, fenolických pěn a vakuových izolací – uvádí na trh novou, ještě výkonnější generaci fenolových izolací řady Kingspan Kooltherm. Nové desky řady Kingspan Kooltherm umožňují splnit všechna doporučení normy na tepelnou ochranu budovy při velmi nízkých tloušťkách izolantu.

2.8.2016
Kingspan®, divize Izolací

V 19. století sloužila architektonicky unikátní stavba v areálu „Korunní pevnůstka“ v Olomouci jako dělostřelecký sklad. Nyní nabízí dobrodružství pro celou rodinu a jedná se o jednu z nejnavštěvovanějších kulturních památek Olomouckého kraje. Z důvodu nutného snížení energetické náročnosti budovy byl při obnově její fasády použit izolant Kingspan Kooltherm® K5.

26.7.2016
Kingspan®, divize Izolací

Statutární město Olomouc se nachází v centrální části Moravy, v historii bylo jejím hlavním městem a pyšní se mimo jiné druhou největší památkovou rezervací na území České republiky. Objekt Velkého dělostřeleckého skladu nalézající se v areálu Korunní pevnůstky je součástí původního bastiniového opevnění historického centra města.

22.4.2016
Ing. Oldřich Pozdílek, technický konzultant, Kingspan®, divize Izolací

Při rekonstrukci památkově chráněné budovy v centru Ostravy byly primárně zohledněny požadavky projektanta vyplývající ze zadání nového uživatele, kterým je krajské pracoviště Národního památkového ústavu.

20.4.2016
Kingspan®, divize Izolací, Ing. Oldřich Pozdílek, technický konzultant Kingspan Izolace

Při rekonstrukci památkově chráněné budovy v centru Ostravy byly primárně zohledněny požadavky projektanta vyplývající ze zadání nového uživatele, kterým se stal NPÚ územní odborné pracoviště Ostrava.

22.3.2016
Kingspan®, divize Izolací

Naša spoločnosť sa stala hlavným partnerom konferencie Obnova budov v ultranízkoenergetickej úrovni výstavby 2016, ktorá sa uskutoční 6. apríla 2016 rámci stavebného veľtrhu CONECO v Bratislave v EXPO Clube INCHEBA, a. s.

18.1.2016
Kingspan®, divize Izolací

Navštivte stánek Kingspan Izolace na Veletrhu Střechy Praha 2016. Fenomén nízkoenergetického a pasivního stavění je dostatečně známý. Při využití obvyklých izolačních materiálů ale každý stavebník dříve či později stojí před rozhodnutím, zda zvolit budoucí úsporu nákladů na vytápění, ale obětovat cenný prostor v interiéru. Ultratenké a vysoce účinné resolové izolace Kingspan Insulation tento problém řeší bez kompromisů.

17.12.2015
Kingspan®, divize Izolací

Za svou činnost a strategii v oblasti boje proti změně klimatu byla společnost Kingspan označena za jednu z předních světových společností a mezinárodní neziskovou organizací CDP, která se věnuje měření dopadu činnosti podnikatelských subjektů na životní prostředí, byla zařazena na tzv. klimatický seznam A.

14.12.2015
Kingspan®, divize Izolací

Obnovu kostela, kterou v roce 2002 odstartovala rekonstrukce podle návrhu architektky Evy Jiřičné, uzavře zanedlouho výměna střešního pláště s využitím systému společnosti HPI-CZ a tepelněizolačních panelů od Kingspan Izolace. Pro zateplení střechy architekti zvolili nadkrokevní izolaci se základem v podobě desek z rezolové pěny, konkrétně moderní, difúzně otevřený systém THERMO-LINE od HPI.CZ. Ten navíc umožňuje přirozené větrání prostoru cenného gotického krovu i odvod vlhkosti z konstrukce.

9.12.2015
Kingspan®, divize Izolací

Bývalý kostel sv. Anny skrývá unikátní gotický krov, který patří mezi nejcennější u nás. Je totiž jediným dochovaným krovem ze středověku a svým významem tak dalece přesahuje rámec naší republiky. Při rekonstrukci byl použit systém společnosti HPI-CZ a tepelněizolační panely Kingspan.

4.11.2015
Denisa Markovičová, redakce

Stavba hangáru je založena na kombinaci hlubinných a plošných základů. Nosná konstrukce haly je tvořena 13 rámy, lepenými z dřevěných lamel o průřezu příčle 240 × 1800 mm. Objekt je opláštěn kombinací hliníkových prosklených konstrukcí s drážkovou titanzinkovou krytinou. Pro tepelnou izolaci byly využity PIR desky 2 × 70 mm Kingspan Therma TR26 FM.

19.8.2015
Kingspan®, divize Izolací

V programu Zelená úsporám jsou nově zařazeny i velmi tenké izolace od společnosti Kingspan Izolace. Díky tomu lze získat vysoce kvalitní izolaci s poloviční tloušťkou ve srovnání se stejně účinnými běžnými izolacemi s dotací. Do Seznamu výrobků a technologií programu Zelená úsporám byla schválena tepelněizolační deska pro podlahy Kooltherm K3, tepelněizolační deska pro vnitřní zateplení Kooltherm K17 a pro zateplení střechy PIR izolační deska Therma TR27 a TR26.

17.8.2015
Kingspan®, divize Izolací

V programu Zelená úsporám jsou nově zařazeny i velmi tenké izolace od společnosti Kingspan, konkrétně tepelněizolační deska pro podlahy Kooltherm K3, tepelněizolační deska pro vnitřní zateplení Kooltherm K17 a PIR izolační deska Therma TR27 a TR26 pro zateplení střechy. Díky tomu lze získat vysoce kvalitní izolaci s poloviční tloušťkou ve srovnání se stejně účinnými běžnými izolacemi s dotací.

12.8.2015
Kingspan®, divize Izolací

Administrativní budova Aviatica z dílny architektka Jakuba Ciglera, kde se na udržení vnitřního komfortu významnou měrou podílejí stropní izolace Kooltherm K10, postoupila do druhého kola 23. ročníku soutěže Stavba roku 2015.

16.6.2015
Kingspan®, divize Izolací

Pokud vám záleží na tepelnětechnických parametrech objektu, je důležité také podlahy izolovat kvalitní izolací. Tepelné izolace Kingspan dokonale utěsní podlahu, ale poskytnou ochranu i proti vlhkosti. Slouží také jako vhodný podklad pro kombinaci s podlahovým topením. Při použití ultratenké fenolické izolace podlah Kingspan Kooltherm K3 navíc nedochází ke ztrátě světlé výšky v místnostech.

27.5.2015
Kingspan®, divize Izolací

Izolační deska pro vnitřní zateplení, kterou pod názvem Kingspan Kooltherm K17 vyrábí společnost Kingspan získala cenu za příspěvek k úsporám energie v soutěži Výrobek roku 2015. Deska se využívá zejména při rekonstrukcích či při zateplení památkově chráněných budov, kde není možné zateplit historickou fasádu.

14.4.2015
Kingspan®, divize Izolací

Zavěšené odvětrané fasády investoři využívají zejména u občanských a administrativních budov. Jejich nespornou výhodou je, mimo jiné, zejména vysoká variabilita finální povrchové úpravy, odvětrání umožňující ochránit vlastnosti systému před vlhkostí a snadné opravy.

23.3.2015
Kingspan®, divize Izolací

Izolačné dosky Kingspan sú určené pre obytné budovy, komerčné aj priemyselné priestory. Vďaka špeciálnym panelom s označením Kingspan Kooltherm K17 určeným na vnútorné zateplenie, možno výrazne zlepšiť aj tepelnotechnické parametre budov, ktoré z rôznych dôvodov nemožno zatepliť tradičnou metódou zvonku – ide najmä o historické fasády pamiatkovo chránených budov.

12.3.2015
Kingspan®, divize Izolací

Výrobkům Kingspan Kooltherm® získaly evropský štítek Eco (Environmental Product Declaration - EPD). Tento štítek je proveden v souladu s mezinárodní normou ISO 14025 (typ III, Prohlášení o vlivu na životní prostředí).

22.1.2015
Kingspan®, divize Izolací

Přijďte na výstavu Střechy Praha a přesvědčte se osobně, že kvalitní izolace nemusí být tlustší než pár centimetrů! Najdete nás na stánku 304, hala II.

20.1.2015
Kingspan®, divize Izolací

Požární bezpečnost budov je rozhodující nikoliv pouze z hlediska prevence ohrožení lidských životů a znečištění životního prostředí, nýbrž i z hlediska ekonomických dopadů, které mohou být devastující i pro samotné podnikání. Společnost Kingspan Izolace se zabývá vývojem výrobků, které v maximální míře minimalizují tato rizika.

21.10.2014
Kingspan®, divize Izolací

Kingspan Therma jsou izolační tuhé desky vyrobené na bázi polyisokyanurátu (PIR). Přes svou velmi nízkou objemovou hmotnost 31 kg/m3 jsou velmi pevné. Pevnost v tlaku při 10% stlačení je dle tloušťky desky minimálně 120 až 150 kPa. Díky těmto vlastnostem jsou ideální variantou tepelné izolace střech.

30.9.2014
Kingspan®, divize Izolací

Fenolická pěna Kooltherm od společnosti Kingspan je jednou z nejúčinnějších tepelných izolací na trhu. Extrémně nízký součinitel tepelné vodivosti (0,020 W/m.K) předurčuje fenolickou pěnu Kooltherm do konstrukcí, kde je třeba dosáhnout co nejmenší tloušťky zateplení. A to zdaleka není vše.

10.9.2014
Kingspan®, divize Izolací

Kingspan Izolace, renomovaný světový výrobce tepelných izolací, plně vstupuje na český trh. Divize nejúčinnějších tepelných izolací na bázi PIR a fenolické pěny pro všechny stavební konstrukce doplňuje u nás již známé sendvičové panely pod stejnou značkou Kingspan.

Experimentální dům v Brightonu
30.8.2014
Tereza Zelenková, Happy Materials, s.r.o.

Poslední letošní víkendový prázdninový výlet nás zavede do Brightonu. Experimentální dům je z 85 % postaven z odpadových materiálů, a to včetně starých plakátů, videokazet VHS a jednorázových zubních kartáčků. Cílem projektu je využít co největší množství recyklovaného materiálu a hledat co nejvhodnější produkty nebo technologie.

15.10.2008
Kingspan®, divize Izolací

Moderní termoizolační a hydroizolační systémy nejen zabezpečují střechu před vlivem vnějších faktorů, ale také zlepšují energetickou bilanci celé budovy. Volba odpovídajícího materiálu má vliv na životnost střechy, zatížení nosné konstrukce a čas potřebný na provedení montážních prací.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.