logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Uznání pro společnost Kingspan v oblasti boje proti změně klimatu

Za svou činnost a strategii v oblasti boje proti změně klimatu byla společnost Kingspan označena za jednu z předních světových společností a mezinárodní neziskovou organizací CDP, která se věnuje měření dopadu činnosti podnikatelských subjektů na životní prostředí, byla zařazena na tzv. klimatický seznam A.

Reklama

Seznam A logo

Na seznamu A je v roce 2015 uvedeno 113 společností. Seznam byl sestaven na žádost 822 investorů, kteří představují více než jednu třetinu investovaného kapitálu a více než 95 bilionů dolarů spravovaného majetku na světě.

Údaje pro nezávislé hodnocení podle kritérií organizace CDP poskytlo již téměř 2 000 společností, například Apple, Microsoft a Google, tedy tři největší společnosti podle tržní kapitalizace. Společnost Kingspan patří mezi 5 % subjektů, které se programu boje proti změně klimatu organizace CDP účastní, a za své kroky pro snížení emisí a zmírnění změny klimatu v minulém sledovaném období bude oceněna zařazením na klimatický seznam A.

Generální ředitel společnosti Kingspan, pan Gene Murtagh, apeloval na přijetí dohody o snížení emisí uhlíku a omezení oteplování v rámci konference COP 21 v Paříži.

 

Generální ředitel společnosti Kingspan Gene Murtagh uvedl:

„Problematika změny klimatu je ústředním tématem činnosti celé naší skupiny. Jsem hrdý na to, že z irských veřejně obchodovatelných společností jsme uvedení na seznam A organizace CDP dosáhli právě my. Uvědomujeme si závažnost změny klimatu pro celosvětové společenství i toho, aby se v rámci úsilí o zmírňování důsledků emisí skleníkových plynů řešil také dopad zastavěného prostředí na životní prostředí.

Společnost Kingspan podporuje myšlenku, aby celosvětové společenství dosáhlo v oblasti změny klimatu obecně přijímané shody, která pomůže k plnění cílů mezinárodního rozvoje, bude pro podnikatelský sektor jasným signálem ke snižování oxidů uhlíku a přinese znatelný přínos pro přírodní prostředí.“

V roce 2011 se společnost Kingspan zavázala k tomu, že do roku 2020 bude sama vyrábět veškerou energii, kterou potřebuje ke svému provozu. V roce 2014 skupina využívala 28 % energie z obnovitelných zdrojů a v současné době je na dobré cestě k tomu, aby v roce 2016 překročila průběžný cíl 50 %.

Izolační materiály společnosti Kingspan, například produktové řady Kooltherm, OPTIM-R a v nedávné době na trh uvedený materiál IPN Quadcore, dosahují v příslušných segmentech trhu nejvyšší tepelné účinnosti.

Výkonný předseda a spoluzakladatel CDP Paul Dickinson uvádí:

Seznam firem, zařazených na klimatický seznam A neziskové společnosti CDP str. 1Seznam firem, zařazených na klimatický seznam A neziskové společnosti CDP str. 2Seznam firem, zařazených na klimatický seznam A neziskové společnosti CDP

„Vliv podnikatelského sektoru je mocný. Blahopřejeme společnostem na seznamu A, že prostřednictvím své angažovanosti ve věci změny klimatu ukazují cestu k budoucnosti s nízkými emisemi uhlíku. Podle dynamiky této angažovanosti se zdá, že se dostáváme k bodu zlomu, kdy obchodní společnosti dokážou svého potenciálu plně využít. Na národní i mezinárodní úrovni potřebují ambiciózní koncepci, která je v tomto smyslu bude podporovat a celkově urychlí zapojení všech průmyslových odvětví.“

Klimatický seznam A pro rok 2015 je společně s hodnocením všech společností, které se letos programu CDP o změně klimatu veřejně účastní, k dispozici na adrese www.cdp.net.

O společnosti Kingspan

Společnost Kingspan je přední světovou společností v oblasti vysoce kvalitních izolačních materiálů, stavebních materiálů a plášťů budov s integrovaným využitím sluneční energie. Pro širokou škálu segmentů trhu dodáváme nízkonákladová stavební řešení, která mají vynikající funkční parametry a produkují nízké emise uhlíku. www.kingspan.com

O organizaci CDP

Organizace CDP, dříve Carbon Disclosure Project, je mezinárodní neziskovou organizací, která poskytuje jediný globální systém, který může soukromý i veřejný sektor využívat k měření, zveřejňování, správě a sdílení nejdůležitějších informací o životním prostředí. Aby obchodní společnosti motivovala ke zveřejňování údajů o dopadu jejich činnosti na přírodní prostřední a přírodní zdroje a ke snižování tohoto dopadu, CDP spolupracuje s trhem včetně 822 institucionálních investorů, jejichž majetek dosahuje 95 bilionů amerických dolarů. CDP má k dispozici nejrozsáhlejší soubor primárních informací o změně klimatu, o ohrožování vodních zdrojů a ohrožování lesních porostů zemědělskou činností. Těmto informacím přikládá při přijímání strategických obchodních, investičních a koncepčních rozhodnutí ústřední důležitost.

O klimatickém seznamu A

Na klimatický seznam Ajsou zařazeny obchodní společnosti, které prostřednictvím našeho programu boje proti změně klimatu zveřejňují údaje o své činnosti a svými praktickými kroky v minulém sledovaném období razily cestu snižování emisí a zmírňování změny klimatu.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.