logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Všechna fakta o izolacích Kingspan, aneb #TheFactsMatter

V Kingspanu nechceme jen nabízet produkty, ale klademe velký důraz na spolehlivé informace. Je pro nás důležité přinášet fakta, která potvrzují kvalitu a výhody našich produktů oproti běžně používaným izolačním materiálům. Proto jsme připravili několik studií, webinářů a důkazů, díky kterým snadno získáte přehled o tom, co vám naše produkty mohou přinést navíc.


Světlo a jeho vliv na zdraví, aneb #HealthMatters

Příjemné a dostatečné denní osvětlení má pozitivní vliv na celkovou pohodu a lidé ho oceňují při aktivitách všeho druhu. Denní světlo ovlivňuje několik důležitých biologických procesů v lidském těle, které působí na naše biologické hodiny, zdraví a pocit pohody. V budovách dostatečné denní osvětlení přispívá ke snížení spotřeby elektrické energie pro umělé osvětlení. Stále přísnější vládní nařízení pro spotřebu energie a udržitelný rozvoj nicméně vedou ke zmenšování rozměrů a průhlednosti oken a zároveň také k nárůstu tloušťky vrstev izolace a fasádních konstrukcí. Tyto změny často zapříčiní snížení denního osvětlení budov.


Více světla, více pohody

Jaký je význam denního světla v našich životech a jak zajistit jeho větší přísun do vašich domovů, kanceláří či škol? Ve studii „Více světla, více pohody“ zjistíte, co se skrývá za termínem činitel denní osvětlenosti a jak se liší množství denního světla dopadajícího do interiéru při použití různých typů izolací. Pro vlastní výtisk studie klikněte zde.

Naše technická studie dokládá, jak může izolační materiál s optimálními tepelnými vlastnostmi jako Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska snížit požadovanou tloušťku fasádní konstrukce a mít tak výrazně příznivé účinky na denní osvětlení v budově i bez zvětšení rozměrů oken.

Činitel denní osvětlenosti

V praxi se může hladina denní osvětlenosti a šíření denního světla v místnosti různě měnit v závislosti na změnách vnějších podmínek, jako je poloha a výška slunce vzhledem k fasádě, zatažené nebo čisté nebe, oblačnost, barva a odrazové vlastnosti okolních ploch a povrchů uvnitř místnosti, světelná propustnost oken atd.


Při návrhu budovy je možné vypočítat hladinu denního světla a šíření denního světla v místnosti při znalosti jedné či několika výše uvedených vlastností. Počítat všechny možné kombinace výše uvedených proměnných však není příliš praktické. Většinou se výpočty denního osvětlení provádějí pro světelné podmínky při zatažené obloze, obzvláště tehdy, když je třeba splňovat speciální požadavky na minimální množství denního světla. V mnoha případech jsou tyto minimální požadavky stanoveny činitelem denní osvětlenosti na předem určených 5bodech v místnosti nebo požadavkem na průměrný činitel denní osvětlenosti. Průměrný činitel denní osvětlenosti je hodnota všeobecně využívaná pro vyjádření množství denního světla v místnosti. Jednou z certifikačních metod je např. certifikace BREEAM.

Na žádost společnosti Kingspan Insulation B.V. bylo provedeno několik výpočtů denní osvětlenosti pomocí programu DIALux evo 6, aby se zjistilo zlepšení průměrného činitele denní osvětlenosti v místnosti po aplikaci izolace Kingspan Kooltherm® Kontaktní fasádní deska namísto izolace fasády minerální vatou.


Po dohodě se společností Kingspan Insulation B.V. jsou výpočty založeny na následujících předpokladech:

  • rozměry místnosti: 5×3,5×2,8 m (šířka×hloubka×výška)
  • 6 typů skladby fasády se třemi různými hodnotami U za použití izolace Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska nebo minerální vaty pod obkladem (tl. 10 mm) na betonovém podkladu (tl. 210 mm)
  • 4 různé druhy fasád s různými rozměry oken

Činitel denní osvětlenosti je definován jako poměr intenzity horizontální osvětlenosti Ei (lux) přirozeným denním světlem ve stanoveném místě (například na pracovní ploše) v místnosti a současné intenzity horizontální osvětlenosti Ee vnějšího prostředí bez stínidel pod zataženou oblohou CIE (podle definice komise Commission International de l'Éclairage). Průměrný činitel denní osvětlenosti je definován jako poměr průměrné intenzity horizontální osvětlenosti Ei na určené srovnávací rovině v místnosti a současné intenzity horizontální osvětlenosti Ee vnějšího prostředí bez stínidel pod zataženou oblohou.

Závěrem

s Kooltherm K5 získáte až o 30% více světla do prostorů. Průměrný činitel denní osvětlenosti v místnosti se zvyšuje přibližně o 7-29% při použití výrobku Kooltherm® K5 namísto minerální vaty v závislosti na zvoleném půdorysu fasády a hodnotě U. Zlepšení činitele denní osvětlenosti při použití izolace Kooltherm® K5 namísto minerální vaty je ještě výraznější při použití úzkých oken namísto širokých. Celou studii si stáhněte zde.


Kingspan®, divize Izolací
logo Kingspan®, divize Izolací

Společnost Kingspan Izolace vyrábí a prodává vysoce kvalitní izolační desky pro obytné a užitkové budovy, které jsou vhodné i k dalším průmyslovým účelům v celé Evropě. V porovnání s tradičními izolačními materiály poskytují naše izolační desky nejvyšší ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.