logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Lapače střešních splavenin HL600N pro zateplené fasády a fasádní chodníky

Nové lapače střešních splavenin HL600N, zdroj HL Hutterer & Lechner GmbH
Nové lapače střešních splavenin HL600N, zdroj HL Hutterer & Lechner GmbH

S novým lapačem pro vedení dešťového potrubí v předsazených (zateplených) fasádách končí provlhání fasád a je možné se vyhnout základovým patkám sloupů.

Propracované lapače střešních splavenin s kloubovým připojením odpadu HL600N a HL600NHO

Rakouská firma HL Hutterer & Lechner GmbH je ve stavebnictví již desítky let známá kromě mnoha jiných výrobků především svým propracovaným lapačem střešních splavenin s kloubovým připojením odpadu.

Lapač je lehký, protože je vyroben z plastu, robustní, díky osvědčenému výztužnému žebrování a praktický při montáži díky integrovanému otočnému a kulovému kloubu. Proto se stal tento lapač střešních splavenin již neodmyslitelnou součástí prakticky každé kvalitní stavby.

Propracované lapače střešních splavenin s kloubovým připojením odpadu HL600N a HL600NHO

Reagujeme na sucho a přívalové deště

Změna klimatu, výrazné změny povětrnostních podmínek a intenzívnější výskyt přívalových srážek střídající se s dlouhými obdobími sucha zvyšují požadavky na celkové odvodnění střech a tím taky na lapače střešních splavenin u vnějších dešťových odpadních potrubí.

Firma HL Hutterer & Lechner GmbH na tyto požadavky zareagovala novou sérií lapačů střešních splavenin HL600N, HL600NHO: To dobré jsme ponechali a mnohé jsme značně vylepšili.

To podstatné, co se změnilo k lepšímu: zvýšili jsme kapacitu průtoku na 11 l/s; upravili odtokové potrubí na DN125/110; utěsnili jsme čisticí víko i zápachovou klapku, takže se plyny z kanalizace v případě připojení na jednotnou síť nevracejí a nezapáchají; upravili jsme způsob napojení dešťových odpadních potrubí přesuvnými excentrickými tvarovkami pro potrubí ø 80, 100 a 120 mm (možnost napojení i dešťových odpadních potrubí DN125 i DN160).

Pokud jsou vnější dešťová odpadní potrubí napojena do jednotné kanalizace a může docházet k obtěžování zápachem unikajícím z výtoků střešních žlabů, musí být lapače střešních splavenin opatřeny zápachovou uzávěrkou – suchou klapkou proti pronikání zápachu. Lze kombinovat i s tzv. patním sifonem HL610 (vodní zápachová uzávěrka) zabudovaným pod lapač střešních splavenin do nezámrzné hloubky.
Propracované lapače střešních splavenin s kloubovým připojením odpadu HL600N a HL600NHO

Řešení pro dešťové potrubí v předsazených (zateplených) fasádách

U předsazených fasád je dešťové odpadní potrubí běžně vedeno mezi konstrukcí stěny a předsazenou fasádou. Zde není možné použít běžný lapač střešních splavenin, protože by nebylo možné otevřít čisticí víčko a protože trubky a tvarovky dešťového odpadního potrubí musejí být navzájem pevně a těsně spojeny pomocí hrdel s těsnicími kroužky a samozřejmě taky těsně napojeny na lapač střešních splavenin.
Pro vedení dešťových potrubí v předsazených (zateplených) fasádách jsme vyvinuli lapač splavenin s boční přípojkou s hrdlem DN110. Hlavním benefitem tohoto řešení je těsný spoj dešťových potrubí do lapače splavenin a tím i konec provlhání fasád.

Možnost využití je také u dešťových odpadních potrubí vedených kolem sloupů, kdy je potřeba se vyhnout základovým patkám sloupů.

Řešení pro památkové objekty a fasádní chodníky

V obou variantách HL600NG a HL600NGHO jsou v nabídce i lapače splavenin s litinovými pohledovými díly. Použití je možné u památkově chráněných objektů a v historických částech měst.

Pro individuální požadavky investorů přibyl v programu rámeček HL601i, který lze využít pro HL600N i HL600NHO a to vložením zámkové dlažby popř. vsypem kameniva ve fasádních chodnících.
Propracované lapače střešních splavenin s kloubovým připojením odpadu HL600N a HL600NHO

Základní informace k projektování a realizaci, postup montážeLapače střešních splavenin s kloubovým připojením odpadu HL600N a HL600NHO


HL Hutterer & Lechner GmbH
logo HL Hutterer & Lechner GmbH

HL Hutterer & Lechner GmbH - výrobce sanitární - odtokové, sifónové a připojovací techniky z plastů. Zápachové uzávěrky, zpětné armatury, vpusti, vtoky. Pro kuchyně, koupelny, balkóny, klimatizaci. Těsnící manžety pro prostupy a lapače splavenin.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.