logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Atikové odtoky pro různé skladby konstrukcí na plochých střechách

Atikové odtoky, zdroj HL Hutterer & Lechner GmbH
Atikové odtoky, zdroj HL Hutterer & Lechner GmbH

Nová série atikových odtoků HL68 byla vyvinuta pro moderně řešené budovy a plochy, skladby teras a balkónů a výhodou je vysoká kvality provedení výrobku a velký počet možných kombinací užití.

Nová série atikových odtoků HL68 byla vyvinuta pro moderně řešené budovy a plochy, skladby teras a balkónů a výhodou je vysoká kvality provedení výrobku a velký počet možných kombinací užití.

V závislosti na použitém hydroizolačním materiálu jsou atikové odtoky HL68P.0 nebo HL68F.0 vyrobeny s PVC nebo FPO (PP) izolační přírubou pro přímé napojení fóliových hydroizolací a odtoky HL68H.0 s bitumenovou (asfaltovou) manžetou a jsou dostupné ve standardních průměrech odtoků DN50, DN75 a DN110. Odtokové potrubí je vedeno ve sklonu 2,5 %.

Volitelně mohou být tyto odtoky dodávány jako kompletní těleso odtoku (tablet a odtoková trubka) a mohou být kombinovány s nástavci a příslušenstvím podle skladeb střešních plášťů.


Vlevo atykové odvodnění na tepelné izolaci, 0,88 l/s, vpravo atykové odvodnění na parozábraně, 3,13 l/s

Terasa, dlažba uložena ve štěrkovém loži, bez tepelné izolace

Terasa, dlažba uložena ve štěrkovém loži, bez tepelné izolace

Klasicky zateplená konstrukce, dlažba uložena ve štěrkovém loži


Klasicky zateplená konstrukce, dlažba vlepovaná, alternativní hi


Zateplená konstrukce v obráceném pořadí vrstev, dlažba ve štěrkovém loži


Výhody odvodnění dešťových vod mimo vnější hranu objektu zejména v bytové výstavbě

  • Žádné oslabení tepelné izolace, méně „tepelně“ slabých míst (tepelných mostů) v konstrukci.
  • V interiéru budovy není žádný hluk způsobený přenosem z potrubí do konstrukce (odpadní potrubí pro dešťové srážky je umístěno mimo budovu).
  • Úspora místa: žádné potrubí vedeno uvnitř budovy nebo pod stropem.
  • Žádné prostupy stropů, tedy žádné statické oslabení nosné konstrukce.
  • Varianta s efektivními náklady, méně materiálu, méně pracovního času. HL atikové odtoky série HL68 se skládají ze 3 různých základních prvků (těles) a mnoha různých doplňků, a jsou určeny na všechny typy střešních konstrukcí od nezateplené, ke klasické a až k inverzní skladbě střešního pláště.
  • Ve spojení s bodovým odtokem např. v ploše terasy lze atikové odtoky HL68 použít také jako průchodku DN75 (s těsněním HL0114D), která je těsná v prostupu atikou.
  • Atikové odtoky série HL68 zajistí u klasických skladeb v průběhy stavby odvedení srážek z konstrukční (provizorní) izolace po dobu stavby a dále umožní následnou kompletaci dle dané skladby střešního pláště.
  • Atikové odtoky série HL68 jsou praktickým prvkem pro vytvoření i např. kontrolního systému poruchy hlavní hydroizolace
  • Stejný atikový odtok lze použít buď pro standardní gravitační odtokový systém (s bežným záchytným košem HL068.1E), nebo jako nouzový přepadový vtok dle normy ČSN 756760.

Vyžádejte si od nás technickou výkresovou dokumentaci (výkresy v dxf; .pdf ) střešních i atikových vtoků, která bude přístupná na www.hl.blucina.net nebo přímo na www.hl.at (roof planer).

Základní informace k projektování a realizaci a montážní návod pro atykové odtoky HL Atikové odtoky HL68P.0 nebo HL68F.0


3a) Jednoplášťová střešní konstrukce s klasickým pořadím vrstev, H.I. i parotěsná vrstva z asfaltových pásů – potrubí je vedeno na krátkou vzdálenost naležato v T.I. střechy a prostupuje svislou konstrukcí (např. vyústění šachty, atika…), síla T.I. od 17 cm

3b) Jednoplášťová střešní konstrukce s klasickým pořadím vrstev, H.I. i parotěsná vrstva z asfaltový pásů – potrubí je vedeno na krátkou vzdálenost naležato v T.I. střechy a prostupuje svislou konstrukcí (např. vyústění šachty, atika…), síla T.I. od 12 cm


HL Hutterer & Lechner GmbH
logo HL Hutterer & Lechner GmbH

HL Hutterer & Lechner GmbH - výrobce sanitární - odtokové, sifónové a připojovací techniky z plastů. Zápachové uzávěrky, zpětné armatury, vpusti, vtoky. Pro kuchyně, koupelny, balkóny, klimatizaci. Těsnící manžety pro prostupy a lapače splavenin.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.