logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Těsnicí manžety HL pro izolaci staveb v místě prostupů i v protiradonových izolacích

Ze statistik poruch izolací na stavbách se potvrzuje, že netěsnosti většinou nevznikají v ploše ale většinou v místech prostupů potrubí a technických sítí do budov. Průchodka HL800 je vhodná do protiradonových izolací. Napojování stavebních asfaltových izolací je velice jednoduché.

V největším množství případů provádění hydroizolací jsou stavební prostupy technických sítí (potrubí nebo kabelů) v oblasti bez tlakové vody. Izolace se provádějí asfaltovými pásy (popř. vysoce flexibilními plastem modifikovanými asfaltovými nátěry) nebo foliovými hydroizolačními systémy. Dle ČSN 73 0606 lze pro hydroizolační namáhání tlakovou vodu použít souvrství 2 asfaltových modifikovaných pásů typu S.

Ze statistik poruch izolací na stavbách se potvrzuje, že netěsnosti většinou nevznikají v ploše ale většinou v místech prostupů potrubí a technických sítí do budov.

U běžných hydroizolací proti zemní vlhkosti nebo prosakující vodě se prostupy obvykle provádí opracováním hydroizolačního povlaku kolem prostupu, u vodotěsných stavebních konstrukcí (vodostavebný beton) se potrubní prostupy se vkládají před betonáží do bednění a poté se zalévají např. vodostavebním betonem, popř. lze průchodky vsouvat do vrtaných otvorů a mechanicky utěsnit prostor mezi potrubím a betonem (např. těsnění pomocí pryžové manžety nebo nafukovacího vaku).
Takto vznikají těsná spojení mezi potrubím a betonem v běžných instalacích. Následně však dochází také k izolaci vnějších stěn asfaltovými hydroizolacemi a ty již na tyto stávající průchodky nenavazují a způsobují později netěsnosti. Pouhé opracování prostupu hydroizolačním povlakem bez použití speciálních tvarovek také nemusí zaručit 100% vodotěsnost.

Tento problém řeší HL svou sérií těsnicích prostupů HL800 popř. vícenásobnou průchodkou HL801. Manžety jsou určeny až pro 4 malé průměry potrubí, pro primární okruhy tepelných čerpadel, pro prostupy blízko vnitřních koutů a nároží.

Průchodka HL800 je dostatečně těsná pro použití v systémech protiradonových izolací

Zkouška Stanovení odolnosti průchodky pro prostup potrubí HL800 proti pronikání radonu v Odborné laboratoři OL 124 ČVUT v Praze potvrdila, že průchodka pro prostup potrubí HL800 je dostatečně těsná pro použití v systémech protiradonových izolací. Průnik radonu průchodkou je způsoben především difúzí radonu pryžovou manžetou, popřípadě límcem. Výsledky zkoušky ukazují, že ani přítomnost 4 kusů průchodek nezvýší objemovou aktivitu radonu v místnosti o více jak 10 Bq/m3.

Je nutné podotknout, že těsnost průchodky je podmíněna správnou montáží. Nelze než doporučit, aby výrobce, potažmo distributor pro Českou republiku, opatřil výrobek podrobným návodem k instalaci a aby tento návod byl důsledně dodržován. Nezbytná je zejména dostatečná vrstva tukového filmu na styčných těsnících plochách a dostatečné dotažení převlečné matice. Při nedodržení montážního postupu se může průnik radonu významně zvýšit (při modelování nesprávné montáže se průnik radonu zvýšil 7×).

Výhody sérií těsnicích prostupů HL800 a vícenásobné průchodky HL801

 • Podle situace lze těsnicí manžetu HL800/801 aplikovat až po vytvoření prostupu potrubí stavební konstrukcí vrtáním nebo vysekáním popř. vybedněním prostupového otvoru pro potrubí před betonáží konstrukce.
 • Díky továrně natavené asfaltové manžetě na límec HL800 je další napojování stavebních asfaltových izolací velice jednoduché, protože plastové potrubí, které těsnicí manžetou prostupuje, nespálíte plamenem.
 • Bezproblémové spojení s novými technologiemi, a to i s vysoce flexibilními plastem modifikovanými asfaltovými nátěry.
 • Speciální kompenzátor (±10 %), umožňuje přenos případných poklesů podloží a potrubí není namáháno.
 • Přímé napojení manžety na potrubí se provádí za pomoci vícenásobného břitového těsnění (lamel), v kombinaci s kónickým závitem a svěrnou maticí.
 • Použití je možné blízko vnitřních koutů a nároží díky pružnosti elastomerové manžety.
 • V kombinaci těsnicí manžety HL800/160 a sdružené těsnicí tvarovky HL801 mohou být použity až čtyři malé průměry potrubí – kabelů s kruhovým průřezem k protažení najednou.

Vybrané pokyny k odborné instalaci a informace k předcházení chybám při montáži

 • Prováděcí stavební firma musí naplánovat včasný nákup a montáž s ohledem na časový harmonogram kladení potrubí. Pozdější napojování těsnicí manžety v případě, že jsou již spojení na potrubí dokončeny, není možné.
 • Aplikaci izolace doporučujeme z přední i zadní strany izolační manžety.
 • Překrytí jedné izolační manžety druhou při napojování na podklad není dovoleno, dodržujte minimální vzdálenost středů potrubí 50 cm.
 • Stavební zkušební institut OFI potvrdil těsnost proti 6 m vodního sloupce (0,6 bar).
 • Při instalaci potrubí se musí dodržet příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., ČSN EN 805, ČSN EN 806, ČSN 75 5411, ČSN EN 752, ČSN 75 6101, ČSN EN 1610 a ČSN 75 6760, ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení, ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení, ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží.

Základní informace k projektování a montáži, přehled výrobků a montáž Těsnicí manžety HL pro izolaci staveb v místě prostupů


HL Hutterer & Lechner GmbH
logo HL Hutterer & Lechner GmbH

HL Hutterer & Lechner GmbH - výrobce sanitární - odtokové, sifónové a připojovací techniky z plastů. Zápachové uzávěrky, zpětné armatury, vpusti, vtoky. Pro kuchyně, koupelny, balkóny, klimatizaci. Těsnící manžety pro prostupy a lapače splavenin.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.