logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Novinka HL – kontrolní a drenážní šachta pro zelené a provozní střechy a terasy

Nová kontrolní a drenážní šachta HL635N umožňuje snadný a bezpečný přístup k střešním nebo terasovým vtokům, aby bylo možné je v případě potřeby udržovat a čistit.

Obr. HL635N
Obr. HL635N
techn. výkres HL635N
techn. výkres HL635N

Zelené střechy jsou nejen příjemné na pohled a zvyšují kvalitu života, ale také významně přispívají k ochraně přírody a životního prostředí. Na střeše se zadržuje voda, filtruje se prach a hluk a vyrovnávají se teplotní rozdíly. Kromě toho zelené střechy nabízejí zvířatům a rostlinám náhradní stanoviště, tímto jsme jmenovali jen některé z výhod.

Při plánování a provádění zelených střech se zvyšuje požadavek na odvodnění oproti běžným střešním konstrukcím bez nástaveb. U střech bez nástaveb je důležité udržovat střešní vpusti bez vegetace, listí, štěrku, substrátu nebo zeminy, aby byl zajištěn správný odtok dešťové vody.

Nová kontrolní a drenážní šachta HL635N umožňuje snadný a bezpečný přístup k střešním nebo terasovým vtokům, aby bylo možné je v případě potřeby udržovat a čistit. Šachta se umístí nad střešní vpust a v případě potřeby se jednoduše upraví na požadovanou výšku pilou nebo úhlovou bruskou (flex). Se standardní stavební výškou 200 mm je možné využití HL635N pro extenzivní ozelenění bez dodatečného prodlužovacího prvku. U vyšších skladeb vegetačních vrstev – intenzivně ozeleněných střech, lze základ prodloužit o dalších 150 mm libovolně pomocí prodlužovacího prvku HL636N. Velkorysé výškově přesazené boční filtrační otvory v nástavcích zaručují v každé situaci dostatečný odvod srážkové vody.

Revizní a odvodňovací šachta HL635N je z výroby vybavena šroubovacím plastovým vtokovým roštem – HL0635N.1 a je vhodná zejména pro zelené a štěrkové střešní plochy. HL635N.0 – verze inspekční šachty bez krytu v kombinaci s ocelovým pozinkovaným roštem – HL0635N.2 lze použít na plochách s vysokými nároky na zatížení L15 (max. 1,5 t) ovšem bez pojezdu vozidly. Další kryt HL0635N.3 – uzavřené plastové víko (bez štěrbinových otvorů) je vhodné zejména pro střechy s cílenou retencí nebo zadržením deště.


HL Hutterer & Lechner GmbH
logo HL Hutterer & Lechner GmbH

HL Hutterer & Lechner GmbH - výrobce sanitární - odtokové, sifónové a připojovací techniky z plastů. Zápachové uzávěrky, zpětné armatury, vpusti, vtoky. Pro kuchyně, koupelny, balkóny, klimatizaci. Těsnící manžety pro prostupy a lapače splavenin.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.