logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Kotlíkové dotace – aktuální stav a co bude následovat?


© Fotolia.com

Projekt Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí „Kotlíkové dotace“ se dostal do třetí, závěrečné fáze. Jaký je aktuální stav celého projektu a bude na něj navazovat po roce 2020 projekt obdobný? O tom jsme si povídali s panem ředitelem odboru řízení Národních programů SFŽP, Ing. Jakubem Hrbkem, který nám laskavě poskytl následující informace.

Reklama

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyjednalo s EU jedinečnou možnost pro české domácnosti vyměnit staré neekologické kotle na pevná paliva za moderní zdroje tepla. Vznikl tak program „Kotlíkové dotace“, v jehož rámci MŽP poskytne do roku 2020 více jak 10 miliard korun na výměnu 80 až 100 tisíc teplovodních kotlů na pevná paliva do jmenovitého příkonu 300 kW, které neplní emisní požadavky alespoň třídy 3 dle ČSN EN 303-5. Tedy kotlů, které nebudou moci být provozovány od 1.září 2022 a budou tak muset být vyměněny. Celý program byl od počátku naplánován do 3 vln. První byla odstartována v polovině roku 2015. Druhá vlna byla vyhlášena v roce 2017, občané si podle jednotlivých krajů mohli žádat o dotaci ještě v průběhu roku 2018 a v některých krajích ještě stále dobíhá její administrace. Do třetí vlny se mohli občané zapojit podle jednotlivých krajů v průběhu roku 2019. Jako první to byli 13. 5. občané Moravskoslezského kraje, jako poslední 23. 10. občané Jihomoravského kraje.

Aktuální stav 1. a 2. vlny

V prvních dvou vlnách bylo profinancováno již 6 055 645 000 Kč.
Podpořeno bylo 55 595 výměn zastaralých zdrojů vytápění
Průměrná podpora na jeden projekt fyzické osoby činí 108 924 Kč.

Výše uvedená čísla zahrnují žádosti, které byly již schválené a proplacené ze strany krajských úřadů občanům, jako konečným příjemcům dotace. Zejména v druhé vlně kotlíkových dotací kraje stále ještě kontrolují další podklady a proplácejí další dotace k výměně zdroje od koncových příjemců – občanů.

Aktuální stav právě probíhající 3. vlny

Zatím obrovský zájem o dotace ve 3. vlně znamená, že došlo k rychlému alokování jednotlivým krajům přidělených prostředků do přijatých žádostí od občanů. Jinými slovy řečeno, prostředky poskytnuté v této vlně jednotlivým krajům byly velice rychle „pokryty“ počtem podaných žádostí.

Žádosti, které přišly nad rámec přidělených prostředků, byly zařazeny do tzv. zásobníků. A po dohodě SFŽP s MŽP došlo 18. 11. 2019 k vyhlášení výzvy, v jejímž rámci bude krajům přesunuto dalších 1,5 mld. Kč, a to na úkor nečerpané části programu Nová zelená úsporám, aby vytvořily finanční pokrytí projektů v zásobnících třetí vlny.

V následujících tabulkách je uveden aktuální stav 3. vlny v krajích, které zahájily příjem žádostí od občanů v první polovině roku 2019. V první tabulce jsou zajímavé informace o tom, o jaké nové zdroje mají žadatelé zájem (prozatím vítězí tepelná čerpadla). Druhá ukazuje, jaký je „přebytek“ přijatých žádostí nad prostředky alokovanými pro jednotlivé kraje.

Tab. 1 Přehled žádostí v rámci 3. vlny (k 10. 11. 2019) podle zdrojů teplaV druhé tabulce jsou uvedeny prostředky, které budou přesunuty z programu Nová zelená úsporám na finanční pokrytí projektů v zásobnících třetí vlny.

Co bude následovat po kotlíkových dotacích?

Po ukončení stávajícího programu bude v provozu podle odhadu stále až 300 tisíc kotlů na pevná paliva třídy 1 a 2, které nebudou moci být provozovány od září 2022. Navíc bude v provozu již značné množství starých technicky již nevyhovujících kotlů třídy 3 a také velké množství lokálních topidel (krby, kamna, sporáky). Uvedené spalovací zdroje budou v provozu zejména u sociálně slabších skupin obyvatel. Proto se vážně uvažuje o podpoře výměn zdrojů na vytápění domácností i v novém Operačním programu životní prostředí III 2021+. Vše se ovšem bude odvíjet od diskuze s Evropskou Komisí, která bude probíhat v roce 2020. Představa MŽP je, že by v novém programu mohlo být alokováno až 12 mld. korun.

V současnosti se předpokládá podpora následujících aktivit:

  • výměna topidla na pevná paliva za kotel na biomasu nebo plynná paliva splňující Ekodesign,
  • výměna topidla na pevná paliva za tepelné čerpadlo,
  • výměna kotle třídy 1 – 3 (dle ČSN EN 303-5) na pevná paliva za nový kotel na biomasu nebo plynná paliva,
  • výměna kotle třídy 1 – 3 dle (ČSN EN 303-5) na pevná paliva za tepelné čerpadlo.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.