logo TZB-info

TZB studio

Reklama

Věřím v prospěch směrnice EED a budoucí úspory vody a tepla

Dnes se cca 30 % vodoměrů prodává s možností dálkového odečtu a naprostá většina těch, které se prodávají umožňuje dovybavit. Ty budou do roku 2027 normálně fungovat, pak se musí doplnit. Na dovybavení jsme ve společnosti Enbra připraveni.

Reklama

Ve studiu TZB-info při příležitosti vysílání Aquatherm Praha PREVIEW jsme přivítali Karla Vlacha, generálního ředitele společnosti Enbra a k diskusi byla 3 důležitá témata: EED, úspory vody a úspory ve vytápění.

TZB-info: nejdříve tedy k EED, Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, o které se hodně mluví v souvislosti s úsporou energií. Jak se dotýká Enbry a jejího sortimentu?

Karel Vlach: Dotýká se nás hodně, protože zcela změní systém, na který jsme zvyklí. Dnes rozúčtování probíhá jednou ročně v návaznosti na odečty na konci roku. A směrnice nás vede k tomu, že nejpozději od roku 2027 bude rozúčtování děláno 1×/měsíc. A již od roku 2022 veškeré technologie, které budou souviset s měřením vody a tepla budou muset umožňovat dálkový sběr dat.

TZB-info: Enbra je významným dodavatelem mechanických vodoměrů, máte i kalibrační stanice. Končí doba mechanických vodoměrů? A kolik máte na trhu vodoměrů?

Karel Vlach: Myslím, že ne, ale bude muset být dovybaven modulem, který umožňuje dálkový přístup. Na trhu máme miliony vodoměrů, máme nadpoloviční podíl na trhu, celkový výzkum neexistuje, ale počítáme podle domácností, podle toho, kolik se namontuje a kolik se vymění.

Naprostá většina vodoměrů, které se prodávají je již nyní s možností dálkového odečtu nebo s možností dovybavení

TZB-info: Pokud hovoříme o tom množství nainstalovaných vodoměrů, předpokládáte, že si lidé vodoměry dovybaví, nebo přejdou na vodoměry s dálkovým odečtem?

Karel Vlach: Dnes se cca 30 % prodává s možností dálkového odečtu a naprostá většina těch, které se prodávají umožňuje dovybavit. Ty budou do 2027 normálně fungovat, pak se musí doplnit. Na dovybavení jsme připraveni.

TZB-info: Je podobná situace i u měření tepla? Máte představu kolika procent bytových domů má již dálkově odečitatelná měřidla či přístroje registrující dodávku tepla? Bude nutné stávající měřiče a indikátory demontovat a nahradit novými?

Karel Vlach: Ano, situace je podobná. Zde předpokládáme, že cca 50 % měřidel umožňuje dálkový odečet. Nicméně v současné době se řeší pochůzkovým systémem. V souvislosti s měsíčními daty se i zde bude muset řešení doplnit, to již nelze řešit pochůzkou s touchpadem.

TZB-info: Myslíte si, že dálkově odečitatelné technologie nějak ovlivní chování spotřebitelů? Vzrostly ceny energií i tepla, samozřejmě, že se projeví i v ceně vody. Jste zastáncem udržitelnosti, fandíte i tomuto trendu, věříte v budoucí úspory vody a tepla?

Karel Vlach: Ano, věřím, i s tím, že mám na paměti starou manažerskou poučku „řídím je to, co měřím“. Roční vyúčtování vede jen k naštvání nebo radosti s trváním cca týden. Věřím, že možnost pravidelného srovnání spotřeby povede k zamyšlení, kde je možnost ušetřit a další vyúčtování v relativně krátkém horizontu ověří, zda se podařilo nebo ne. Jakkoliv mám třeba k načasování trochu výhrady, jako celek, jako trend je to dobrá věc, které povede k úsporám.

Poslechněte si celý rozhovor

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.