logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Proběhlo největší evropské setkání peletářů – trhy s peletami dosáhly nových rekordů

Závěry z Evropské peletové konference 2019

V únoru 2019 proběhly v rakouském Welsu tradiční odborné veletrhy a konference pod společným názvem World Sustainable Energy Days 2019.

Reklama

Jedná se o jednu z největších evropských konferencí v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a udržitelnosti. Několik souběžných akcích se věnuje tématům politickým, inovačním a tržním. Návštěvnost konference přesáhla 660 účastníků ze 60 zemí.

Jednou ze součástí WSED je tradičně Evropské peletová konference, která umožní v Rakousku setkání globální peletové komunity a významných světových hráčů. S více než 400 účastníky je Evropská peletová konference ve Welsu největší každoroční akcí na světě. V rakousku se sešli představitelé peletového a biomasového byznysu z řad výrobců kotlů, kamen, paliv i obchodníků. Nechyběli zástupci skoro všech národních peletových asociací, Českou republiku nevyjímaje.

Ve většině zemí je peletový byznys na vzestupu, poslední relativně chladné (z dlouhodobého pohledu spíše standardní) zimy přispěly k ustálení výrob, skladových zásob i poptávky. Z hlediska prodejů spalovacích zdrojů zažívají trhy renesanci, v některých zemích jsou prodeje silně ovlivněny legislativními nebo dotačními zásahy.

Německo

Německo je stabilním lídrem v produkci i spotřebě pelet především pro vytápění. Produkce pelet v roce 2018 dosáhla 2.415.000 tun, z toho 98,2 % bylo vyrobeno v nejvyšší kvalitě ENplus A1 určené pro vytápění domů, pouze 1,8 % tvořily certifikované průmyslové pelety využitelné pro KVET.

Zajímavá je i forma dodávek ke koncovým zákazníkům. Prodej volně ložených pelet činil v Německu 77,6 %, vedle toho sáčkované pelety dosáhly 22,4 %. Z pohledu původu suroviny je 94,2 % pelet vyrobeno z dřevních zbytků a pilin, pouze 5,8 % z kulatiny. Naprosto převládá původ suroviny z měkkého dřeva (96,6 %).

Německo je z pohledu peletové infrastruktury a zásob vysoce rozvinutý trh, v podstatě evropský leader. Největší problém spatřují v nedostatku kvalifikovaných topenářů, kteří by přesvědčovali majitele k výměně starých neefektivních kotelen. V Německu bylo v roce 2018 nainstalováno okolo 16.000 peletových kotlů do výkonu 50 kW a cca 900 kotlů s výkony nad 50 kW. K tomu přibylo asi 17.000 instalací peletových kamen.


Velká Británie

Reprezentant peletářského průmyslu ve Velké Británii prezentoval především výsledky dlouhodobého dotačního programu Renewable Heat Incentive (RHI), který aktuálně dobíhá a bude v roce 2020 končit. Diskutovaný RHI 2.0 od roku 2021 nebude pokračovat. Dosud bylo v programu nainstalováno 12.645 kotlů na biomasu a 36.000 tepelných čerpadel.

Produkce pelet ve Velké Británii roce 2018 činila okolo 300.000 tun.

Španělsko

Výroba pelet ve Španělsku je relativně nízká oproti instalované kapacitě tamních peletáren. Produkce byla v roce 2018 jen 684.000 tun v 83 peletárnách, přitom instalovaná kapacita peletáren je na 1,8 mil. tun. Ročně se zde prodává cca 2.200 peletových kotlů do výkonu 50 kW a cca 1.200 s výkony nad 50 kW. Prodeje peletových kamen jsou mezi 40 a 50 tisíci ročně.

Trh je významně ovlivňován importy z Portugalska a exporty do Francie, Anglie a Itálie.

V roce 2019 se ve Španělsku otevřou 4 nové peletárny (kapacity okolo 80 tis. tun ročně), v 2020 se plánují 4 další.

Na tamním trhu panuje velmi silná konkurence o suroviny, padlo razantní prohlášení, že peletárny s výrobou pod 15.000 tun ročně mají z dlouhodobého hlediska na tamním trhu šanci buď výrobu navýšit, nebo výrobu zavřít jako nekonkurenceschopné.


Rakousko

Produkce pelet činila 1,345 mil. tun v roce 2018, což je nárůst o 10 % oproti roku 2017. Z těchto pelet bylo 1,170 mil. tun vyrobeno pod certifikací ENplus, zde byl nárůst o 11 % oproti předchozímu roku. Spotřeba pelet je stabilně 960.000 tun a tato spotřeba je orientačně podobná pro rok 2018 i 2017.

V roce 2018 bylo v Rakousku prodáno 5.200 peletových kotlů. Rekord z roku 2012, kdy se zde prodalo 12.000 kotlů, asi již překonán nebude.

Pro stabilizaci skladových zásob pelet během topné sezóny byly představeny návrhy, které mají držet jisté minimum skladových vnitrostátních zásob u obchodníků. V návrhu je kalkulováno, že během prosince musí obchodník držet min. 10 % svých ročních dodávek na skladě a během ledna by to mělo být 5 %. Pak teprve mohou obchodníci vyvážet pelety na export.


Itálie

V Itálii se prodeje začaly zvýšeně řídit dle kvalitativních parametrů zdrojů, resp. stupněm znečistění ovzduší. Byla zde zavedena bodovací kritéria pro různé spalovací zdroje, která především hlídají 5 hlavních parametrů (prach, OGC, NOx, CO, účinnost). Pro snadnější orientaci byla zavedena bodovací stupnice od 1 do 5 hvězd. V harmonogramu se mj. počítá s tím, že veškeré povolené instalace od roku 2020 budou moci být pouze se zdroji min. se 4 hvězdami. Další kritérium je, že v malých zdrojích do 35 kW je možno použit pouze certifikovanou peletu (typicky ENplus A1).

Aktuální stav v Itálii je takový, že fakticky skončila topná sezóna (o měsíc dříve než se předpokládalo), tedy se čeká tlak na snižování ceny paliv.


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.