logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Změny podmínek pro 2. kolo kotlíkových dotací a termíny výzev v krajích

Příjem žádostí do 2. kola kotlíkových dotací startuje na podzim 2017 a přináší řadu změn oproti výzvě první. Na TZB-info jsme nachystali podrobná pravidla pro 2. kolo ve speciální rubrice Kotlíkové dotace.

Reklama

Co je v 2. kole kotlíkových dotací nového?

V nových podmínkách pro 2. kolo kotlíkových dotací se zúžila možnost příspěvku o nejméně ekologické zdroje vytápění. Z podpory vypadly automatické kotle spalující výhradně uhlí a také kotle s ruční dodávkou paliva, z nichž jedním palivem je uhlí.

Došlo i ke zjednodušení dotačních podmínek. Nově se již po žadatelích nevyžaduje prokazování energetické třídy domu. Odpadá tím i povinnost provádět tzv. mikro-energetická opatření.

Změny ve výši dotace

Výše dotace je odstupňována podle typu kotle (na kombinovaný kotel uhlí-pelety je dotace nejnižší, na nový čistě uhelný zdroj se dotace nevztahuje, na automatický kotel na pelety a na tepelné čerpadlo je dotace nejvyšší) a podle umístění v rámci znečištěných oblastí (oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají nárok na bonus ve výši 7500 Kč ke stávající dotaci). Veškeré kotle musí splňovat podmínky Směrnice o Ekodesignu.

Maximální dotace pro jednotlivé typy podporovaných zdrojů:

Typ nového zdroje max. % podpory Podpora (max. limit dotace v Kč)
Ostatní oblasti Prioritní oblasti
Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (peletové kotle) 80 % 120 000 127 500
Tepelná čerpadla (všechny typy) 80 % 120 000 127 500
Kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva 80 % 100 000 107 500
Plynové kondenzační kotle 75 % 95 000 102 500
Kombinované kotle na uhlí a biomasu se samočinnou dodávkou paliva 75 % 75 000 82 500

Podrobně jsou výše dotací a uznatelné náklady popsány ve speciální rubrice Kotlíkové dotace.

Kombinace Kotlíkové dotace s Novou zelenou úsporám

Když se žadatel rozhodne pro rozsáhlejší zateplení, může kotlíkovou dotaci využít v kombinaci s programem Nová zelená úsporám. Z něj získá prostředky na zateplení a kotlíková dotace mu pak pomůže s modernizací vytápění. Kombinace obou dotačních titulů (kotlíkové dotace a NZÚ) je navíc podpořena dotačním bonusem 20 až 40 tis. Kč.

Termíny zahájení příjmu žádostí v krajích

Do 2. kola kotlíkových dotací se opět zapojily všechny kraje. Jednotlivé krajské výzvy (zahájení příjmu žádost od občanů) pak kraje spouští podle vlastních harmonogramů. Níže jsou uvedeny dostupné informace o zahájení příjmu žádostí. Informace postupně doplňujeme.

KrajTermín
Královehradecký podzim 2017
Pardubický 27.9. 2017
Moravskoslezský 5.9. 2017
Vysočina podzim 2017
Ústecký koncem října 2017
Jihočeský 30.10. 2017
Karlovarský 30.8. 2017
Plzeňský podzim 2017
Liberecký konec října 2017
Olomoucký 24.10.2017
Středočeský 4.10.2017
Zlínský 21.9.2017
Jihomoravský 16.10.2017

Uznatelné náklady mohou být realizovány již od 15. 7. 2015. Podrobnosti o kotlíkových dotacích jsou popsány ve speciální rubrice Kotlíkové dotace.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.