logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Objem certifikovaných pelet přesáhl 8 milionů tun

Reklama


Při celosvětově certifikovaném množstvím více než 8,1 milionů tun v roce 2016 a očekávaných 9,2 milionů tun do konce roku 2017 zaujímá ENplus vedoucí úlohu při globální harmonizaci vysoce kvalitních dřevních pelet pro použití v tepelných zdrojích pro vytápění domů a bytů.

"Zájem účastníků trhu s vytápěním o certifikaci ENplus nám umožňuje pokračovat v posilování systému a jeho implementace a koordinace s našimi partnery, kterými jsou národní peletářské organizace. Udržování přísných a harmonizovaných norem je klíčové pro dlouhodobou správu a rozvoj odvětví pelet," uvedl Gilles Gauthier, generální ředitel EPC.

Certifikační systém ENplus vyvinutý v Německu k zajištění kvality dřevních pelet v celém výrobním i dodavatelském řetězci zaznamenal od svého založení v roce 2010 trvalý růst a v průběhu let se rozšířil za hranice Evropy do celého světa.

V roce 2016 bylo do systému zapojeno 364 výrobců a 324 prodejců pelet ve více než 41 zemích. V roce 2017 tyto počty narostly na 411 certifikovaných výrobců (+ 12 %) a 359 obchodníků (+ 11 %). Poprvé se k systému přihlásili také výrobci z Austrálie a Nového Zélandu.

Německo si dále drží své vedoucí postavení s 1,7 miliony tun pelet vyrobených s certifikací ENplus, za ním je Rakousko, Francie a Rumunsko. Zřetelný je také nárůst výroby certifikovaných pelet u ruských výrobců.

V roce 2016 byla Ruská federace první zemí mimo EU, která se ve výrobě pelet zařadila mezi pět největších světových producentů. Tento trend byl potvrzen i v roce 2017 s jedním z nejvýznamnějších zvýšení certifikovaného objemu.


90 % pelet v nejvyšší kvalitě A1

Pokud jde o jakostní třídy, přes 90 % veškeré certifikované výroby je v kategorii A1 (ENplus A1), což je nejvyšší stupeň. ENplus A2 představuje zhruba 9 %, zatímco produkce pelet ENplus B zatím zůstává silně omezena a představuje méně než 1 % z celkového certifikovaného objemu pelet.

Podle Gauthiera toto rozdělení jasně ukazuje, že evropský sektor vytápění zůstává trhem řízeným kvalitními peletami.

Rychlý nárůst používání certifikace také znamená zvláštní pozornost pro kontrolu jakosti a ochranu značky ENplus. Vedle každoročních inspekcí je jakákoli stížnost na kvalitu důsledně sledována manažerským týmem pro certifikaci, což může vést k mimořádným kontrolám.

Systém umožňuje konstantní kontrolu a dohled nad kvalitou během celého roku. Podvody s ochrannými známkami jsou také pečlivě sledovány a řešeny, o čemž v posledních dvou letech svědčí 478 zjištěných porušení pravidel a předpisů, které byly úspěšně vyřešeny.


Pelety v České republice

V České republice je situace podobná jako ve světě a trendy jsou se zpožděním shodné se západní Evropou. První výrobci pelet na českém území začali získávat certifikaci ENplus mezi lety 2010 a 2011. Už v roce 2012 převážil poměr ENplus certifikovaných pelet nad peletami bez standardizované kontroly jakosti. Na konci roku 2016 již Česká republika vyráběla především pelety v systému ENplus, a to celých 90 % ze všech u nás vyrobených pelet.

O certifikaci pelet ENplus

ENplus je certifikační systém jakosti pro dřevní pelety založený na normě ISO 17225-2, který však přesahuje rámec základní normy v přísnějších a dodatečných požadavcích. ENplus je rovněž registrovanou ochrannou známkou. Certifikace poskytuje důvěru spotřebitelům, obchodníkům, průmyslu a dalším zúčastněným stranám, že označené dřevění pelety odpovídají specifikovaným požadavkům. To výrobcům usnadňuje obchod, přístup na mezinárodní trhy, spravedlivou hospodářskou soutěž a lepší přijetí u spotřebitelů.

Certifikace ENplus je řízena buď národním poskytovatelem licence nebo EPC, zatímco certifikační proces vždy provádí nezávislý akreditovaný inspekční a certifikační orgán.

Zdroje literatury:

  • ENplus passes 8 million tonnes certified pellets in 2016, Bioenergy International, web
  • Certifikace ENplus, Klastr Česká peleta, web
  • Peletová statistika 2016 a 2017 - kompletní přehled, Klastr Česká peleta
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.