logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

V ČR přicházejí změny v hospodaření s vodou

Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – to jsou nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Vodu nechceme zdražit. Chceme ale snížit sazbu DPH a do novely vodního zákona zapracovat sucho, říká ministr Brabec.

Reklama


„Dlouhodobě má problém jižní Morava, která má v podstatě už dneska v některých oblastech charakter polopouště. Když se ale podíváte na mapu půdní vlhkosti, tak ta situace je podobně špatná třeba i v některých oblastech východních Čech, ve středních Čechách a v severozápadních Čechách, respektive v Ústeckém kraji a ve střední a na severní Moravě. V tuto chvíli je až 70 % území ČR ve stadiu silného nebo mimořádného sucha, což je obrovské číslo a mělké vrty do třiceti metrů k vodě nedosáhnou. A to je teprve konec července,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec v rozhovoru pro MF DNES. 1)

Pokud bude pokračovat sucho i v srpnu, čeká nás ekvivalent roku 1993, kdy byly stovky obcí zásobovány cisternami, ale do řady obecních vodojemů se voda vozí cisternami již nyní. V některých obcích se už dokonce pouští voda jen několik hodin denně. Od roku 2014 prakticky zažíváme pátý suchý rok v řadě a ten srážkový deficit je v řadě míst republiky až roční.

Pomoc státu

Nové vrty a prohloubení stávajících

Téměř 300 obcí, stát podpořil nové vrty nebo posílení současných. V nové výzvě je dvakrát více peněz (z původních 300 milionů se podpora navýšila na 600 milionů korun), tj, finance až pro 500 především menších obcí, kterým právě ty mělčí vrty vysychají.

  • MZe řeší první desítky miliard na převod vody mezi regiony.
  • MŽP už na boj se suchem vydalo jedenáct miliard korun.

"V budoucnosti to určitě naroste na stovku miliard korun. Do budoucna se obce budou rozvíjet podle toho, jestli budou mít dostatek vody," varuje ministr Brabec. 1)

Nové vrty a prohloubení starých: MŽP a SFŽP ČR nabízejí dotaci pro obce až 3 miliony Kč na průzkum, posílení a vybudování nových zdrojů pitné vody. Podpora se vztahuje nejen na podzemní, ale i povrchové zdroje.
„Výše dotace se odvíjí od typu projektu a závisí také na tom, zda se jedná o akutní či „jen“ rizikový případ. Až 80% dotaci získají žadatelé, na jejichž území neexistuje veřejný zdroj pitné vody anebo je kapacita jejich stávajícího zdroje či zdrojů pitné vody prokazatelně nedostatečná, případně voda z nich i přes svou technologickou úpravu nesplňuje vyhláškou stanovené požadavky,“ vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Dotace na sanaci starých vrtů: Na sanaci nevyužívaných hydrogeologických vrtů poskytne MŽP prostřednictvím dotací z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Vyhradilo na ně celkově 20 milionů korun. Máme stovky nevyužívaných vrtů, nejčastěji ze 70. a 80. let minulého století, které mohou být z hlediska ohrožení zdrojů podzemních vod časovanou bombou. Nejenže nejsou dobře zmapované, ale existuje u nich reálné riziko, že kontaminují cenná ložiska podzemní vody. Obce, v jejichž katastrech se takové vrty nacházejí, často nemají v rozpočtech prostředky na jejich likvidaci.

Změny

Změny v krajině

Důležitý je návrat k původnímu rázu krajiny, náprava historických chyb, kdy 100 let jsme z krajiny kvůli strachu z povodní a kvůli zemědělství odváděli vodu, narovnávali řeky a nechávali vysychat mokřady.

Změny v zemědělství

Největší změnou ale musí projít zemědělství. Místo plošného zalévání z obrovských trubek. bude řešením kapková závlaha, stejně jako třeba v Izraeli, který je pro nás obrovským vzorem v tom, jak nakládat s vodou. Také do budoucna bude třeba vyvíjet odrůdy rostlin, které budou schopny přežít v sušším počasí.

Novela vodního zákona s úpravou pro sucho

Dnes máme ve vodním zákoně velmi dobře zpracováno, jak reagují jednotlivé složky v případě povodní, ale v případě sucha nic. MŽP s MZe připravuje zásadní velkou novelu vodního zákona, která bude obsahovat nové paragrafy týkající se sucha. Přesně určí, co dělat na obecní, krajské i národní úrovni. Cílem vždycky bude zajistit pitnou vodu pro domácnosti. V případě varování meteorologů, že hrozí nedostatek vody, krajské komise budou vyhodnocovat stav a navrhovat omezení odběrů vody. Nejdříve se omezí zalévání nebo napouštění bazénů, to znamená užívání pitné vody jako vody užitkové. Pak budou stanoveny další přísnější omezení až k nejhorší situaci, omezení vody i na pití. To je katastrofická situace, ale musíme být na ni připraveni i legislativně, i když voda na příděl zní hrozivě.
V roce 2019 očekává ministr Brabec debatu v parlamentu a nová opatření od r. 2020.

Cena vody, obnova infrastruktury, propojování vodárenských soustav, spolupráce MŽP a MZe a kde jsou peníze zaplacené občany ve vodném?

Rozhovor s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem pro TZB-info.

Snaha o nižší sazbu DPH na vodu a navýšení investic do opravy sítí

Vodu nechceme zdražit. Snažíme se ale snížit sazbu DPH. Tím se voda někde zlevní, někde vzniknou nově prostředky na obnovu vodohospodářské infrastruktury, která je zanedbaná. 1)

V Česku se pořád ztrácí v trubkách až 20 % vody. „Problém vznikl v 90. letech, kdy se obce zbavily provozování infrastruktury. Uzavřely nevýhodné smlouvy na mnoho let dopředu. Výnosy z ceny vody šly do mateřských společností provozovatelů většinou v zahraničí a doma nebylo z čeho investovat do obnovy trubek,“ řekl ministr Brabec. 1)

Zdroj: 1) Brabec zahájil boj se suchem, iDnes
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.