logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Ponorná čerpadla SQ a SQE – spolehlivé řešení pro dodávku podzemní vody z úzkých vrtů

SQ a SQE jsou ponorná čerpadla o průměru 3“ určená pro čerpání vody v domácnostech a zavlažování. Jsou ideální pro čerpání vody z úzkých vrtů a studní o hloubce větší než 8m. Čerpadla jsou vyrobena z korozivzdorné oceli a mají atest pro styk s pitnou vodou. SQ/SQE jsou vhodná pro čerpání čisté, řídké, neagresivní kapaliny bez obsahu pevných částí nebo vláknitých příměsí s max. obsahem písku do 50g/m3.

Čerpadla SQ a SQE jsou vhodná pro nepřetržitý i přerušovaný provozní režim a hodí se pro celou řadu provozních aplikací:

  • zásobování domácností vodou
  • použití v rámci malých vodáren
  • zavlažování
  • plnění a vyčerpávání nádrží
  • zvyšování tlaku.

Motor čerpadla je jednofázový motor s rotorem z permanentního magnetu zajišťující optimální účinnost v širokém provozním rozsahu. Motor je opatřen vyměnitelnou kabelovou vidlicí.

Čerpadlo SQE je jediné 3“ ponorné čerpadlo s integrovaným frekvenčním měničem pro udržování konstantního tlaku viz. dále. Motor s proměnnými otáčkami a nabízí elektronické řízení a komunikaci. Pro uživatele to znamená i nižší poplatky za energie.

Snadná instalace a manipulace

Čerpadla SQ/SQE jsou kompaktní a lehká. K instalaci není potřeba žádné zdvižné zařízení. Kabelová spojka s vodotěsným konektorem umožňuje připojení bez nutnosti použití speciálních nástrojů.

Jednoduchá instalace čerpadel je umožněna díky těmto prvkům:

  • vestavěná zpětná klapka s pružinou
  • nízká hmotnost umožňující snadnou manipulaci
  • možnost instalace ve vrtech 3" a větších
  • je nutný pouze vypínač on/off (zap/vyp)
  • SQE je k dispozici s kabelem motoru se zástrčkou (až 100 m)

Čerpadla SQ/SQE lze instalovat ve svislé i vodorovné poloze. U vodorovné instalace se doporučuje dovybavit čerpadlo chladicím pláštěm. Cílem je zajistit dostatečnou rychlost proudění kapaliny kolem motoru nutnou k jeho chlazení a zamezit zaboření čerpadla a elektronické řídící jednotky do písku nebo bahna.

Integrovaná ochrana motoru pro spolehlivý a dlouhodobý provoz

Ponorná čerpadla SQ/SQE mají řadu ochranných prvků zabudovaných přímo do čerpadla. Uživatel je nemusí nakupovat jako dodatečné příslušenství. Čerpadla jsou velmi spolehlivá a odolná.

Ochrana proti provozu nasucho

V případě nedostatečného množství vody ve vrtu čerpadlo SQ/SQE dokáže zabránit svému poškození. Integrovaná ochrana čerpadlo SQ/ SQE zastaví. Po 5 minutách se automaticky restartuje, a buď bude obvyklým způsobem pokračovat v provozu, nebo se opět zastaví –závisí na tom, jak se za danou dobu změnila hladina vody. Pokud je množství vody dostatečné, čerpadlo se opět spustí.

Hodnota Pvyp zajišťuje vypnutí čerpadla v případě nedostatečného množství vody ve vrtu, čímž se zabrání přehřátí a poškození vinutí motoru. Hodnota Pvyp je nastavena již ve výrobním závodě pro čerpadlo SQ i SQE.


Ochrana proti vztlaku

Spouštění čerpadla proti velmi malému protitlaku s sebou nese riziko vynesení celé soustavy oběžného kola v čerpadle směrem vzhůru v důsledku vzestupného axiálního tahu. Tento jev se nazývá vztlak. Tento vzestupný axiální tah může způsobit havárii čerpadla i motoru. Motory čerpadel SQ a SQE jsou vybaveny horním ložiskem chránícím čerpadlo i motor proti vzestupnému axiálnímu tahu a zamezují tak případné havárii v kritické fázi náběhu čerpadla do provozu.

Vynikající vlastnosti při rozběhu čerpadla

Elektronická jednotka vestavěná do všech motorů čerpadel SQ a SQE zajišťuje měkký rozběh motoru. Měkký rozběh redukuje záběrný proud a tak dává čerpadlu možnost plynulého přechodu na provozní otáčky. Měkký rozběh minimalizuje riziko předčasného opotřebení čerpadla a současně zamezuje přetížení rozvodné sítě při jeho zapínání. Zmíněné vynikající vlastnosti čerpadla při jeho rozběhu jsou výsledkem vysokého krouticího momentu při zabrzděném rotoru u motoru s permanentními magnety a konstrukce čerpadla obsahující jen několik článků. Tato vysoká spolehlivost při rozběhu se uplatňuje také v případě nízkého napětí.

Běžná 4" čerpadla se "spouští přímo“ (DOL), což může narušit přívod elektřiny do systému a zvýšit opotřebení součástek v systému.


Ochrana proti přepětí a podpětí

Přepětí a podpětí se může vyskytnout v případě kolísání napájecího napětí. Integrovaná ochrana motoru SQ a SQE chrání motor v případě, že napájecí napětí je mimo přípustný rozsah. V případě poklesu napětí pod hodnotu 150V nebo jestliže napětí přesáhne hodnotu 315 V, dojde k vypnutí čerpadla. Motor čerpadla se uvede znovu automaticky do provozu, jakmile je napětí opět v dovoleném rozmezí. Proto není zapotřebí žádná externí motorová ochrana.

Ochrana proti přetížení

Pokud je čerpadlo vystaveno silnému zatížení, spotřeba proudu roste. Motor tuto skutečnost automaticky kompenzuje redukcí svých otáček. Pokud otáčky klesnou pod 3000 min-1, motor se vypne. Jestliže se rotor nemůže otáčet, je tento stav automaticky vyhodnocen a následně dojde k přerušení přívodu napájecího napětí. Motor tedy nevyžaduje žádnou zvláštní ochranu.

Ochrana proti přehřátí

Motor s permanentními magnety vyzařuje do svého okolí jen velmi málo tepla. To spolu s účinným systémem vnitřní cirkulace umožňujícím efektivní odvádění tepla z rotoru, statoru a ložisek zajišťuje optimální provozní podmínky motoru. Jako zvláštní ochranu má elektronická řídící jednotka zabudovaný teplotní snímač. Když teplota překročí kritickou mez, motor se vypne. Při poklesu teploty se motor automaticky opět zapne.

Sada pro udržování konstantního tlaku s čerpadlem SQE a CU 301

Čerpadla SQE lze dodat v setu s řídící jednotkou CU301, tlakovým spínačem, membránovou tlakovou nádobou a uzavírací armaturou a manometrem. Získáte tak možnost udržování konstantního tlaku vody bez ohledu na počet odběrných míst. Čerpadlo SQE s elektronickou regulací otáček ve spojení s řídící jednotkou CU301 a příslušnými snímači nabízí přizpůsobit množství čerpané vody konkrétní potřebě.

Jednotka CU 301 byla vyvinuta speciálně pro aplikace, kdy je požadován konstantní tlak. Čerpadlo SQE může pracovat také bez jednotky CU 301. V tomto případě nebude mít ale všechny vlastnosti, jaké má v případě jeho připojení na tuto jednotku. CU 301 zajišťuje plné ovládání a řízení čerpadel SQE. V případě poruchy čerpadla je tato porucha indikována na čelním panelu jednotky CU 301.

Čerpadla SQ, SQE a sady pro udržování konstantního tlaku nabízíme za zvýhodněné ceny v Grundfos Akci 2018

Výběr čerpadla SQ/SQE dle odběrových míst
Výběr čerpadla SQ/SQE dle odběrových míst
Výběr čerpadla SQ/SQE dle dopravní výšky
Výběr čerpadla SQ/SQE dle dopravní výšky
Výkonový rozsah SQ/SQE
Výkonový rozsah SQ/SQE
více technických informací o SQ/SQE nebo kontaktujte Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.


Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
logo Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.

Roční produkce více než 16 milionů kusů čerpadel činí ze společnosti Grundfos jednoho z předních výrobců čerpací techniky. Grundfos se dlouhodobě zaměřuje na vývoj energeticky úsporných a účinných čerpadel. Součástí výrobního sortimentu jsou čerpadla ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.