logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Efektivita odpadních vod

Grundfos vám pomůže lépe porozumět účinnosti čerpadel odpadních vod

Rostoucí obavy z množství emisí CO2 a z narůstajících energetických nákladů vedly k většímu zaměření na efektivní a účinné využívání energie po celém světě. Společnost Grundfos má jedinečnou pozici pro podpoření správného pochopení principů zvýšení energetické účinnosti a toho, jak těchto principů využít při práci s hydraulickými trubicemi a konstrukční robustností ve světě moderních čerpadel odpadních vod.

Otázky životního prostředí vedly ke změnám v legislativě, kladoucím nové požadavky na zacházení s odpadními vodami. Poplatky za čerpání odpadních vod prostřednictvím sběrné sítě nebo v okolí vodních čistíren již dnes tvoří podstatnou část účtů za energie, kterým obce, samosprávné celky a vodohospodáři, čelí.

Pokud zvolíte špičkové čerpadlo odpadních vod s nejvyšší celkovou účinností, bez kompromisů pokud jde o šířku hydraulické trubice a konstrukční robustnost, jste na dobré cestě ke snížení emisí CO2 i snížení provozních nákladů na systémy čerpání odpadních vod.

V následujícím textu najdete, co říká společnost Grundfos o účinnosti odpadních čerpadel. Bohužel zatím neexistuje standard minimální účinnosti pro čerpadla odpadních vod, s výjimkou těch, která jsou poháněna elektrickými, ventilátory chlazenými normovanými motory. Ve společnosti Grundfos máme se standardy účinnosti bohaté zkušenosti, dokonce zavádíme své vlastní, dodatečné standardy, abychom zajistili optimální účinnost motorů pro naše zákazníky. Připravili jsme následující příručku o účinnosti čerpadel odpadních vod, která vám pomůže zvolit správný typ čerpadla a vyhnout se nejčastějším úskalím.

Celková účinnost


Rozhodující pro náklady na energii je celková účinnost – tedy celková takzvaná wire-water účinnost, definovaná v normě ISO 9906:2012 – a standardech ANSI/HI 11.6, na které jsou veškerá čerpadla odpadních vod testována. U klasického čerpadla odpadních vod hrozí riziko elektrických, mechanických a hydraulických energetických ztrát. Výrobce čerpadla musí tato rizika ošetřit, aniž by byla ohrožena vlastní spolehlivost. Společnost Grundfos přesně tohle dělá a právě proto může dodávat na trh produkty s vysokou účinností.

Elektrická účinnost

Standard IEC 60034-30 – část 30 (vydání 1.0) definuje minimální třídy účinnosti (IE kódy) pro elektrické, jednorychlostní, třífázové, klecové indukční ventilátory chlazené motory. Když společnost Grundfos uvádí, že je čerpadlo odpadních vod vyrobeno z motorových komponent IE3, znamená to, že součástky motoru (jako stator a rotor), vestavěné do ventilátorem chlazeného elektrického normovaného motoru, jsou schopné dosáhnout a překonat třídu účinnosti IE3, popsanou ve standardu IEC 60034-30.

Proč není takové čerpadlo odpadních vod rovnou označeno etiketou IE3? To není možné ze dvou důvodů: Za prvé, standard IEC 60034-30 se nevztahuje na jiné motory než na jednorychlostní, třífázové klecové indukční motory, tedy nikoli na motory integrované do čerpadel odpadních vod. Za druhé, konstrukční rozdíly mezi normovaným motorem a čerpadlem odpadních vod s integrovaným motorem (např. šikmá kontaktní ložiska, těsnění hřídele, atd.) způsobují další mechanické ztráty účinnosti právě u motoru čerpadel odpadních vod.

Mechanická účinnost

Účinnost čerpadla má primární důležitost jen tehdy, není-li ohrožena jeho spolehlivost. Údržba čerpadla, ať už plánovaná či neplánovaná, je obvykle nákladná a společnost Grundfos nedělá, jde-li o spolehlivost, žádné kompromisy. Pro zajištění dostatečné konstrukční robustnosti klíčových komponent společnost Grundfos používá například:

Šikmá kontaktní ložiska: I když šikmá kontaktní ložiska způsobují, ve srovnání s běžnými ložisky, vyšší energetické ztráty třením, rozhodli jsme se zůstat u tohoto typu ložisek a dosáhnout tak delší životnosti i v provozu s plnou zátěží.

Těsnění hřídele: Čerpadla Grundfos jsou opatřena dvojitým mechanickým těsněním hřídele. Takováto robustní konstrukce sice spotřebovává další energii ale především zaručuje delší provozní dobu a také méně prostojů. Eventuální výměna je pak snadno proveditelná a to bez použití speciálního nářadí.

Hydraulická účinnost

Zde musel tradičně proběhnout takříkajíc výměnný obchod mezi volbou vhodné šířky trubice (čím širší, tím je nižší riziko ucpání) a snahou o co nejvyšší účinnost. Společnost Grundfos si s tímto tradičním kompromisem poradila a je schopna dodávat čerpadlové systémy odpadních vod nabízející vysokou hydraulickou účinnost s širokým provozním využitím, aniž by bylo třeba omezovat šířku hydraulické trubice.

Jak číst křivkové grafy a související technické informacePři posuzování statistik výkonu a související technické dokumentace je třeba dodržovat následující. Za prvé, je třeba se ujistit, že uvedené informace jsou v souladu s mezinárodními standardy výkonových testů ISO 9906:2012 nebo ANSI/HI 11.6. V opačném případě není možné navzájem porovnávat produkty od různých výrobců čerpadel.

Za druhé, vždy je třeba zkontrolovat, že je pro srovnání využita Celková účinnost. Pouze identifikací celkové účinnosti si můžeme být jisti, že jsou zohledněny veškeré ztráty způsobené třením. Příklad – viz níže. Na výkonovém grafu čerpadla jsou znázorněny křivky účinnosti. Horní křivka účinnosti (Eta2) je křivkou účinnost čerpadla (eta čerpadlo). Spodní křivka účinnosti (Eta1) zobrazuje Celkovou účinnost (eta čerpadla + motor), zohledňující veškeré elektrické, mechanické i hydraulické ztráty.

Rozdíl mezi těmito dvěma křivkami účinnosti je součtem všech energetických ztrát (elektrických i mechanických) a zohledňuje také ztráty způsobené třením (např. díky využití šikmých kontaktních ložisek a těsnění hřídele u kvalitního robustního čerpadla). Mnoho společností také zveřejňuje „účinnost svých motorů“, často jako jeden graf, zobrazující nejvyšší možný bod účinnosti (takzvaný BEP). Při zkoumání účinnosti motoru, vždy věnujte pozornost tomu, co všechno je ve statistikách zohledněno, protože někdy jsou publikovány pouze elektrické ztráty a mechanické ztráty jsou opomenuty. Sečteno a podtrženo – při výběru čerpadla vždy porovnávejte celkovou účinnost. Je to jediná hodnota porovnatelná podle mezinárodních standardů a tedy to, na čem ve výsledku záleží při kalkulaci Vašich účtů za energii.

Společnost Grundfos stanovuje standardy účinnosti

Ve společnosti Grundfos máme bohaté zkušenosti se standardy účinnosti. Společnost Grundfos byla nápomocna při vypracování a publikování tzv. Směrnice o ekodesignu energetických spotřebičů (EuP), která stanovuje požadavky na ekologicky koncipovaný návrh elektromotorů energetických spotřebičů (EuPs) v Evropské unii. Jako technologický lídr výrobců motorů s vysokou účinností byla společnost Grundfos požádána o pomoc s návrhem technických aspektů směrnice.

Dokonce zavádíme své vlastní, dodatečné standardy, abychom zajistili optimální účinnost motorů pro naše zákazníky. Zajišťujeme, aby naše motorová technologie zohledňovala skutečné potřeby konkrétního řešení nebo konkrétního čerpacího systému – s důrazem na spolehlivost a účinnost. Tyto principy označujeme jako Grundfos Blueflux®, což je znakem nejvyšší kvality a motorové účinnosti od společnosti Grundfos. Konkrétní řešení nebo čerpací systém se značkou Grundfos Blueflux® má podstatně vyšší celkovou účinnost než srovnatelná konkurenční řešení a také podstatně snižuje náklady životního cyklu celého systému.

V polovině roku 2014 uvedla společnost Grundfos na trh nový rozšířený výběr produktů na čerpání odpadních vod, které Vám pomohou zvýšit vaši celkovou energetickou efektivitu, což je zásadní pro snížení hladiny Vašich emisí CO2 i snížení Vašich nákladů. Nechte společnost Grundfos pomoci Vám při výběru toho správného čerpadla pro Vaši individuální potřebu a optimalizujte tak Vaše podnikání.


Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
logo Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.

Roční produkce více než 16 milionů kusů čerpadel činí ze společnosti Grundfos jednoho z předních výrobců čerpací techniky. Grundfos se dlouhodobě zaměřuje na vývoj energeticky úsporných a účinných čerpadel. Součástí výrobního sortimentu jsou čerpadla ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.