logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Úspory v bytových domech

Úspory v bytových domech, seminář Brno 2022, foto redakce

Výběr z opatření pro úspory v bytových domech ze semináře, který pořádalo OSMD Brno ve spolupráci s redakcí TZB-info 22. 11. 2022 v prostorách VUT Brno.

Reklama

Seminář, který pořádalo OSMD Brno ve spolupráci s redakcí TZB-info volně navazoval na 6. ročník konference Rekonstrukce a provoz bytových domů.

Úsporná opatření ve vytápění

Jedním ze základních opatření jsou termostatické hlavice na radiátory. Díky nim můžeme spotřebovávat takové množství energie, jaké skutečně potřebujeme. Instalace termostatických hlavic je jednoduché a může pomoci ušetřit až 36 % energie, což je mnohem více než predikované zvýšení cen tepla. Životnost hlavice s plnou funkčností je cca 10 let.

Radiátorová termostatická hlavice je osazená na ventilu a reaguje na změnu teploty v místnosti. Nastavení na trojku odpovídá teplotě asi 20 °C. Až tato teplota bude v místnosti dosažena, ventil se automaticky zavře a omezí přívod horké vody do radiátoru. Lze tak nastavit různou teplotu v různých místnostech. Když místnost ohřívá slunce, termostatická hlavice omezuje přívod do radiátoru a tím šetří. U elektronických termostatických hlavic můžeme nastavit konkrétní teplotu a režim vytápění v čase.

Přečtěte si také Jak ušetřit s termostatickým ventilem? Přečíst článek

V domě doporučujeme vyregulovat soustavu, zkontrolovat a upravit ekvitermní křivku, zaizolovat potrubí v nevytápěných prostorech, v případě vlastního zdroje tepla zajistit servis, příp. výměnu za úspornější. V případě CZT jednat s dodavatelem o množství a ceně tepla.
Hliníková folie za radiátorem. Ano nebo ne?

U zateplených stěn splňujících dnešní požadavky na obvodové konstrukce je vliv fólie zanedbatelný. V případě neprosklené zdi je úspora cca 0,4 % u zdí podle předpisů od r. 2012 až po cca 5 % u nezateplených stavebních konstrukcí s dobou výstavby v 50. letech minulého století. Ale pozor! Fólií se sníží výkon radiátoru, u nejčastěji používaných otopných těles o cca 12 až 15 %. V mezeře mezi stěnou a radiátorem totiž méně proudí vzduch a tím se významně snižuje výkon radiátoru. Toto snížení výkonu radiátoru je násobně větší než snížení tepelné ztráty stěnou.

Jak správně větrat?

Větráním v zimě pouštíme teplo ven. Když ale nevětráme, po čase přijdou plísně a zdravotní problémy. Vzduch, který dýcháme, má bezprostřední vliv na naše zdraví. To penězi vyvážíte těžko. Dostatečné větrání je proto nutné i v zimě, ale ne tzv. ventilačkou nebo mikroventilací. Ty otevřené delší dobu znamenají neustálý únik tepla, ale malý vliv na větrání. Dochází k ochlazení okolí oken, kondenzuje zde vlhkost a vznikají plísně.

Daleko lepší je větrat nárazově. Pravidelně otevřít všechna okna dokořán, vyměnit rychlým, pár minut trvajícím průvanem vzduch v bytě a okna zase zavřít. Tím se vymění vzduch, sníží vlhkost, ale nedojde k ochlazení stěn a podlah. Vzduch se tak při malém přitopení brzy vrátí na původní teplotu. Kdy vyvětrat? Podle hygieny se má vzduch v obytné místnosti vyměnit 1× za 2 hod. Ideální je čidlo CO2, které upozorní, kdy je třeba vyvětrat. Cena je v obchodech s elektronikou v jednotkách tisíc Kč.

Přečtěte si také Možnosti úspor v energetické koncepci budov Přečíst článek

Investicí do úspor i do vlastního zdraví je řízené větrání s rekuperací tepla. Buď centrální pro dům, centrální pro byt nebo samostatné pro místnosti. Větrací jednotka s rekuperací je jednoduché zařízení, ve kterém si přiváděný a odváděný vzduch předají teplo, aniž by se míchaly. Do interiéru v zimě proudí čerstvý vzduch, který ale není chladný a nevyhazujete teplo, které jste draze vyrobili. Je nutné měnit pravidelně filtry, ale bilance ušetřené energie a financí je i tak pozitivní.


Jak šetřit za teplou vodu?

Minimální teplota teplé vody na výtoku u uživatele by neměla být nižší než 45 °C podle vyhlášky č. 194/2007 Sb., s výjimkou špičkových odběrů. Skutečně „potřebná“ teplota pro uživatele je 42 °C.

Uživatelé mohou omezit svoji spotřebu na mytí – krátká sprcha místo vany, omezení mytí nádobí pod tekoucí teplou vodou, používání myčky, úsporné sprchové a umyvadlové baterie s menším průtokem, perlátory na baterie. Do proudu vody úsporné baterie přimíchávají jemně rozptýlený vzduch a proud vody je pulzující, přerušovaný. Pro mytí pak místo průtoku cca 10 litrů vody/min. stačí 6 i méně. Montáž měřičů s dálkovým odečtem a portálovými službami, kde každý kdykoliv vidí svoji spotřebu a zároveň porovnání s průměrem, může uživatele rovněž vést k zamyšlení a úsporám.

V domě je třeba izolovat rozvody teplé vody a cirkulace v nevytápěných prostorech, vyměnit stará čerpadla za nová, výrazně úspornější. V případě vlastního zdroje zkontrolovat, příp. vyměnit za úspornější, totéž u akumulace teplé vody. Vyregulovat teplou vodu a cirkulaci, která zajišťuje, že teplá voda teče za krátkou dobu od otevření výtoku. Z důvodů hygieny se přerušování provozu cirkulace nedoporučuje. Laický přístup ke snížení teploty teplé vody a vypínání cirkulace je spojen s mnoha riziky. Neodborné zásahy mohou být nebezpečné pro zdraví všech uživatelů budovy. Pokud snížením teploty nebo stagnací vody dojde ke kontaminaci vodovodu, náprava je časově, energeticky a finančně velmi nákladná a je třeba myslet na zodpovědnost nejen za poškození zdraví, ale i za případné mimořádné náklady vyvolané touto změnou.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.