logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Možnosti úspor v energetické koncepci budov

Z konference Energetická náročnost budov 2022

Výpočet dodané energie pro hodnocení energetické náročnosti budovy s intervalem jedné hodiny bylo hlavní téma 6. ročníku konference Energetická náročnost budov, kterou pořádal portál TZB-info.

Reklama

Na posledním ročníku konference v prosinci 2022 bylo nezbytné prodiskutovat nová pravidla na zpracování PENB od ledna 2023. Zachováme tak tradici, že se konference koná se spuštěním nových požadavků a za účasti odborníků, kteří se na nové legislativě podíleli a v diskusi mohou reagovat na dotazy z praxe.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Od 1. 1. 2023 se výpočet dodané energie pro hodnocení energetické náročnosti budovy bude provádět s intervalem jedné hodiny, a to v budovách nebo zónách s chlazením, úpravou vlhkosti nebo s výrobou elektrické energie dle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.

Posouzení energetické náročnosti budovy je dnes poměrně složitý výpočtový postup a efektivní a konstruktivní spolupráce pracovního týmu zpracovávající projektovou dokumentaci v různých stupních dle stavební legislativy je velmi důležitá. Na konferenci jde o vysvětlení principů hodnocení, kriteriálních požadavků, členění budovy, typického užívání a konečné klasifikace budovy. Údaj klasifikační třídy primární energie z neobnovitelných zdrojů není v současné době dostatečně komunikován a vysvětlen. Považujeme za nutné tuto situaci změnit a podílet se na dostatečné osvětě.

Konference je tradičně zařazena do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a průběžného vzdělávání energetických specialistů ENEX.

Ptali jsme se firem, jak jejich řešení přispívá k energetickým úsporám a kde se nachází v rámci energetického konceptu budov.

Další ročník konference se bude konat v závěru roku 2023 opět v Praze.

Informace k výpočtu dodané energie pro hodnocení energetické náročnosti budovy bude provádět s intervalem jedné hodiny je v samostatných videích:

a tématu se budeme i nadále v průběhu roku věnovat.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.