logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Akustika versus tloušťka u mezibytových stěn

Akustický komfort je často skloňovaným pojmem v souvislosti s bytovou výstavbou. Ceny bytů v novostavbách stoupají a s nimi také nároky budoucích majitelů na komfort bydlení. S ním je neodmyslitelně spojený i klid domácnosti nerušený hlukem z okolí.

Zvuk uvnitř bytového domu se nejčastěji šíří vzduchem ze sousedních bytů nebo z technického zázemí domu. Proto je nutné dbát už při projektování domů a výběru materiálů na akustické parametry mezibytových stěn. Odpovědí na poptávku zdiva s příznivými akustickými parametry přináší Lias Vintířov, LSM, k. s. a jeho zdící systém Liapor z lehkého keramického betonu (Liaporbetonu).

Norma versus realita

Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost mezi místnostmi jsou stanoveny na základě charakteru oddělovaných místností. V případě zvukové izolace stěn mezi jednotlivými byty je tato hodnota R’w= 53 dB. Připomeňme, že hladina hluku při normálním hovoru bývá cca 50 dB, u televizoru 55 dB. Pokud by projektant zvolil materiál na samé hranici platné normy, nejedná se o ideální řešení. Jednak je třeba počítat s korekcí 1 až 3 dB a jednak v nesprávně provedené příčce může velice snadno docházet k únikům zvuku.

Proto jsou tvarovky Liapor navrženy tak, aby vykazovaly hodnoty vzduchové neprůzvučnosti s dostatečnou rezervou. Proto u tvarovky M 200 RW (tloušťka stěny 200 mm) je to tato hodnota 56 dB.

Tenčí stěny s lepšími akustickými parametry?

V souvislosti s problematikou mezibytových stěn se objevuje ještě jeden zdánlivě neřešitelný problém. Je jím tloušťka mezibytové stěny. Obecně platí, že čím je stěna silnější a těžší, tím má lepší parametry vzduchové neprůzvučnosti. Požadavkem developera ale nejsou jen dobré akustické parametry, ale také co možná nejtenčí stěny. Protože každý centimetr se počítá do ceny bytu.

Lias Vintířov zareagoval na tyto zdánlivě protichůdné požadavky tím, že navýšil u některých tvarovek objemovou hmotnost, aniž by změnil jejich rozměry. Dosáhl tak zlepšení vzduchové neprůzvučnosti při zachování stejné tloušťky: konkrétně u M 200 RW a M 240 RW je tato hodnota 57 dB, respektive u M 240 RW PLUS 58 dB. Rezerva je proto v porovnání se současnou platnou normou dostačující.

Na přesném zdění záleží

Pro dobrý výsledek je důležité, aby byly tvarovky Liapor správně použity. To znamená především správně promaltované kapsy svislé spáry, kterými by se jinak mohl šířit zvuk. Často jsou do konstrukcí mezibytových stěn poptávány kalibrované tvarovky (Liapor KM), které jsou broušené na rovinnou přesnost 1 mm. Důvodem je přesnost zdění, rychlost a úspora pojiva. Pro mezibytové stěny nejvíce používané 200 RW mohou být proto na přání také broušené – KM 200 RW, přičemž index laboratorní vzduchové neprůzvučnosti má hodnotu Rw = 57 dB. Hmotnost jedné této AKU tvarovky je necelých 30 kg.

Pohledové tvarovky do suterénů a garáží

V technických prostorách bytových domů či komerčních budov se prosazují spíše pohledové tvarovky Liapor, které se nemusí omítat. Použijí se v konstrukcích nosných i nenosných příček na chodbách, v suterénech, sklepích nebo koridorech. Jsou odolné vůči ohni i mrazu, mají dlouhou životnost, vysokou pevnost, nízkou objemovou hmotnost, a i jejich zvuková izolace je velmi dobrá. Tvarovka Liapor R 195 má zvukovou neprůzvučnost 50 decibelů.

Výjimečný Liaporbeton

Zdivo Liapor těží ze své specifické vnitřní struktury a to nejen v případě akustických parametrů. U řady konstrukcí je výhodná rovněž nižší hmotnost (v porovnání s konkurenčními tvarovkami), tepelněizolační vlastnosti a hlavně protipožární odolnost. Navíc jsou tvarovky z Liaporbetonu nenasákavé, což přijde vhod u konstrukcí, kde hrozí zvýšená hladina vlhkosti.

Více o zdícím systému Liapor najdete na www.liapor.cz.

Zajímá-li vás, kde byly využity výhody AKU zdiva Liapor, pak z posledních let můžeme vybrat tyto realizace:

  • Nová Elektra, Praha
  • Bory Home, Bratislava
  • Do Zahrádek, Praha - Zličín
  • Hotel Backstage, Praha

LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
logo LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k. s. vyrábí kompletní sortiment stavebních materiálů LIAPOR pro hrubou stavbu. Základním materiálem pro jejich výrobu je lehké keramické kamenivo Liapor, které nahrazuje běžné přírodní kamenivo.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.