logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Půl milionu dokončených bytů v ČR za 15 let

Od roku 2006 do roku 2020 byla v České republice dokončena výstavba téměř půl milionu bytů. Více než polovinu z nich tvořily byty v nových rodinných domech.

Reklama

Data o zahajované a dokončované bytové výstavbě získává ČSÚ pravidelně od stavebních úřadů. K dispozici jsou údaje o struktuře bytové výstavby a jejím regionálním rozložení i o vybraných technických atributech výstavby.

Zahájené byty

V průběhu uplynulých patnácti let od roku 2006 byla v České republice zahájena výstavba 480 382 nových bytů. Výrazně převažovaly byty, jejichž výstavba probíhá současně se stavbou nové budovy, v níž se budou nacházet. Takovýchto bytů bylo zahájeno 80 % ze všech. Zbylých 20 % potom připadá na byty, které vzniknou v již existujících budovách, a to jak bytových, tak nebytových.

Nejvíce staveb nových bytů, přes 255 tisíc, bylo zahájeno v rodinných domech

Dobře si také vedla kategorie bytů v bytových domech, kde byla zahájena výstavba více než 121 tisíc nových bytů.
Tyto dvě kategorie mají vůdčí postavení po celé sledované období a zjednodušeně je možné konstatovat, že byty v rodinných domech představují polovinu všech zahájených bytů a byty v bytových domech čtvrtinu.
Během patnácti let vzájemné poměry kolísaly, ale vždy se pohybovaly kolem uvedených hodnot. U bytů v rodinných domech bylo zastoupení nejvyšší v roce 2011, kdy jejich podíl na zahájené výstavbě činil 62 %. Nejnižší byl zaznamenán na počátku sledovaného období, kdy nepřekročil hranici 47 %. U bytů v bytových domech se procentní zastoupení pohybovalo v rozmezí od 17 % v roce 2012 do 35 % v roce 2007.

Přečtěte si také 5 zásadních změn, které přinese nový stavební zákon Přečíst článek

Z pohledu absolutních čísel byly pro zahajovanou výstavbu nejúspěšnější první dva roky sledovaného období, kdy se zahájilo téměř 44 tisíc bytů ročně. Poté došlo k propadu až do minima v roce 2013, kdy bylo zahájeno jen 22 tisíc bytů.
Následující roky ale přinesly trvalý nárůst a rok 2019 atakoval hranici 39 tisíc zahájených bytů. Rok 2020 už tak úspěšný nebyl, během něj došlo k poklesu o 10 %. Z územního hlediska jasně dominuje Středočeský kraj, kde se v uplynulých patnácti letech zahájila výstavba 93 tisíc nových bytů, což je pětina z celkového počtu. Velice dobře si vedla také Praha se 70 tisíci a Jihomoravský kraj s 61 tisíci zahájenými byty. Nejméně bytů, méně než 10 tisíc, zahájili stavebníci v Karlovarském kraji. V Libereckém kraji bylo zahájeno 16 tisíc bytů.

Dokončené byty

Počet bytů dokončených v letech 2006 až 2020 dosáhl hodnoty 478 097. V návaznosti na zahájenou výstavbu rovněž převládaly byty dokončené v nových rodinných domech, kterých bylo 53 % ze všech. Byty v bytových domech tvořily 32 %. Boom v dokončované výstavbě představoval rok 2007, kdy se dokončilo téměř 42 tisíc nových bytů, což bylo o více než 10 tisíc víc než v předešlých letech. Další roky přinesly kolísavý pokles až do minima v roce 2014, kdy se dokončilo jen 24 tisíc nových bytů.
V následujících letech již byla čísla optimističtější a počet dokončených bytů narůstal až do roku 2019, kdy se začal přibližovat maximální hodnotě z roku 2007. Stejně jako u zahajované výstavby byl ale rok 2020 mírně slabší, v tomto případě o 5 %.

Při porovnání výstavby v jednotlivých krajích je vidět jasná návaznost na zahajovanou výstavbu

Nejvíce bytů, téměř 96 tisíc, bylo dokončeno ve Středočeském kraji. Dále s 85 tisíci následuje Praha, která je jediným krajem, v němž výrazně převažují byty dokončené v bytových domech oproti bytům v rodinných domech. Na chvostu se opět ocitají kraje Karlovarský a Liberecký s 8 tisíci, respektive 15 tisíci dokončenými byty. Je ale nutné zdůraznit, že jsou to, s výjimkou Prahy, územně nejmenší kraje a také kraje s nejmenším počtem obyvatel.

Zdroj: Časopis Statistika a my

Přečtěte si také Česko má nový stavební zákon Výhrady Senátu, opozice i odborníků, hlavní principy podle MMR
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.